Rijswijk winnaar meest hondvriendelijke gemeente 2023

Nieuws 30-05-2024


In Nederland zijn er in totaal zo’n 1,9 miljoen honden en 1 op de 5 huishoudens heeft een hond. Voor deze grote groep hondenliefhebbers is het dan ook van groot belang dat zijn of haar gemeente een goed hondenbeleid hanteert. Daarom hebben de Raad van Beheer, de koepelorganisatie voor alles over houden van honden, en de Koninklijke Hondenbescherming het initiatief genomen voor de jaarlijkse verkiezing van de meest hondvriendelijke gemeente van Nederland. Gemeentes door heel Nederland worden genomineerd door de bewoners en de finalisten worden bezocht en beoordeeld door een jury en door het publiek op hun hondenbeleid.

Tijdens het evenement Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid in Ede werd de winnaar bekendgemaakt en de trofee overhandigd. De winnaar Gemeente Rijswijk mag zich de ‘meest hondvriendelijke gemeente van Nederland 2023’ noemen.

De Trofee werd overhandigd door Rony Doedijns, directeur Raad van Beheer, (links op de foto) en Daphne Groenendijk, directeur Koninklijke Hondenbescherming (rechts op de foto). In het midden de winnaars Rick Severijns, beleidsmedewerker dierenwelzijn (links) en wethouder Mark Wit (rechts) van Gemeente Rijswijk. 

 

Beoordeling hondenbeleid gemeente
Bij de beoordeling door de jury werden de volgende punten bekeken:

  1. Faciliteiten voor hondenbezitters: losloopgebieden, hondenvelden met poepzakjes en afvalbakken.
  2. Dialoog tussen gemeente, hondenbezitters en niet-hondenbezitters.
  3. Hondenbelasting: liever niet, maar als er wel belasting is, dan als doelbelasting en niet voor algemene middelen.
  4. Beleid voor bijtincidenten. Hoe te voorkomen en hoe te handelen als het toch mis gaat.

De Gemeente Rijswijk scoorde het beste op alle punten. Een aantal pluspunten uit de beoordeling:

  • Er is een goede communicatie tussen de gemeente en de hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Zo heeft de gemeente Rijswijk voor het opstellen van het hondenbeleid een uitgebreide enquête gehouden en zijn er druk bezochte participatiebijeenkomsten georganiseerd.
  • Binnen de beperkte beschikbare ruimte, vanwege de ligging van de gemeente, is het de gemeente Rijswijk gelukt om meerdere losloopgebieden te realiseren.
  • De gemeente Rijswijk heef een duidelijk hondenbeleid met informatie op de website en duidelijke bebording in de gemeente.
  • Een duidelijke plus is dat de gemeente Rijswijk een beleid heeft ten aanzien van bijtincidenten. Er is een protocol bijtincidenten en een bijbehorend stroomschema wie wanneer aan zet is van de betrokken partijen.

Er waren ook nog verbeterpunten:

  1. Het advies is om meer hondenpoepafvalbakken te plaatsen in de buurt van een uitlaat- en losloopveld. Het zou daarbij heel mooi zijn als de gemeente gratis poepzakjes verstrekt.
  2. Het zou wenselijk zijn als de gemeente Rijswijk aansluiting zou zoeken bij het ‘Landelijk Honden Dossier’; het registratiesysteem voor bijtincidenten. Het is noodzakelijk dat alle gemeenten gebruik gaan maken van dit Landelijk Honden Dossier, zodat een grote en belangrijke stap kan worden gezet naar een uniforme en centrale registratie van bijtincidenten, teneinde een effectief en preventief beleid te realiseren.

Gemeente Rijswijk:
‘Om winnaar te worden van de verkiezing meest hondvriendelijke gemeente van NL zien we als een enorme waardering van onze inzet de afgelopen jaren, mede omdat de nominatie hiervoor op initiatief van hondenbezitters zelf is geweest en de beoordeling op zorgvuldige wijze door een vakkundige jury heeft plaatsgevonden. De uitgebreide participatietrajecten met onze inwoners (zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters) liggen ten grondslag aan ons hondenbeleid en dat dit wordt gewaardeerd blijkt wel uit deze nominatie en winnaar van de verkiezing. Hiermee is gebleken dat er breed draagvlak is voor ons hondenbeleid en dat is in een dicht bevolkt stedelijk gebied als Rijswijk een hele prestatie. Dank aan de initiatiefnemers voor deze verkiezing waardoor dit zichtbaar is geworden en een opsteker betekent voor ons als gemeente.’

De Raad van Beheer en de Hondenbescherming feliciteren gemeente Rijswijk van harte met het winnen van de verkiezing. De verkiezing is een succes en zal volgend jaar herhaald worden.

De organisatie hoopt van harte dat veel andere gemeentes door dit uitstekende hondenbeleid geïnspireerd zullen worden en volgend jaar meedoen met de verkiezing.