Overzicht opleiding Kynologisch Instructeur VIP

Kynologisch Instructeur VIP


Het belang
Bijtincidenten door honden komen op geregelde basis in het nieuws. Jaarlijks behandelen eerste hulp en huisartsen mensen die gebeten zijn. Ook honden worden veelvuldig bij de dierenarts behandeld na een bijtincident. Honden overlijden zelfs regelmatig als gevolg van een aanval. De politiek en maatschappij roepen al jaren om gerichte actie. Het voorkomen van bijtincidenten is van groot belang voor mensen, honden én de openbare veiligheid. Om deze reden hebben de door de Raad van Beheer erkende opleiders voor Kynologisch Instructeur de handen ineengeslagen.

Kynologisch Instructeur VIP

De opleiding tot Kynologisch Instructeur VIP (veiligheid, interventie & preventie) bestaat uit 11 lesdagen. Deze lesdagen zijn los te volgen als nascholing en worden verspreid aangeboden door de erkende opleidingsinstituten. De reeds gediplomeerde Kynologisch Instructeur die deze opleiding voltooit, is gespecialiseerd in preventie en begeleiding van honden met een verhoogd risico op bijtincidenten. Kynologisch Instructeurs VIP kunnen na deze opleiding eigenaren leren om hun hond op een veilige en verantwoorde manier te houden. Bovendien kunnen zij vraagbaak zijn voor gemeentes en andere overheidsinstellingen over gedrag, training en risico’s van honden. Zij kunnen verantwoord ondersteuning bieden aan gedragstherapeuten, bijvoorbeeld in geval van bijtincidenten.

Rol van de Raad van Beheer
De commissie voor Kynologisch Instructeur heeft de nascholingen van de opleidingsinstituten afzonderlijk geaccrediteerd voor nascholingspunten. Bij het verstrekken van nascholingspunten houdt de commissie voor Kynologisch Instructeur rekening met de achtergrondopleiding en ervaring van de docenten van de erkende opleidingsinstituten die het onderwijs verstrekken. De commissie voor Kynologisch Instructeur heeft tevens de eindtermen van de opleiding tot Kynologisch Instructeur VIP goedgekeurd. Wanneer Kynologisch Instructeurs, reeds geaccrediteerd door de Raad van Beheer, voldoen aan de nascholingseisen zullen zij vermeld worden op de website van de Raad van Beheer als Kynologisch Instructeur VIP.

Download hier de eindtermen

In onderstaand overzicht staan de 11 lesdagen vermeld, en waar je meer informatie kunt vinden over deze nascholing qua prijs, data en inschrijving. In de tabel staan de lesdagen op adviesvolgorde waarin ze gevolgd kunnen worden, dit is echter niet verplicht. Elke opleider draagt zorg voor presentiecontrole, enig toetsingsmoment en bewijs van deelname.

Naam nascholing

 

Opleidingsinstituut

Advies volgorde

Zware jongens en pittige meiden

1-daagse theorie en 1-daagse praktijk met o.a. onderwerpen:

Geschiedenis van Hoog-Risico honden, verantwoord houderschap, geschikte en ongeschikte sporten.

Trainen van zware jongens en pittige meiden, observatie honden, oefenen met handling honden in de praktijk.

Nascholingspunten CKI: A 45

 

Martin Gaus Academie | EduPet

Begin

Welzijn en abnormaal gedrag bij honden
3-daagse theorie met o.a. onderwerpen:
verdieping agressie, impulsiviteit, welzijn, risico-inschatting, wet- en regelgeving, dier-ethiek.

Nascholingspunten CKI: A 50

DogVision

Begin

Vechtende honden uit elkaar halen

1-daagse theorie/praktijk met onderwerpen:

soorten gevechten,ingrijpen inclusief hulpmiddelen, veiligheid op het veld/omgeving.

Nascholingspunten CKI: A 30 

Tinley Academie

Begin of midden

Preventie van Agressie

1-daagse theorie met onderwerpen:

Socialisatie en begeleiding spel soortgenoten, spelen met onbekende honden, trainingsmethoden (zoals BAT, LAT, Click to Calm, etc.) en hun randvoorwaarden in relatie tot Hoog-risico honden.

Nascholingspunten CKI: A 30

 

Annorlunda

Midden

Eigenaar en Netwerk


1-daagse theorie met onderwerpen:

Communiceren, veranderen van attitude en motiveren van eigenaar, netwerken met derden, motieven voor eigenaar voor houden van hond.

Nascholingspunten CKI: A 30

 

HACR

Midden

Zelf kijken, zelf denken, zelf handelen

2-daagse praktijk met onderwerpen:

Oefeningen als hulpmiddel om eigenaar te leren hond te lezen en vaardigheden te leren, implementatie groepsles of priveles, bewustwording eigenaren verbeteren anders dan alleen instructie maar coaching, op het veld met honden.

Nascholingspunten CKI: A 30

 

 Kynotrain

Voorkeur eind

HR Honden op je hondenschool

1-daagse praktijk met onderwerpen:
Veiligheid op het veld, lesprogramma, welzijnsbevorderende oefeningen op het veld in groep, management oefeningen en controle oefeningen.

Nascholingspunten CKI: A30

 

O&O 

Voorkeur eind

 

Vrijstellingen
De 1-daagse theoriecursus ‘Zware jongens en pittige meiden’, die wordt aangeboden door Edupet| Martin Gaus Academie, kan vervangen worden door een eerder gevolgde cursusdag met dezelfde titel bij O&O (maar niet door een gevolgde lezing van 2 uur). Een aantal nascholingen is speciaal ontwikkeld voor deze Kynologisch Instructeur VIP opleiding en hier zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Informatie benoeming KI VIP 

Na het volgen van deze gehele opleiding kan een instructeur benoeming aanvragen om opgenomen te worden in de lijst van kynologisch instructeur VIP. Binnenkort zal een aparte lijst met benoemde kynologisch instructeur VIP verschijnen op deze website, ook zullen deze benoemde kynologisch instructeurs zichtbaar in het “overzicht van benoemde kynologisch instructeurs” (zie https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologisch-instructeur/)