Exporteren en importeren van je hond

Als je een hond wilt importeren of exporteren en deze in een ander stamboek wilt laten inschrijven, heb je een zogenaamde 'export pedigree' nodig. Met buitenlandse kennelclubs zijn hierover afspraken gemaakt.


Exporteren van je hond

Bij de verkoop van een rashond naar het buitenland heb je, naast de stamboom, altijd een zogenaamde ‘Export Pedigree’ nodig. Dit is een apart document met daarop de gegevens van de hond en de gegevens van de nieuwe buitenlandse eigenaar. De nieuwe eigenaar heeft dit document nodig om de hond bij de officiële buitenlandse kennelclub te laten registreren. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen ons en alle officiële buitenlandse kennelclubs.

Indien je in je account kiest voor verkoop naar het buitenland ontvangt de nieuwe eigenaar per e-mail de Export Pedigree, het registratiebewijs en het DNA-profiel van de hond. 

Aan de verkoop van een hond naar het buitenland zijn kosten verbonden. Kijk hiervoor in de tarievenlijst. Je ontvangt hiervoor automatisch een factuur. Zodra je de factuur betaald hebt, starten wij de procedure.

Let op: Bij de export van een hond naar het buitenland gelden de invoereisen van het land van bestemming en de landen waar de hond eventueel doorheen reist. Denk hierbij aan verplichte vaccinaties. Controleer altijd van tevoren de invoereisen!

Let op: Registratie van, fokken met en deelname aan 'officieel' gezondheidsonderzoek om erfelijke aandoeningen zoals heup dysplasie en elleboog dysplasie, te voorkomen, dient plaats te vinden in het land waar de eigenaar van de hond woonachtig is! 

 

Importeren van een rashond

Als je een hond met een stamboom in het buitenland hebt gekocht, kun je deze in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) laten inschrijven. Hieronder lees je wat je hiervoor moet doen.

TIJDELIJK: Pilot importcontrole tentoonstellingen

Sommige eigenaren hebben aangegeven dat ze het wenselijk zouden vinden om ook op tentoonstellingen hun importhonden te laten controleren. De Raad van Beheer heeft daarom besloten een pilot te doen bij 3 tentoonstellingen de komende periode. Mocht dat succesvol verlopen en er voldoende animo zijn dan bekijken we of we deze mogelijkheid vaker aanbieden.

Voorwaarde voor de eigenaar is wel dat de aangifte via ‘mijn-RvB’ account volledig binnen moet zijn en betaald uiterlijk de vrijdag de week vóór de tentoonstelling.

De pilot geldt voor de volgende tentoonstellingen met daarbij de uiterste datum van volledige aanmelding. 

Tentoonstelling Maastricht
Datum: 25 en 26 september 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 17 september 2021

Tentoonstelling Bleiswijk
Datum: 6 en 7 november 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 28 oktober 2021

Tentoonstelling Kerst Winner
Datum: 11 en 12 december 2021
Uiterste aanmelding import: vrijdag 2 december 2021

De werkwijze voor de eigenaren voor de aanmelding kun je lezen in de handleiding ‘pilot importcontrole tentoonstellingen’.

 

Aangifte via je Mijn RvB account

Als je een buitenlandse hond wilt laten inschrijven in het NHSB kan je dit doen via 'importaangifte' in het account. Voeg hier een goed leesbare kopie van de originele FCI-erkende stamboom en eventuele bijbehorende papieren (zie 'Eisen per land') aan toe.

 

Let op: Als een hond geen chip heeft, mag je deze niet importeren. Alle honden dienen volgens Europese regelgeving gechipt te zijn. Als Je hond niet is gechipt dan kan je hem niet inschrijven in het NHSB. 

 

Controle door buitendienstmedewerker

Als we de betaling voor de inschrijving hebben ontvangen, komt een buitendienstmedewerker controleren of het chipnummer dat op de stamboom staat, klopt met het chipnummer van de hond.

Op de stamboom plaatsen wij een stempel met de tekst ‘import Nederland’, de datum en het NHSB-nummer. Zorg dat je deze klaar hebt liggen als de buitendienstmedewerker langskomt.

*Let op: In verband met de Corona-crisis zijn er extra gezondheidsmaatregelen voor de werkzaamheden van de buitendienstmedewerkers.*

 

Naam van de hond

In sommige gevallen nemen wij niet de naam over zoals deze is vermeld op de stamboom. Voor de regels over de namen verwijzen we je naar het Kynologisch Reglement artikel III.32 en artikel III.33.

 

Inschrijving in het NHSB

De buitendienstmedewerker laat aan het kantoor weten of alles in orde is. Als dat het geval is, dan is de hond officieel ingeschreven in het NHSB.

