Reactie Raad op open brief kortsnuiten FCI voorzitter

25-05-2020


Reactie van het bestuur van de Raad van Beheer op de open brief van de voorzitter van de FCI

De Raad van Beheer is meer dan verbaasd en zeer ontstemd over de open brief van de voorzitter van de FCI. De open brief kunt u hier lezen. 

De Raad van Beheer herkent zich niet in het geschetste beeld door de voorzitter en voelt zich door hem geschoffeerd.
Bij voortduring is de FCI geïnformeerd omtrent de actuele ontwikkelingen in Nederland. Op 12 mei jl. hebben wij nogmaals een hulpverzoek ingediend bij de FCI. De voorzitter van de FCI ontving een afschrift van dit schrijven aan de FCI, waarin wij uitleg gaven over het besluit van de Minister en de gevolgen daarvan voor de fokkerij en stamboomafgifte van de tot de kortsnuitige rassen behorende honden. Wij drongen er op aan hierover in gesprek te gaan met de FCI.

Primair staat de Raad van Beheer voor het fokken van en met gezonde honden. Internationaal is er door de Raad van Beheer de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor de positie van de kortsnuitige rassen, onder andere tijdens FCI-bijeenkomsten van shows en keurmeesters en de FCI breeding commission. Op die bijeenkomsten is de landelijke en internationale kritiek op de kortsnuitige rassen besproken en hebben de vertegenwoordigers vanuit Nederland presentaties gehouden omtrent de actuele ontwikkelingen in Nederland. Tevens is Nederland, notabene op verzoek van de FCI, aanwezig geweest bij diverse sessies rondom dierenwelzijn en overdreven raskenmerken in het Europese Parlement.
Vele Europese overheden werken nauw samen om te komen tot een uniform beleid voor de kortsnuitige rassen in Europa. (Inter)nationale dierenartsenorganisaties werken ook samen om te komen tot een uniform gezondheidsbeleid. Alle grote en internationaal opererende diervoedingbedrijven hebben nu de policy dat men geen kortsnuitige rassen meer afbeeldt bij hun reclamecampagnes. Dit als gevolg van de negatieve internationale publiciteit rondom deze rassen.

Tijdens de European section vergadering in Oostenrijk in de zomer van 2019 deed de voorzitter van de FCI de toezegging dat de FCI scientific commission binnen 6 weken met een rapport en advies zou komen betreffende de problematiek van de kortsnuitige rassen. Tijdens de FCI-show en judges meeting in februari 2020 heeft Nederland wederom de noodklok geluid en gaf de voorzitter van de FCI  tijdens deze vergadering aan zeer gefrustreerd te zijn dat de FCI scientific commission na formele verzoeken van het FCI-bestuur nog altijd niet met een rapport en advies was gekomen. Het is de verantwoordelijkheid van het FCI-bestuur om op passende wijze maatregelen te nemen richting de betreffende commissie.

Nogmaals benadrukken wij met klem dat de Raad van Beheer als mede oprichter van de FCI zeer begaan is met haar fokkers en alle erkende FCI-rassen. De Raad van Beheer en haar leden hebben de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd om te komen tot een verantwoord fokbeleid op het gebied van alle (ras)honden. Helaas is ons fokbegeleidingsplan voor de kortsnuitige honden niet overgenomen door de overheid en hebben wij als organisatie ons te conformeren aan de landelijke wetgeving. De Raad van Beheer handelt hiermee volledig in lijn met de statuten en huishoudelijk reglement van de FCI.

De Raad van Beheer blijft zich inzetten voor het behoud en het verantwoord fokken en houden van alle FCI-rassen en vraagt om begrip en support vanuit de landelijke en internationale hondenwereld.

Het volledige statement van de Raad van Beheer omtrent de actuele positie van kortsnuitige rassen in Nederland en het proces dat er aan vooraf ging lees je hier.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Publicatie: 25-05-2020

www.houdenvanhonden.nl/fokkenkortsnuiten