Fokken met een American Staffordshire Terrier

Binnen het ras American Staffordshire Terriër komt Cerebellaire Ataxie voor, een erfelijke zenuwziekte. De ernst van deze ziekte is dermate groot dat de gezondheid van de American Staffordshire Terriër bedreigd wordt en dat het noodzakelijk is aanvullende eisen aan de stamboomafgifte te stellen. Om te voorkomen dat er lijders van Cerebellaire Ataxie gefokt worden hebben de Raad van Beheer en de American Staffordshire Terriër Club Holland een convenant gesloten dat op 1 januari 2016 in werking is getreden.


De eis die in het convenant gesteld wordt aan de ouders van een nest is het testen op Cerebellaire Ataxie en daarmee het uitsluiten van oudercombinaties die kans geven dat de pups lijder worden. De uitslag van de test luidt homozygoot normaal (vrij), heterozygoot (drager) of homozygoot afwijkend (lijder). Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren waarvan minstens één ouderdier vrij is van Cerebellaire Ataxie en waarbij de teef minimaal de uitslag drager of vrij heeft. Het convenant geldt voor alle nesten ongeacht of de fokker lid is van de rasvereniging.

Van elke hond die wordt ingezet voor de fokkerij moet het resultaat van de DNA bekend zijn bij de dekaangifte. Wanneer je van je hond DNA laat afnemen voor deze test is het belangrijk dat je aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet bij de afname van het DNA de identiteit van de hond worden gecontroleerd (chip uitlezen). Het chipnummer wordt aangegeven op het formulier. Op het resultaat van het laboratorium moet de identiteit van de hond staan en ook dat de identiteitscontrole bij de afname heeft plaatsgevonden.

De DNA test voor Cerebellaire Ataxie test de mutatie NCL-A c.296G>A. Deze test is mogelijk bij:

  • Antagene
  • Genindex
  • Laboklin (testen vanaf 2013)
  • Optigen
  • Van Haeringen Laboratorium

De uitslag van de test luidt: homozygoot normaal (vrij), heterozygoot (drager) en homozygoot afwijkend (lijder). Onder vrij wordt ook verstaan ‘free by parents’ en ‘free by grandparents’. Mits van deze honden via DNA afstammingsonderzoek de afstamming is bepaald.


Je mag alleen de volgende combinaties te maken:

  • Lijder reu x vrij teef
  • Drager reu x vrij teef
  • Vrij reu x vrij teef
  • Vrij reu x drager teef

 

Deze eis geldt ongeacht het land van registratie van de ouderdieren.

Uiteraard gelden naast de regels die zijn opgenomen in het convenant te allen tijde de regels uit het Kynologisch Reglement en de al bestaande specifieke regels met betrekking tot de MAG-test.

 

Controle op het naleven van de regels

Bij dekkingen vanaf 1 januari 2016 zal bij de dekaangifte gecontroleerd worden of de fokker aan de eisen van het convenant voldaan heeft. Concreet betekent dit dat je met de dekaangifte ook de uitslagen van het Cerebellaire Ataxie onderzoek mee moet sturen. De procedure van de dek- en geboorteaangifte blijft verder onveranderd.

 

Wat als u niet voldoet aan de uitvoeringsregels?

De afspraak is dat alle American Staffordshire Terriërs die ingezet worden voor de fokkerij onderzocht moeten worden.
Wanneer niet aan deze onderzoekplicht is voldaan, zal het nest niet worden ingeschreven in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB).
Zijn de honden wel onderzocht, maar voldoet de oudercombinatie niet aan de eisen van het convenant en kiest de fokker ervoor toch met deze combinatie te fokken, dan zullen de nakomelingen niet worden ingeschreven in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB).

 

Convenant

Convenant American Staffordshire Terriër inzake Cerebellaire Ataxie