Nieuw Kynologisch Reglement per 7 september 2020

Nieuwsbericht 6 september 2020


Naar aanleiding van de AV van 5 september jl. treedt er vanaf 7 september a.s. weer een nieuw Kynologisch Reglement in werking. Hierbij in het kort een overzicht van de wijzigingen:

  • Voorstel reparatie herziening tuchtrecht (hoofdstuk VI KR en Procesreglement Tuchtrecht), incl. voorstel tot aanpassing artikel I.4 KR
  • Voorstel tot aanpassing artikel IV.46 KR – IPO naar IGP (incl. artikelen V.46A, V.49A en V.50 KR)          
  • Voorstel tot aanpassing artikel V.1 KR (inenten honden) 
  • Voorstel tot aanpassing artikel IV.100 KR (uitbreiding mogelijkheden KCM) 

 

Je kunt het reglement downloaden op de pagina 'Kynologisch Reglement'.