Keurmeesterbeleid

Als je met succes de basiscursus Fokken en houden van honden, Voortgezette Kynologische Kennis en Exterieur & Bewegingsleer afrondt, kun je je vervolgens via het vervolg-traject voor aspirant-keurmeester specialiseren als exterieurkeurmeester voor één of meerdere rassen.


In 2005 verscheen de eindnotitie ‘Keurmeesterbeleid’ en op basis daarvan is het ‘Beleid Exterieurkeurmeester 2008-2017’ tot stand gekomen. In de jaren na de invoering bleek een aanpassing van het beleid noodzakelijk en per 2014 zijn de nieuwe ‘Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid’ van kracht. Hierin lees je hoe je exterieurkeurmeester kunt worden. Je vindt de betreffende documenten op de pagina 'Regelgeving voor opleidingen'.

 

Leg je een rasexamen succesvol af en ben je benoemd tot exterieurkeurmeester voor dat ras, meld je dan aan bij de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK). Hier vind je allerlei informatie over het keurmeestervak, de examens, de jaarlijkse VKK-dag et cetera.