Hond van het Jaar Show 2020

Geen Hond van het Jaar Show 2020


*Helaas heeft de Raad van Beheer moeten besluiten de Hond van het Jaar Show 2020, die gepland stond voor zondag 17 januari 2021, niet te laten plaatsvinden.

Gelet op de landelijke ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de daaraan verbonden maatregelen, zijn wij van mening dat dit evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

Het organiseren van dit evenement vraagt om een goede voorbereiding, planning en grote zorgvuldigheid. De verantwoordelijkheid voor exposanten, alsmede keurmeesters en alle vrijwilligers menen wij onder de huidige omstandigheden niet op ons te kunnen nemen.

Door de annulering van vele tentoonstellingen en kampioenschapsclubmatches in 2020 zijn de mogelijkheden zich te kwalificeren voor deelname aan de Hond van het Jaar Show bovendien veel beperkter geweest dan in een regulier jaar.

We hopen in 2022 weer een mooie Hond van het Jaar Show 2021 te kunnen organiseren.*

 

 

                         

 

Info: hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl 

Wilt u de uislagen zien van de Hond van het Jaar Show 2019, ga dan naar de pagina 12 januari 2020