Vacature Tuchtcollege in eerste aanleg

nieuwsbericht 14-08-2023


Het Tuchtcollege in eerste aanleg is belast met de behandeling van klachten over tuchtrechtelijke vergrijpen begaan op het gebied van de kynologie, zoals nader geregeld in het Kynologisch Reglement. Het Tuchtcollege in eerste aanleg behandelt tijdens een zitting tuchtzaken met drie leden, van wie de voorzitter en één ander lid jurist zijn. Door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer worden – op voordracht van een selectiecommissie – de leden en de (vice)voorzitter benoemd en aan het Tuchtcollege toegevoegd. Nu zijn wij op zoek naar:

 Vicevoorzitter en leden voor het Tuchtcollege in eerste aanleg