Update IT4Dogs - ingangsdatum normenmatrix verzet naar 1 mei 2021

13-11-2020


Wij hebben op de mailing over de start van IT4Dogs en de normenmatrix reacties ontvangen van fokkers en rasverenigingen op de ingeregelde normen.
Dit betekent dat er voor een aantal rassen nog wijzigingen in IT4Dogs in de normenmatrix doorgevoerd moeten worden.

Bij sommige rasverenigingen moeten er nog regels in het VFR worden aangepast zodat ze aansluiten op de normenmatrix. Daarvoor is overleg tussen het bestuur en de leden van de rasvereniging en goedkeuring door de algemene vergadering van de rasvereniging noodzakelijk. Met de corona-maatregelen van het afgelopen jaar blijkt dit een uitdaging om te organiseren waardoor dit vertraging opgelopen heeft.

Dit betekent dat de ingangsdatum controle normenmatrix wordt verschoven naar 1 mei 2021.

Dat geeft de verenigingen de tijd om de normen in het VFR formeel aan te passen, de Raad de tijd om de gewenste aanpassingen bij de normenmatrix door te voeren bij de rassen en de fokkers extra tijd om eventuele onderzoeken te laten doen en te registreren.

Dit betekent ook dat in de Mijn RvB-omgeving in IT4Dogs er in eerste instantie geen proefcombinatie reu/teef ingevoerd kan worden. Zodra de normen aangepast zijn is dit beschikbaar voor de eerste 100 vermelde rassen.  

Voor alle overige functionaliteiten heeft het verschuiven van de termijn van de normenmatrix geen gevolgen en blijft alles gepland zoals aangegeven. De livegang van IT4Dogs blijft dus gewoon 1 december aanstaande.  

Wij hebben alle informatie op de website aangepast naar de nieuwe ingangsdatum van 1 mei 2021 voor de normenmatrix.

Meer informatie over IT4Dogs vindt u op www.houdenvanhonden.nl/IT4Dogs

Meer informatie over de normenmatrix vindt u op www.houdenvanhonden.nl/normenmatrix