 

Eisen overheden import / reizen  

Naast de invoereisen ten aanzien van de stamboomregistratie en documenten daarvoor gelden er ook eisen voor het reizen en invoeren van honden die door de overheid gesteld worden. 

Zie voor meer informatie het Landelijk informatie Centrum Gezelschapsdieren LICG.  Klik hier. 

Je kunt ook contact opnemen met de NVWA via 0900 0338 of info@nvwa.nl.

Eisen stamboompapieren / documenten per land

België

De stamboom van de KMSH Sint Hubertus is een stamboom met op de achterzijde het DNA profiel. Ook moet mee gezonden worden het Registratiebewijs incl. Exportstempel.


De Raad van Beheer vermeldt geen Belgische HD-uitslagen (HD = heupdysplasie) op de Nederlandse stambomen. De reden hiervan is dat deze niet altijd voldoen aan de Nederlandse normen voor HD-uitslagen.

Duitsland
De stamboom uitgegeven door de Duitse rasvereniging, of indien er geen rasvereniging is door de VDH, dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland'. De VDH (Verein für das Deutsche Hundewesen) geeft deze af.

Aanvulling Import Duitsland: Jachthonden
Bepaalde jachthondenrassen mag je in Duitsland laten couperen als je in het bezit bent van een Jachtakte dan wel als je de honden voor de jacht gebruikt. Het couperen is in dit geval dus wettelijk toegestaan.

Oostenrijk
De stamboom dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland'. De Oostenrijkse Kennelclub geeft deze af.

Zwitserland
De stamboom dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland'. De Zwitserse Kennelclub geeft deze af.

Frankrijk
Er moet een ‘Export Pedigree’ zijn van de Société Centrale Canine.

Italië
Er dient een export stempel op de originele stamboom van de officiële Kennelclub te staan.

Luxemburg
Geen speciale vereisten, anders dan de originele stamboom van de officiële Kennelclub in dat land.

Groot-Brittannië
Er dient een ‘Export Pedigree’ van The Kennel Club te zijn en een registratiebewijs (‘Registration of Ownership’).

Let op! ISDS/Border Collie: wij registreren een hond met een ISDS-stamboom alleen als deze ook een ‘Export Pedigree’ van The Kennel Club (England) heeft én als de hond geboren is in Groot Brittannië (FCI circulaire 36/2009).  

Ierland
Er dient een ‘Export Pedigree Certificate’ te zijn.

Denemarken
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan. Je moet ook een registratiebewijs (‘Ownership Document’) hebben dat voorzien is van een 'Export Pedigree Certificate'-stempel.

Noorwegen
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan. Daarnaast moet je het eigendomsbewijs van de Noorse Kennel Club meesturen.

Zweden
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan.

Finland
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan. Daarnaast moet je een ‘Owner Certificate’ meesturen.

Spanje
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan.

Polen
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan.

Slowakije
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan.

Slovenië
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan.

Oekraïne
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan.

Hongarije
Er moet een originele stamboom met vermelding 'export' aanwezig zijn.

Tsjechië
Er dient een export stempel van de officiële Kennel Club op de stamboom te staan. Daarnaast moet er aan de rechterbovenzijde een waarmerk staan van de Tsjechische Kennel Club.

Amerika (USA)
Er moet een ‘Certified Pedigree’ én een ‘Registration Certificate’ zijn van de American Kennel Club AKC. De hond moet voor het verlaten van het land gechipt zijn. Het chipnummer kun je op de ‘Certified Pedigree’ plakken. Als de dierenarts chipt, krijg je soms ook een bewijsformulier genaamd 'Redeem for complimentary initial visit'. Daarop staat het chipnummer. Als je dit bewijsformulier ontvangt, stuur deze dan ook mee.

Canada
Het ‘Export Pedigree’ van de Canadian Kennel Club moet je samen met een formulier van eigendomsoverdracht naar ons opsturen.

Zuid Afrika
Er moet een export stempel (KUSA) op de stamboom staan.

Australië
Er moet een ‘Certified Export Pedigree’ zijn van de Australische Kennel Club. Je moet ook een registratiebewijs (‘Certificate of Registration and Pedigree’) meesturen.


Niet erkende stambomen

Let op: Een afstammingsbewijs dat is afgegeven door een organisatie die niet erkend is door de FCI accepteren wij niet! Dit geldt onder andere voor stambomen of afstammingsbewijzen van:

  • U.C.I. - Union Cynologique Internationale;
  • De verenigingen die bij de U.C.I. aangesloten zijn;
  • Belgisch Verbond voor Kynofielen;
  • European Club Canine;
  • Europaïsche Hundesport Union (E.H.U.);
  • UKC United Kennel Club;
  • ARFE;
  • ARFE Europe.