Kynologisch Instructeur

Wij vinden het belangrijk dat hondeneigenaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij een gekwalificeerde instructeur. Dankzij het keurmerk Kynologisch Instructeur (KI) kan een kynologisch instructeur benoemd door de Raad van Beheer zich onderscheiden van andere (ongeschoolde) instructeurs. Het keurmerk Kynologisch Instructeur is een landelijk keurmerk. Iedere instructeur die voldoet aan de voorwaarden kan zich laten registreren, onafhankelijk waar men les geeft.


Overzicht benoemde Kynologisch Instructeurs 

In onderstaand document vind je een overzicht van benoemde Kynologisch Instructeurs. 

Kynologisch Instructeurs (7-5-2024)

Kynologisch Instructeurs VIP (7-5-2024)

Opleiding tot Kynologisch Instructeur

Als Kynologisch Instructeur begeleid je eigenaren bij het opvoeden en/of trainen van hun hond. Hiervoor heb je kennis nodig op het gebied van onder andere houding, gedrag, oorzaken van gedrag, stresssignalen en leerprocessen bij honden. Die kennis verkrijg je tijdens de opleiding tot Kynologisch Instructeur. 

Wij verzorgen de opleiding tot Kynologisch Instructeur en het examen niet zelf. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende opleidingsinstituten:

Wet en regelgeving t.b.v. opleiding kynologisch instructeur

Op verzoek van de CKI heeft Mr. Just de Wit, Beleidsadviseur dierenrechten bij de Koninklijke Hondenbescherming de Syllabus "Wet en regelgeving" samengesteld. Deze informatie dient als basiskennis bij de opleiding Kynologisch Instructeur van de 7 hiervoor genoemde opleiders. 

CKI_Syllabus wet- en regelgeving

Benoeming aanvragen 

Om door de Raad van Beheer tot Kynologisch Instructeur benoemd te worden, dien je aan de volgende eisen te voldoen:

 • Je hebt de opleiding tot Kynologisch Instructeur behaald bij één van de opleidingsinstituten geaccrediteerd door de Raad van Beheer;
 • Je geeft (met regelmaat) les bij een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging, stichting GGB óf een andere, niet bij de Raad van Beheer aangesloten organisatie;

Voldoe je aan bovengenoemde eisen? Je kunt dan een aanvraag indienen door het aanvraagformulier voor benoeming Kynologisch Instructeur in te vullen. De benoeming is voor een periode van drie jaar.

Voor de benoeming tot Kynologisch instructeur hebben wij naast je kopie diploma ook een verklaring nodig van een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging, stichting GGB óf andere organisatie waarbij je als instructeur les geeft. Dit formulier kan je downloaden als je naar het aanvraagformulier van de benoeming gaat.

Na het invullen van het formulier ontvang je een automatische ontvangst bevestiging. Wil je er op letten dat de bijlages niet te groot zijn qua mb's. Ontvang je geen automatische ontvangst bevestiging, dan is er iets niet goed gegaan. Probeer het dan opnieuw of mail naar cki@raadvanbeheer.nl.

 

Nascholing

Als Kynologisch Instructeur blijf je op de hoogte van de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten binnen het vakgebied. Ook wij vinden het belangrijk dat de kennis van de Kynologisch Instructeur up-to-date blijft en dat er ruimte voor discussie is.
Daarom is het noodzakelijk dat je als Kynologisch Instructeur nascholing volgt om je benodigde punten te halen voor de driejaarlijkse herbenoeming. 

Eisen nascholing

 • In drie jaar tijd dien je 90 nascholingspunten te behalen;
 • Die punten moet je verspreid over de verschillende aandachtsgebieden halen. Je kunt je dus niet uitsluitend richten op één specifiek aandachtsgebied. Gelukkig is er een groot aanbod om je kennis te verbreden en verdiepen;
 • De nascholingsmomenten moeten verdeeld zijn over drie jaar: minimaal 30 punten in de eerste 18 maanden en minimaal 30 punten in de tweede 18 maanden (in totaal minimaal 90 punten in drie jaar);
 • Er moet minimaal aan twee evenementen zijn deelgenomen, waarvan minimaal 1 in categorie A (zie kopje Nascholingsopties).
 • Een herbenoeming vraag je aan na 3 jaar door het formulier 'herbenoeming' in te vullen en te voorzien van kopie certificaten van de nascholing en verklaring lesgeven.
 • In Corona-tijd is er dispensatie gegeven voor Kynologisch Instructeurs in opleiding. Zij kunnen in het jaar voorafgaand aan hun benoeming al nascholingspunten behalen.

Nascholing wordt als volgt in categorieën opgedeeld:

 • Categorie A: Lezingen en workshops waar gedrag en leerprocessen, opvoeding/ functioneren in de maatschappij centraal staan. Verder medische onderwerpen zoals belastingen en belastbaarheid voor zover van belang bij het dagelijks functioneren en sporten.
 • Categorie B: Lezingen en workshops die een waardevolle aanvullende kennis bieden op de onderwerpen die onder de eindtermen vallen zoals didactische vaardigheden en trainingsvaardigheden voor een bepaalde discipline of sport
 • Categorie C: Lezingen en workshops waarvan de aangeboden informatie interessant kan zijn voor een kynologisch instructeur maar waarvan niet gezegd kan worden dat de aangeboden kennis nodig is om cursisten op de juiste wijze te kunnen begeleiden.

