Herbenoeming Kynologisch Instructeur

Herbenoeming Kynologisch Instructeur

Voor het herbenoemen tot Kynologisch instructeur hebben wij een verklaring nodig van een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging waarbij de instructeur les geeft.

De vereniging dient dit formulier volledig in te vullen en te printen op verenigingspapier, zodat je het kan meesturen met onderstaande aanvraag. 

Verklaring instructie bij vereniging RvB

Verklaring instructie bij vereniging of organisatie niet aangesloten bij RvB

Na het invullen van onderstaand formulier ontvang je automatisch een ontvangst bevestiging. Wil je er op letten dat de bijlages niet te groot zijn qua mb's daarop kan de aanvraag namelijk vastlopen. Ontvang je geen automatische ontvangst bevestiging, dan is er iets niet goed gegaan! Probeer het dan opnieuw of mail naar cki@raadvanbeheer.nl.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen tot kynologisch instructeur en herbenoemingen op dit moment, is de doorlooptijd langer dan gebruikelijk. Heb je na 10 weken nog niets van ons vernomen? Neem gerust contact met ons op.

Gegevens instructeur:

 

Voor de herbenoeming hebben we een verklaring van de vereniging en een kopie van de nascholingsbewijzen nodig. Je kan deze hieronder uploaden.