Reactie Raad over voldoen aan FCI reglementen

26-05-2020


De Raad van Beheer en de statuten en reglementen van de FCI

Er circuleren naar aanleiding van de commotie rondom de besluitvorming van de Minister over de kortsnuitige rassen tal van berichten via social media. Niet zelden worden daarin uitspraken gedaan die onjuist zijn. 

Zo doet een verhaal de ronde dat de Raad van Beheer in strijd met de FCI-reglementen zou handelen. De Raad van Beheer handelt volledig in lijn met de regels van de FCI en haar eigen statuten en Huishoudelijk Reglement. Wij gaan hieronder in op de belangrijkste aantijgingen. 

Statuten van de FCI

Er wordt gesteld: In de statuten van de FCI  staat: ‘20.13. The pedigrees issued by a Member or a Contract Partner must be accepted by all the Members and Contract Partners as “documents proving that the pups are born of pedigree parents from the same breed’. 

In de “statutes of the FCI” komt artikel 20.13 helemaal niet voor. In artikel 3.2 onder a) sub (i) staat wel als doelstelling van de FCI ‘the mutual recognition of studbooks, appendixes to the studbooks, and of pedigrees, exclusive of any other’ en vanzelfsprekend houdt de Raad van Beheer zich daaraan. 

Standing Orders van de FCI

Ook wordt gewezen op artikel 20.1 van de standing orders van de FCI:

‘Every Member and Contract Partner must keep a studbook for all the breeds recognised on a definitive basis by the FCI.’

Wat men daarmee wil aantonen blijft in nevelen gehuld. Er staat veel meer in dit artikel 20.1 waarin de vraag beantwoord wordt in welk stamboek honden ingeschreven moeten worden (zoals bekend is dat het stamboek van het land waar de eigenaar van de hond ingezetene is). Anders dan men de lezer wil doen geloven, is het NHSB helemaal niet gesloten voor de tot de kortsnuitige rassen behorende honden. Pups kunnen nog altijd ingeschreven worden, zij het dat daarbij wel voldaan moet worden aan de door de overheid gestelde regels.

Vervolgens wordt lid 2 van artikel 20 van de standing orders van de FCI geciteerd:

‘Members and Contract Partners must exclusively and reciprocally recognize each other's studbooks, including the appendixes as long as the breed(s) concerned are FCI recognised.

An updated list of the initials of the various studbooks and appendixes will be published by the FCI Head Office.’

Dit artikel betreft de wederzijdse en exclusieve erkenning van de stamboeken door de leden en contractpartners van de FCI. Ook aan die bepaling conformeert de Raad van Beheer zich.

Tot slot wordt ter onderbouwing van de stelling dat de Raad van Beheer in strijd zou handelen met de FCI-reglementen een deel van artikel 20.5 van de standing orders van de FCI geciteerd:

‘Any Member or Contract Partner can refuse to (re-)register in its studbook, or alternatively can (re-) register with a “limited registration: not to be used for breeding”, a dog suffering from hereditary defects or featuring defects which go against the Article 3 of the Statutes or a dog which does not comply with the rules of selection defined by the Member or Contract Partner in question.’

De auteur ‘vergeet’ het laatste deel van dit artikel te memoreren, waarin staat dat FCI leden niet automatisch een geïmporteerde hond in hun stamboek dienen op te nemen. Wat daar verder ook van zij, relevant is de verwijzing naar artikel 3 van de statuten van de FCI waarin onder 3.2. sub a (iv)  staat: “the observance of the breed standards as approved by the Association which must be recognised by all the Members and Contract Partners as far as they are not in contradiction with the laws of their respective country;” Voor zover de rasstandaard van welk ras dan ook een CFR van onder de 0,3 voorschrijft is deze standaard niet conform de wetgeving in Nederland.

 

Geen fokverbod voor rassen

Anders dan gesteld wordt, is de Nederlandse overheid niet zo ver gegaan om de brachycefale rassen te verbieden; het gaat hier om honden die niet aan de door de overheid geformuleerde criteria voldoen. Voldoen de ouderdieren aan de criteria dan geldt géén fokverbod van de overheid en zijn de pups meer dan welkom om opgenomen te worden in het NHSB. Andere FCI-landen hebben als gevolg van hun nationale wetgeving overigens wel complete rassen als zijnde ‘verboden’ moeten aanmerken (Denemarken 13 rassen, waaronder een aantal FCI-rassen, Noorwegen 6 rassen waaronder eveneens een aantal FCI-rassen).      

 

Uiterlijke kenmerken staan inschrijving NHSB in de weg

Dat uiterlijke kenmerken inschrijving in het NHSB in de weg kunnen staan is verre van nieuw. De Raad van Beheer kent al sinds 1989 – lang voordat de overheid een dergelijk verbod uitvaardigde - een coupeerverbod van de oren. Het Kynologisch Reglement (oud) zegt daarover: Indien ten tijde van de tatoeage één of meerdere pups uit het desbetreffende nest aan de oren gecoupeerd zijn, wordt geen enkele pup uit het nest getatoeëerd (en dus wordt geen enkele pup ingeschreven in het NHSB).

Ook hoofdstuk VIII Fokkerij en gezondheid van het huidige Kynologisch Reglement bevat bepalingen die bij overtreding daarvan leiden tot weigering van opname in het NHSB van de pups uit dergelijke combinaties.

 

Geen look-alikes in het NHSB

Er is tot slot nog een misverstand dat opgehelderd moet worden. De Raad van Beheer zal geen pups die voortkomen uit cross-breeding, inkruising met andere rassen en look-alikes in het NHSB opnemen. Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals omschreven in het KR waarbij deze pups wel geregistreerd worden maar niet in het hoofdstamboek komen. Pas na een aantal generaties kan een dergelijk besluit aan de orde komen.

Nakomelingen uit combinaties die niet voldoen aan het CFR criteria kunnen in het NHSB worden opgenomen

Pups uit combinaties, die qua CFR niet aan de criteria voldoen, worden niet in het NHSB opgenomen, maar – zo luidt het voorstel aan de AV – wel in een aparte afstammingsregistratie. Mocht echter blijken dat raszuivere pups uit dergelijke combinaties op volwassen leeftijd wel een CFR van meer dan 0,3 hebben (en aan de overige eisen en raspunten voldoen) dan is opname in het NHSB zonder meer mogelijk. Dit betekent dat in de komende jaren alle in het NHSB opgenomen honden, behorende tot de kortsnuitige rassen, raszuiver zullen zijn en blijven.

Meer informatie zie www.houdenvanhonden.nl/fokkenkortsnuiten