Nieuw KR per 1-7-2017

Nieuwsbericht 29-06-2017


Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2017 zijn er weer wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld.

De volgende aanpassingen treden op 1 juli 2017 in werking:

  • De titel “Benelux Winner”, onderscheidenlijk “Benelux Winster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan:
    • a. iedere reu, onderscheidenlijk teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling het CACIB toegekend krijgt; of
    • b. indien het een ras met voorlopige of geen FCI-erkenning betreft, de beste reu en beste teef (mits 1uitmuntend), komende uit de tussenklas, de openklas, de gebruikshondenklas of de kampioensklas.

 

Alle overige wijzigingen van het Kynologische reglement vastgesteld tijdens de AV van juni 2017 zullen op 1 augustus in werking treden. 

Klik op de link om naar de pagina over het Kynologisch Reglement te gaan.