Benoeming en uitslagen NK Obedience 2016

Nieuwsbericht 20-06-2016


Benoeming erekeurmeester

Keurmeesters Dick Lodder, Harry de Vries en Piet van de Meulengraaf zijn feestelijk benoemd tot "Erekeurmeester", een titel die ze alle drie met ere mogen dragen. Helaas kon Harry de Vries er om gezondheidsredenen niet bij zijn. De uitreiking vindt binnenkort plaats bij hem thuis. 

 

 

Uitslagen

Deelnemers en uitslagen NK Obedience 2016 

 

Tijdens de prijsuitreiking zijn eerst de wedstrijdkampioenen gehuldigd en daarna de winnaars van de wedstrijden om het Nederlands Kampoenschappen. 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.