Toelichting couperen - agendapunt AV 3 december

Nieuwsbericht 7-12-2016


Tijdens de Algemene Vergadering van 3 december is het voorstel tot aanpassing van een aantal artikelen die betrekking hebben op het couperen van honden van de agenda gehaald.

 

Het ontwerpbesluit dat het bestuur met de agenda heeft meegestuurd, heeft veel losgemaakt binnen de kynologie. Er zijn vragen binnen gekomen en er is een amendement ingediend. Op basis van alle geluiden die ons bereikt hebben, heeft het bestuur gemeend het ontwerpbesluit te moeten wijzigen. Dit gewijzigd ontwerpbesluit hebben we tezamen met meer achtergrondinformatie naar leden gestuurd op 22 november.

 

Tot nog vlak voor de AV bereikte ons vragen over de ontwerpbesluiten. Dat begrijpen wij: de informatie heeft de leden laat bereikt en de materie is complex geworden door het proces dat heeft plaatsgevonden en een onduidelijke wet en Memorie van Toelichting.

 

Wij hebben RVO een aantal vragen gesteld over het couperen van honden. Helaas hebben we op een deel van deze vragen nog geen antwoord gekregen. Wij denken dat deze antwoorden interessant zijn voor onze leden om mee te nemen in de overwegingen ten aanzien van dit punt.

 

Het bestuur realiseert zich dat een aantal van onze leden veel tijd heeft gestoken in de voorbereiding van dit agendapunt. Desondanks meent het dat het verstandiger is om besluitvorming over dit agendapunt op te schorten tot een volgende Algemene Vergadering. Daarom werd dit agendapunt niet verder behandeld.