Kynologisch Instructeur

Wij vinden het belangrijk dat hondeneigenaren een opvoedingscursus met hun hond volgen bij een gekwalificeerde instructeur. Dankzij het keurmerk Kynologisch Instructeur (KI) kun je jezelf als kynologisch instructeur benoemd door de Raad van Beheer onderscheiden van andere (ongeschoolde) instructeurs.


Opleiding tot Kynologisch Instructeur

Als KI begeleid je eigenaren bij het opvoeden en/of trainen van hun hond. Hiervoor heb je kennis nodig op het gebied van onder andere houding, gedrag, oorzaken van gedrag, stresssignalen en leerprocessen bij honden. Die kennis verkrijg je tijdens de opleiding tot Kynologisch Instructeur. 

Wij verzorgen de opleiding tot Kynologisch Instructeur en het examen niet zelf. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende opleidingsinstituten:

 

Benoeming aanvragen 

Om door de Raad van Beheer tot Kynologisch Instructeur benoemd te worden, dien je aan de volgende eisen te voldoen:

  • Je hebt de opleiding tot Kynologisch Instructeur behaald bij één van de opleidingsinstituten geaccrediteerd door de Raad van Beheer;
  • Je geeft les bij een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging;

Voldoe je aan bovengenoemde eisen? Je kunt dan een aanvraag indienen door het aanvraagformulier voor benoeming Kynologisch Instructeur in te vullen. De benoeming is voor de periode van drie jaar.

 

Nascholing

Als Kynologisch Instructeur wil je op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten en (wetenschappelijke) inzichten binnen het vakgebied. Ook wij vinden het belangrijk dat de kennis van de Kynologisch Instructeur up-to-date blijft en dat er ruimte voor discussie is. Daarom is het noodzakelijk dat je als KI nascholing volgt om punten te verzamelen voor de driejaarlijkse herbenoeming. 

Eisen nascholing

  • In drie jaar tijd dien je 90 nascholingspunten te behalen;
  • Die punten moet je verspreid over de verschillende aandachtsgebieden halen. Je kunt je dus niet uitsluitend richten op één specifiek aandachtsgebied. Gelukkig is er een groot aanbod om je kennis te verbreden en verdiepen;
  • De nascholingsmomenten moeten verdeeld zijn over drie jaar: minimaal 30 punten in de eerste 18 maanden en minimaal 30 punten in de tweede 18 maanden (in totaal minimaal 90 punten in drie jaar);
  • Er moet minimaal aan twee evenementen zijn deelgenomen, waarvan minimaal 1 in categorie A (zie kopje Nascholingsopties).

 

Vul het formulier ‘presentieformulier nascholing KI’ in als je nascholing volgt; dit is je bewijs van deelname aan de nascholingsbijeenkomst. Het formulier stuur je mee als je bij ons een verzoek doet voor herbenoeming. Ontvang je van de organisatie een certificaat waarop de CKI-punten vermeld staan? Dan is dit certicaat ook voldoende.

Presentieformulier nascholing KI

 

Herbenoeming

Na drie jaar kun je een herbenoeming aanvragen als je minimaal 90 nascholingspunten hebt behaald. Ook een herbenoeming is voor de periode van drie jaar. Hiervoor kun je het aanvraagformulier voor herbenoeming gebruiken. 

Voor het herbenoemen tot Kynologisch instructeur hebben wij bovendien een verklaring nodig van een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging waarbij de instructeur les geeft.

Voor het bijhouden van je nascholingspunten kun je gebruik maken van onderstaande Excel-sheet. Dit overzicht ontvangen we graag samen met het aanvraagformulier voor herbenoeming. 

Kynologisch Instructeur Overzicht indienen herbenoeming

Aspirant Kynologisch Instructeur Overzicht indienen benoeming

 

Nascholingsopties

In onderstaand documenten vind je een overzicht van opleidingen en trainingen die al geaccrediteerd zijn voor nascholing.

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2018

Overzicht geaccrediteerde nascholing 2019 

Overzicht vaste accreditaties CKI

 

Aanvragen accreditatie nascholing

Wil je geaccrediteerde nascholing aanbieden in de vorm van een cursus, workshop of opleiding? Download dan hieronder het "Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing" en vul deze volledig in. Het aanbieden van nascholing is ook toegankelijk voor niet-geaccrediteerde instituten. Je kunt dan het ingevulde formulier als Word-document e-mailen naar cki@raadvanbeheer.nl. 

Aanvraagformulier voor accreditatie nascholing

 

Overzicht van (her)benoemde Kynologisch Instructeurs

In onderstaand document vind je een overzicht van (her)benoemde Kynologisch Instructeurs voor alle werkgebieden.

Overzicht Kynologisch Instructeur (okt. 2018) Algemeen

In de twee documenten hieronder vind je de benoemde Kynologisch Instructeurs, beperkt tot hun werkgebied. Om tot volledig Kynologisch Instructeur benoemd te worden, dien je in de komende drie jaar 180 nascholingspunten te halen bij een aantal aangewezen nascholingen. Dit zijn twee tijdelijke lijsten. Na 3 jaar vervallen deze en wordt alles samengevoegd tot één lijst mits je als instructeur voldaan hebt aan de nascholingseisen.

Lijst Jacht KI 2018

Lijst Werkhonden 2018

 

Uitvoeringsreglementen

In de ‘Uitvoeringsregels Beleid Kynologisch Instructeur’ staan alle regels voor de praktische uitvoering rondom de Kynologisch Instructeur. Dit document vind je op de pagina 'Regelgeving voor opleidingen'. De Commissie Kynologisch Instructeur geeft namens ons invulling aan deze uitvoeringsregels.

 

Logo Keurmerk Kynologisch Instructeur

De logo's van het keurmerk Kynologisch Instructeur kunnen hier gedownload worden door verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer.