Herbenoeming Kynologisch Instructeur

Herbenoeming Kynologisch Instructeur

Voor het herbenoemen tot Kynologisch instructeur hebben wij een verklaring nodig van de vereniging waarbij de instructeur les geeft.

De vereniging dient dit formulier volledig in te vullen zodat je het kan meesturen met onderstaande aanvraag. 

Verklaring_vereniging

 

Na ontvangst van je aanmelding krijg je van ons een factuur. Als wij je betaling ontvangen hebben wordt het certificaat thuisgestuurd.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 

Gegevens instructeur:

 

Voor de herbenoeming hebben we een verklaring van de vereniging en een kopie van de nascholingsbewijzen nodig. Je kan deze hieronder uploaden.