Regelgeving voor opleidingen

Voor het deelnemen aan kynologische opleidingen en examens gelden regels. Veel van deze regels volgen uit de bepalingen in het Kynologisch Reglement.


Opleiding Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFK)

De opleiding Basiscursus Fokken en Houden van honden sluit je af met een examen. In het zogenaamde kaderreglement vind je de uitvoeringsregels voor de examens.

Opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 en Exterieur & Bewegingsleer

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 en Exterieur & Bewegingsleer sluit je af met een examen. In het zogenaamde kaderreglement vind je de uitvoeringsregels voor de examens. 

 

Kaderreglement opleidingen 2017

Uitvoeringsregels kynologische opleidingen 4 juni 2017

Eindtermen BFH, VKK en E&B  (laatste aanpassing 6 september 2019)

 

Opleiding tot keurmeester

Wil je exterieurkeurmeester worden, dan moet je voor de rassen waarvoor jij keurmeester wilt worden een rasexamen doen. Hierop zijn de Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid van kracht. 

Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid (per 1 januari 2019, versie 9 september 2021)

Opleiding tot Kynologisch Instructeur

Voor de uitvoering van de examens Kynologisch Instructeur en de benoeming of herbenoeming van de Kynologisch Instructeur gelden uitvoeringsregels. Deze uitvoeringsregels vind je in het document ‘Uitvoeringsregels beleid KI’.

2015 Uitvoeringsregels beleid KI

Toetsingscriteria instituten

2019 KI Bijlage 1 Eindtermen Theorie

2015 KI Bijlage 2 Eindtermen praktijk

2015 KI Bijlage 3 Beoordelingsformulier

2015 KI Bijlage 4 Gedragscode Kynologisch Instructeur

Accreditatie mogelijkheden