Onderscheidingen binnen de kynologie

Niet alleen honden kunnen een uitzonderlijke prestatie neerzettten, ook menig kynoloog doet dit. Om de inzet en prestaties van deze mensen te waarderen, kent de Raad van Beheer verschillende onderscheidingen.


Zilveren Erespeld

De Raad van Beheer kent de zilveren erespeld toe aan "buitengewoon verdienstelijke kynologen”. 

De afgelopen drie (gehele kalender-) jaren hebben wij de zilveren erespeld aan de volgende personen uitgereikt.

2022:

 • De heer A. Groenendijk
 • Mevrouw mr. L.H. Waller

2021:

 • De heer C. Beersen
 • De heer G.J. Wierbos
 • Mevrouw M.G.R. Barten
 • Mevrouw M.D.C. Jongenelen

 

2019:

 • Mevrouw H. Warendorf
 • Mevrouw A.C. Klaver-Schoo
 • Mevrouw D.M. Iking-Huber
 • Mevrouw R. Geerlings-Reinders
 • Mevrouw M.W.A.H. Cooijmans
 • De heer Th.A.M. Geerlings
 • De heer H.F. Rosingh

 

2018:

 • De heer H. Konings
 • Mevrouw J.M.W. Thonhäuser-Kruse
 • De heer A.M.P.M. Roozen
 • Mevrouw S. Snoeck

 

2017:

 • Mevrouw F.M. Reijnen-Labee
 • De heer R. Paulusma
 • De heer H. Raaijmakers
 • Mevrouw Y. Bijlsma
 • De heer R. Smiesing
 • De heer A. van de Ven
 • De heer F. Hogetoorn

  

Een complete lijst van personen met een zilveren erespeld kun je bij ons opvragen via het contactformulier.

 

Gouden Erespeld

De afgelopen drie (gehele kalender-) jaren hebben wij de gouden erespeld aan de volgende personen uitgereikt.

2022:

 • De heer W. Kluiters
 • De heer A.M.P.M. Roozen
 • Mevrouw A. Verbeek-de Neef
 • De heer J.H. Grit

2021:

 • Mevrouw O. Homans-Ox
 • Mevrouw G. Westerhof-Ritzema
 • De heer L. Quartel
 • Mevrouw J.M.I. Zijlmans
 • Mevrouw C.S. Rathenau-Beyerman
 • De heer C. Knippenborg
 • De heer J. Alberts
 • Mevrouw L.H. van Essen-van de Hout

2020:

 • Mevrouw drs A.C. Maaskant-de Groot
 • De heer H. Wolters

2019:

 • Mevrouw A.C.M. Kersbergen
 • Mevrouw J.M. Schmal-Teunissen
 • Mevrouw H.M.M. Klok-’t Hart
 • De heer H. Koster
 • De heer J.L. Williams
 • De heer P. van Soelen

 

2018:

 • Mevrouw M.P. Mampaeij-Rovers
 • Mevrouw W.P. van de Rijk van Leeuwen
 • Mevrouw A.M.C. Roozen
 • Mevrouw C.J.M. Coppens-Janssens
 • Mevrouw E.J. Weijenborg-Weggemans
 • Mevrouw M. Koogje-Westerheiden
 • Mevrouw L. Mouchart-Kleingeld
 • De heer J.P.M. Waltmans
 • De heer G. Th. Miegies

 

2017:

 • De heer A.F.M. Simons
 • De heer H. Grootaers
 • Mevrouw E.J. Kikstra
 • De heer P.I.J. Bakker
 • De heer M. Houben
 • Mevrouw A. Kreemers
 • Mevrouw C.M. Vermolen
 • De heer G.J. Pouwels
 • De heer M. Timmers 

  

Een complete lijst van personen met een gouden erespeld kun je bij ons opvragen via het contactformulier.

 

Erekeurmeester

Sinds 2006 bestaat de onderscheiding “Erekeurmeester” binnen de Nederlandse kynologie. De titel “Erekeurmeester” is weggelegd voor die keurmeesters die de Nederlandse kynologie in binnen- en buitenland op grote en kleine evenementen op bijzondere wijze dienen of hebben gediend. Een erekeurmeester wordt voor het leven op de Nederlandse lijst van keurmeesters geplaatst. De erekeurmeester mag de titel in binnen- en buitenland dragen. Bij de benoeming hoort een speciale oorkonde.

Exterieurkeurmeesters doen vanaf het moment waarop zij tot erekeurmeester zijn benoemd geen afzonderlijke raskeuringen meer, maar doen wel erekeuringen zoals beste puppy, groepskeuringen en beste van een show.

Je kunt zelf een verzoek doen om erekeurmeester te worden, maar een aangesloten vereniging kan ook iemand voordragen. Maak hiervoor gebruik van het hiervoor bedoelde formulier onderaan deze pagina.

Erekeurmeesters exterieur zijn:

 • De heer M.J.M. Alferink (overleden 2021)
 • Mevrouw A.W.K. Antal-Begeer (overleden 2011)
 • Mevrouw Jonkvrouw S. van Boetzelaer (overleden 2007)
 • Mevrouw E. Bons-de Wever (overleden 2016)
 • De heer W.M. Clay (overleden 2008)
 • Mevrouw J. Cloo-de Vries (overleden 2017)
 • Mevrouw M.N. van Gelderen-Parker (overleden 2009)
 • Mevrouw A.M. Gerretsen-Snijders (overleden 2015)
 • Mevrouw G.F. van Gink-van Es
 • De heer S.J. de Graaf (overleden 2009)
 • Mevrouw H. Jellesma-Kraster
 • De heer G. Kamphuis
 • Mevrouw A.C. ter Kuile (overleden 2015)
 • De heer L.A.N.E. Nizet 
 • Mevrouw J.M. van Ommen Kloeke-Evers (overleden 2010)
 • De heer L.A.G. van Os (overleden 2015)
 • Mevrouw M.C. Rompelman-Mijnlieff (overleden 2016)
 • De heer P. Sanders
 • Mevrouw Chr. A. Veldhuis (overleden 2010)
 • De heer A.H. van der Snee (overleden 2018)
 • De heer E. Wieldraaijer (overleden 2018)

