Verslag informatieavond fokken gezelschapsdieren

13-06-2019


Op 19 maart 2019 is het rapport 'fokken met kortsnuitige honden' gepubliceerd door de minister.  Het rapport bevat criteria voor handhaving van de wet. Het fokken met kortsnuitige honden is alleen toegestaan met ouderdieren die aan de wet voldoen. 

Over de gevolgen van dit rapport en de wet heeft de Raad van Beheer op 5 juni jl. een informatieavond georganiseerd voor fokkers en rasverenigingen. Het verslag van deze drukbezochte avond met daarin opgenomen de meest gestelde vragen treft u aan op de pagina 'fokken met kortsnuitige honden'.

Gezien de grote belangstelling zullen wij deze informatieavond herhalen. De datum hiervoor volgt binnenkort.