 

Ook worden de docenten die de nascholing verzorgen opgedeeld in categorieën:

 • Categorie A: Gedragstherapeut voor leerprocessen. Dierenarts of aanverwante opleiding voor medische onderwerpen.
 • Categorie B: Ervaren en nawijsbaar succesvol sporter/voorbrenger, docent.
 • Categorie C: Terzake deskundig persoon zoals dierenartsassistent of voedingsdeskundige. 

De CKI beoordeelt in welke categorie de nascholing en de docent zal worden ingedeeld. 

 

 Aan de nascholing worden als volgt punten toegekend: 

  

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Avond of halve dag

15

10

5

Hele dag

30

20

10

Tweede dag

15

10

5

Derde dag

5

5

0

Volgende dag(en)

5

0

0

 

Vul het formulier ‘presentieformulier nascholing KI’ in als je nascholing volgt; dit is je bewijs van deelname aan de nascholingsbijeenkomst. Het formulier stuur je mee als je bij ons een verzoek doet voor herbenoeming. Ontvang je van de organisatie een certificaat waarop de CKI-punten vermeld staan? Dan is dit certicaat ook voldoende.

Presentieformulier nascholing KI

Nascholing Kynologisch instructeur VIP

Kynologisch Instructeurs kunnen zich nascholen en specialiseren in verschillende gebieden. Sinds 2022 leidt een combinatie van nascholingen door erkende opleidingsinstituten tot de aanvullende titel voor Kynologisch Instructeur VIP (Veiligheid, Interventie & Preventie). De kynologisch instructeur die deze opleiding volgt, is gespecialiseerd in preventie en begeleiding van honden met een verhoogd risico op bijtincidenten. Kynologisch Instructeurs, benoemd door de Raad van Beheer zullen vermeld worden met deze aanvullende kwalificatie bij voltooien van alle nascholingen binnen deze opleiding.

Voor benoeming tot KI VIP kan je gebruik maken van het aanvraagformulier 'Herbenoeming & Aanvraag KI VIP'. In het volgende hoofdstuk staat de link naar dit formulier.

Het tarief hiervoor bedraagt:

* bij een gehele nieuwe aanvraag het 'normale' tarief voor een benoeming Kynologisch Instructeur.

* bij aanvraag binnen 1.5 jaar na benoeming / herbenoeming tarief 'herbenoeming aangesloten vereniging'.

* bij aanvraag na 1.5 jaar na benoeming / herbenoeming 'normale' tarief herbenoeming aangesloten vereniging of herbenoeming niet aangesloten vereniging (wat van toepassing is op de betreffende persoon).

Kynologisch Instructeur VIP

Herbenoeming & AANVRAAG KI VIP

Na drie jaar kun je een herbenoeming aanvragen als je minimaal 90 nascholingspunten hebt behaald. Ook een herbenoeming is voor de periode van drie jaar.

Hiervoor kun je het aanvraagformulier herbenoeming & Aanvraag KI VIP gebruiken. 

Voor het herbenoemen tot Kynologisch instructeur hebben wij ook weer een recente verklaring nodig van een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging, stichting GGB óf andere organisatie waarbij je als instructeur les geeft. Deze kan je hieronder downloaden nadat je de link van de herbenoemingen volgt.

Voor het bijhouden van je nascholingspunten kun je gebruik maken van onderstaande Excel-sheet. Dit overzicht ontvangen we graag samen met jouw kopie certificaten deelname en met het ingevulde aanvraagformulier voor herbenoeming. 

Kynologisch Instructeur Overzicht indienen herbenoeming

 

Kosten benoeming / herbenoeming

De kosten (voor een periode van 3 jaar) zijn terug te vinden op onze tarievenlijst.

Er zit een verschil in het tarief voor de Kynologisch Instructeurs welke benoemd worden namens een bij ons aangesloten vereniging of een niet aangesloten vereniging/commerciële hondenschool. 

 

Nascholingsopties

In onderstaande documenten vind je een overzicht van opleidingen en trainingen die de afgelopen 3 jaar zijn geaccrediteerd voor nascholing (vanaf maart 2020 t/m eind 2022 mogen/kunnen de data afwijkend zijn als gevolg van de corona pandemie).

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2021

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2022

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2023

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2024

Lijst vaste accreditaties nascholingen

Aanvragen accreditatie nascholing

Wil je geaccrediteerde nascholing aanbieden in de vorm van een cursus, workshop of opleiding? Download dan hieronder het "Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing" en vul deze volledig in. Het aanbieden van nascholing is ook toegankelijk voor niet-geaccrediteerde instituten. Je kunt dan het ingevulde formulier als Word-document e-mailen naar cki@raadvanbeheer.nl. Op 26 mei 2021 is er een nieuwe versie van het aanvraagformulier gepubliceerd, willen jullie dit formulier gebruiken. Oude aanvraagformulier kunnen niet meer worden geaccepteerd.

Aanvraagformulier accreditatie nascholing (december 2021)

 

Uitvoeringsreglementen

In de ‘Uitvoeringsregels Beleid Kynologisch Instructeur’ staan alle regels voor de praktische uitvoering rondom de Kynologisch Instructeur. Dit document vind je op de pagina 'Regelgeving voor opleidingen'. De Commissie Kynologisch Instructeur geeft namens ons invulling aan deze uitvoeringsregels.

 

Logo Keurmerk Kynologisch Instructeur

De logo's van het keurmerk Kynologisch Instructeur kunnen hieronder gedownload worden. Je kunt deze gebruiken op de website of andere media van de vereniging of organisatie waar je les geeft. 

Logo kynologisch instructeur

Stempel kynologisch instructeur (rond JPG)  

Stempel kynologisch instructeur rond PDF (drukwerk)