Kynologisch Instructeur

Wij vinden het belangrijk dat hondeneigenaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij een gekwalificeerde instructeur. Voor een hondenopvoedingscursus kun je terecht bij een kynologenclub. Wil je Kynologisch Instructeur worden, dan kun je een opleiding bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut volgen. Je besluit de opleiding met een examen.


Opleiding tot Kynologisch Instructeur

Wij verzorgen de opleiding tot Kynologisch Instructeur en het examen niet zelf. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende instituten:

 

 

Benoeming of herbenoeming aanvragen

 

Om tot Raad van Beheer Kynologisch Instructeur benoemd te worden, moet je na het succesvol afronden van je opleiding een aanvraag indienen. Dit kan je doen door het aanvraagformulier voor benoeming of herbenoeming Kynologisch Instructeur in te vullen.  De benoeming is voor de periode van drie jaar.

Na drie jaar kun je een herbenoeming aanvragen. Ook een herbenoeming is voor de periode van drie jaar. Gebruik voor een herbenoeming hetzelfde formulier als voor een benoeming en geef duidelijk aan dat het om een herbenoeming gaat.

 

Nascholing

Als Kynologisch Instructeur wil je uiteraard op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten en hierover met je collega-instructeurs van gedachten wisselen. Ook wij vinden het belangrijk dat de kennis van de Kynologisch Instructeur up-to-date blijft en dat er ruimte voor discussie is. Daarom is er een verplichte nascholing. Zonder deze nascholing vindt er geen herbenoeming plaats.

In drie jaar tijd moet je 90 nascholingspunten halen. Die punten moet je verspreid over de verschillende aandachtsgebieden halen. Je kunt je dus niet uitsluitend richten op één specifiek aandachtsgebied.

Vul het formulier ‘presentieformulier nascholing KI’ in als je nascholing volgt; dit is je bewijs van deelname aan de nascholingsbijeenkomst. Het formulier stuur je mee als je bij ons een verzoek doet voor herbenoeming.

Presentieformulier nascholing KI

Meer over de regels voor nascholing en accreditatie  lees je in onderstaand document.

Regels nascholing en accreditatie

Wil je geaccrediteerde nascholing aanbieden, download dan hieronder het "Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing" en vul deze volledig in. Je kan dan het formulier als Worddocument retourneren naar cki@raadvanbeheer.nl.

De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) behandelt de accreditatieaanvraag en bepaalt bij een positieve beslissing hoeveel punten aan de nascholing wordt toegekend.

Let op: de gestelde aanvraagtermijn van 8 weken wordt strikt gehandhaafd.

aanvraagformulier voor accreditatie nascholing

In onderstaand document vind je een overzicht van opleidingen en trainingen die al geaccrediteerd zijn voor nascholing.

2018 Overzicht geaccrediteerde nascholing

 

lijst vaste accreditaties CKI

 

Overzicht van (her)benoemde Kynologisch Instructeurs

In onderstaand document vind je een overzicht van (her)benoemde Kynologisch Instructeurs op alle werkgebieden.

2018-2 Lijst KI

In de twee documenten hieronder vind je de benoemde Kynologisch Instructeurs, beperkt tot hun werkgebied. Om tot volledig Kynologisch Instructeur benoemd te worden moeten ze in de komende drie jaar 180 nascholingspunten halen bij een aantal aangewezen nascholingen.

Dit zijn twee tijdelijke lijsten. Na 3 jaar vervallen deze en wordt alles samengevoegd tot één lijst mits de instructeur voldaan heeft aan de nascholingseisen.

2017 Lijst KI Jacht V1

2016 Lijst KI Werkhonden V2

 

Uitvoeringsreglementen

In de ‘Uitvoeringsregels Beleid Kynologisch Instructeur’ staan alle regels voor de praktische uitvoering rondom de Kynologisch Instructeur. Dit document vind je op de pagina 'Regelgeving voor opleidingen'. De Commissie Kynologisch Instructeur geeft namens ons invulling aan deze uitvoeringsregels.