Kynologisch Instructeur

Wij vinden het belangrijk dat hondeneigenaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij een gekwalificeerde instructeur. Dankzij het keurmerk Kynologisch Instructeur (KI) kan een kynologisch instructeur benoemd door de Raad van Beheer zich onderscheiden van andere (ongeschoolde) instructeurs. Het keurmerk Kynologisch Instructeur is een landelijk keurmerk. Iedere instructeur die voldoet aan de voorwaarden kan zich laten registreren, onafhankelijk waar men les geeft.


Overzicht benoemde Kynologisch Instructeurs 

In onderstaand document vind je een overzicht van benoemde Kynologisch Instructeurs. 

Overzicht Kynologisch Instructeurs (22 juli 2020)

In het documenten hieronder vind je de benoemde Aspirant Kynologisch Instructeurs. Zij dienen 180 nascholingspunten in te leveren, waarna zij benoemd worden tot Kynologisch Instructeur.

Overzicht Aspirant Kynologisch Instructeur (22 juli 2020)

 

Opleiding tot Kynologisch Instructeur

Als Kynologisch Instructeur begeleid je eigenaren bij het opvoeden en/of trainen van hun hond. Hiervoor heb je kennis nodig op het gebied van onder andere houding, gedrag, oorzaken van gedrag, stresssignalen en leerprocessen bij honden. Die kennis verkrijg je tijdens de opleiding tot Kynologisch Instructeur. 

Wij verzorgen de opleiding tot Kynologisch Instructeur en het examen niet zelf. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende opleidingsinstituten:

 

Benoeming aanvragen 

Om door de Raad van Beheer tot Kynologisch Instructeur benoemd te worden, dien je aan de volgende eisen te voldoen:

  • Je hebt de opleiding tot Kynologisch Instructeur behaald bij één van de opleidingsinstituten geaccrediteerd door de Raad van Beheer;
  • Je geeft (met regelmaat) les bij een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging, stichting GGB óf een andere, niet bij de Raad van Beheer aangesloten organisatie;

Voldoe je aan bovengenoemde eisen? Je kunt dan een aanvraag indienen door het aanvraagformulier voor benoeming Kynologisch Instructeur in te vullen. De benoeming is voor een periode van drie jaar. Na het invullen van het formulier ontvang je een automatische ontvangst bevestiging. Wil je er op letten dat de bijlages niet te groot zijn qua mb's. Ontvang je geen automatische ontvangst bevestiging, dan is er iets niet goed gegaan. Probeer het dan opnieuw of mail naar cki@raadvanbeheer.nl.

 

Nascholing

Als Kynologisch Instructeur blijf je op de hoogte van de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten binnen het vakgebied. Ook wij vinden het belangrijk dat de kennis van de Kynologisch Instructeur up-to-date blijft en dat er ruimte voor discussie is.
Daarom is het noodzakelijk dat je als Kynologisch Instructeur nascholing volgt om je benodigde punten te halen voor de driejaarlijkse herbenoeming. 

Eisen nascholing

  • In drie jaar tijd dien je 90 nascholingspunten te behalen;
  • Die punten moet je verspreid over de verschillende aandachtsgebieden halen. Je kunt je dus niet uitsluitend richten op één specifiek aandachtsgebied. Gelukkig is er een groot aanbod om je kennis te verbreden en verdiepen;
  • De nascholingsmomenten moeten verdeeld zijn over drie jaar: minimaal 30 punten in de eerste 18 maanden en minimaal 30 punten in de tweede 18 maanden (in totaal minimaal 90 punten in drie jaar);
  • Er moet minimaal aan twee evenementen zijn deelgenomen, waarvan minimaal 1 in categorie A (zie kopje Nascholingsopties).

 

Vul het formulier ‘presentieformulier nascholing KI’ in als je nascholing volgt; dit is je bewijs van deelname aan de nascholingsbijeenkomst. Het formulier stuur je mee als je bij ons een verzoek doet voor herbenoeming. Ontvang je van de organisatie een certificaat waarop de CKI-punten vermeld staan? Dan is dit certicaat ook voldoende.

Presentieformulier nascholing KI

 

Herbenoeming

Na drie jaar kun je een herbenoeming aanvragen als je minimaal 90 nascholingspunten hebt behaald. Ook een herbenoeming is voor de periode van drie jaar. Hiervoor kun je het aanvraagformulier voor herbenoeming gebruiken. 

Voor het herbenoemen tot Kynologisch instructeur hebben wij bovendien een verklaring nodig van een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging, stichting GGB óf andere organisatie waarbij je als instructeur les geeft.

Voor het bijhouden van je nascholingspunten kun je gebruik maken van onderstaande Excel-sheet. Dit overzicht ontvangen we graag samen met het aanvraagformulier voor herbenoeming. 

Kynologisch Instructeur Overzicht indienen herbenoeming

Aspirant Kynologisch Instructeur Overzicht indienen benoeming

 

Nascholingsopties

In onderstaande documenten vind je een overzicht van opleidingen en trainingen die al geaccrediteerd zijn voor nascholing.

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2017

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2018

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2019 

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2020  (Vanaf maart 2020 mogen/kunnen de data afwijkend zijn i.v.m. de corona crisis)

Lijst vaste accreditaties

  

Aanvragen accreditatie nascholing

Wil je geaccrediteerde nascholing aanbieden in de vorm van een cursus, workshop of opleiding? Download dan hieronder het "Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing" en vul deze volledig in. Het aanbieden van nascholing is ook toegankelijk voor niet-geaccrediteerde instituten. Je kunt dan het ingevulde formulier als Word-document e-mailen naar cki@raadvanbeheer.nl. 

Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing

 

Uitvoeringsreglementen

In de ‘Uitvoeringsregels Beleid Kynologisch Instructeur’ staan alle regels voor de praktische uitvoering rondom de Kynologisch Instructeur. Dit document vind je op de pagina 'Regelgeving voor opleidingen'. De Commissie Kynologisch Instructeur geeft namens ons invulling aan deze uitvoeringsregels.

 

Logo Keurmerk Kynologisch Instructeur

De logo's van het keurmerk Kynologisch Instructeur kunnen hieronder gedownload worden. Je kunt deze gebruiken op de website of andere media van de vereniging of organisatie waar je les geeft. 

Logo kynologisch instructeur

Stempel kynologisch instructeur (rond)