Pilot importcontrole tentoonstellingen

26-08-2021


Pilot importcontrole tentoonstellingen

Als je een hond uit het buitenland importeert en daarmee wil fokken of mee wil doen aan wedstrijden of andere activiteiten van de georganiseerde kynologie dien je je hond in te schrijven in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB).

Je doet de aangifte hiervoor via je ‘mijn RvB’- account. Als bij de aangifte alles akkoord is komt de buitendienstmedewerker bij je thuis de hond, het chipnummer en de papieren controleren.  Als ook dat akkoord is wordt de hond ingeschreven in het NHSB.

Sommige eigenaren hebben aangegeven dat ze het wenselijk zouden vinden om ook op tentoonstellingen hun importhonden te laten controleren. De Raad van Beheer heeft daarom besloten een pilot te doen bij 3 tentoonstellingen de komende periode. Mocht dat succesvol verlopen en er voldoende animo zijn dan bekijken we of we deze mogelijkheid vaker aanbieden.

Voorwaarde voor de eigenaar is wel dat de aangifte via ‘mijn-RvB’ account volledig binnen moet zijn en betaald uiterlijk de vrijdag de week vóór de tentoonstelling.

De pilot geldt voor de volgende tentoonstellingen met daarbij de uiterste datum van volledige aanmelding. 

Tentoonstelling Maastricht
Datum: 25 en 26 september 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 17 september 2021

Tentoonstelling Bleiswijk
Datum: 6 en 7 november 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 28 oktober 2021

Tentoonstelling Kerst Winner
Datum: 11 en 12 december 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 2 december 2021

De werkwijze voor de eigenaren voor de aanmelding kun je lezen in de handleiding ‘pilot importcontrole tentoonstellingen’.

Voor meer informatie over het importeren en exporteren van je hond zie www.houdenvanhonden.nl/import.