Regelgeving

Wie in Nederland deelneemt aan een door de Raad van Beheer gereglementeerde activiteit, accepteert daarbij de regels die binnen de kynologie gelden. “Aanvaardt de rechtsmacht van de Raad van Beheer”, heet dat in juridische terminologie. In de Statuten, het Kynologisch Reglement en het Huishoudelijk Reglement vind je deze regels.

De Geschillencommissie en het Tuchtcollege zien er op toe dat de besluitvorming zorgvuldig verloopt en dat iedereen de regels volgt. Gebeurt dat niet, dan kunnen zij een straf opleggen.

Naast de kynologische regelgeving geldt uiteraard ook de wet- en regelgeving van de overheid. Ook de Fédération Cynologique Internationale (FCI) kent reglementen, waaraan wij gebonden zijn. Meer over de algemene regelgeving die op de kynologie van toepassing is en de handhaving daarvan lees je hier.

Ook voor alle activiteiten die onder de Raad van Beheer vallen – van het deelnemen aan examens van kynologische opleidingen of het laten uitvoeren van gezondheidsonderzoeken tot het deelnemen aan werkhondenproeven of hondensport - zijn er reglementen, deze vind je bij de verschillende onderwerpen.