Erekeurmeester in andere disciplines zijn:

 • De heer J. Visser
 • De heer H. Gerards (overleden 2021)
 • De heer L. Miggelbrink
 • De heer W. van Dijk
 • De heer A. van Yperen
 • De heer F. Hendriks
 • De heer J.R. Hoedemaker

 

Legpenning

Leden die 25, 50 of 75 jaar lid zijn van de Raad van Beheer ontvangen een legpenning. Bij 25 jaar is dit een bronzen legpenning, bij 50 en 75 jaar een zilveren exemplaar.

 

Beeltenis

Verenigingen die 100 jaar lid zijn van de Raad van Beheer ontvangen een beeltenis. Een rasvereniging die de beeltenis ontvangt, moet deze gebruiken als een wisseltrofee bij een kampioenschapsclubmatch. Kynologenclubs en kynologenverenigingen gebruiken de beeltenis als wisseltrofee bij een jaarlijks te organiseren clubmatch. Ontvangt een ander lid van de Raad van Beheer de beeltenis, dan gebruikt deze de beeltenis als wisseltrofee bij een jaarlijks te organiseren wedstrijd.

 

Sporttrofee

Teams en combinaties ontvangen een sporttrofee als zij:

 • Een podiumplaats halen op een Europees Kampioenschap of Wereld Kampioenschap.
 • (reserve) Best In Show zijn op een Europees of Wereld Kampioenschap, FCI selectieshow, FCI World Dog Show of de Crufts.
 • Bij erkende hondensport- en jachtwedstrijden met dezelfde samenstelling het kampioenschap twee keer behalen.

 2019

2e plaats Team Small European Open Nederland (Papendal)

 • Anouk Herijgers & Binky
 • Marisa Figee & Zenzi
 • Natasja Ebben & Djillz
 • Patrick Slokkers & Maybe

1e plaats Large EOJ Under 18 Zwitserland

 • Caitlin van Zon & Boyke

 2022

2e plaats Large en 2e plaats Medium JOAWC in Finland

 • Sandy Kalkhuis & Pippin & Dippie

Wil je iemand voordragen, vul dan het formulier onderaan deze pagina hiervoor in.

 

Gouden Draagpenning

Voor “buitengewone verdiensten op meerdere terreinen of voor uitzonderlijke verdiensten op één terrein van de kynologie” kunnen wij de gouden draagpenning toekennen. De gouden draagpenning is een achthoek waarop de “Raad van Beheer”-hond staat.

De gouden draagpenning is uitgereikt aan:

 • De heer mr. dr. J. Bulthuis
 • De heer B. Engbers
 • De heer mr. P.L.M.J. Rooijakkers
 • De heer E. Wieldraaijer
 • De heer H. van der Wouw
 • De heer G. Jipping
 • De heer J. Wauben
 • De heer H. Stempher

Wil je iemand voordragen, vul dan het formulier onderaan deze pagina hiervoor in.

 

Lid van Verdienste

Voor buitengewone diensten die van blijvende betekenis zijn, kunnen wij de onderscheiding “Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie” toekennen. Dit is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse kynologie. Het toekennen van deze onderscheiding is zo uitzonderlijk dat dit geregeld is in artikel 23.4 van het Huishoudelijk Reglement: De Algemene vergadering kan, al dan niet op voorstel van ten minste 10 aangesloten verenigingen, degene die door zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse kynologie van blijvende betekenis is, onder toekenning van het Insigne van Verdienste benoemen tot Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie.” 

Lid van Verdienste zijn:

 • Mevrouw drs. J.H.C. Brooijmans-Schallenberg
 • De heer H.A. Graaf van Bylandt
 • De heer H.A.P.C. de Groot
 • De heer J.L.J.J. Harms
 • De heer prof. dr. W.K. Hirschfeld
 • De heer prof. dr. A.J.M. Holmer
 • De heer H. Jüngeling
 • De heer mr. M.A.H.L. van Lier
 • De heer J.C.G. Muetstege
 • De heer dr. J. Oskam
 • De heer H.G. Rouwendaal
 • De heer mr. C.A. Schoor
 • Mevrouw J. van der Spek-Van der Heide
 • De heer P.M.C. Toepoel
 • De heer E.L.L. Baron van Tuyll-van Serooskerken
 • De heer M.E.J. van de Weijer

 

Om al deze bijzondere kynologen te eren zijn er schilderijen gemaakt die op het bureau van de Raad van Beheer in de welkomsthal hangen. Op de pagina Verdienstelijke kynologen kunt u meer lezen over dit bijzondere project.

 

Aanvraagformulieren

Wil je iemand voordragen, vul dan het formulier hiervoor in.

2019 Uitvoeringsregels onderscheidingen 

2015 Formulier 0 Voordracht Onderscheidingen

 

2015 Formulier 9 Sporttrofee Ned. Kynologie

2018 Formulier 10 Zilveren Speld.pdf

2018 Formulier 11 Gouden Erespeld.pdf

2016 Formulier 12 motivatie voordracht Erekeurmeester

2015 Formulier 13 Gouden Draagpenning

2015 Formulier 14 motivatie voordracht Lid van verdienste