Fokken met niet erkende kleuren

Bij een aantal rassen komen in de rasstandaard enkele kleuren voor die benoemd worden als ‘disqualifying’. Dit zijn ‘niet erkende kleuren’ (NEK). Bij sommige rassen bestaat het vermoeden dat het fokken met ‘niet erkende kleuren’ tot extra gezondheidsrisico’s kan leiden. Ook kan er een vermoeden van rasonzuiverheid zijn, waardoor de inzet van die kleur ongewenst is.


De Raad van Beheer geeft rasverenigingen daarom de mogelijkheid om een convenant af te sluiten waardoor het fokken met niet erkende kleuren niet meer is toegestaan. Wil je als fokker stambomen ontvangen voor je pups, dan moet je je aan dit convenant houden. Je kunt dan geen honden met ‘niet erkende kleuren’ gebruiken voor je fokkerij. Dit is belangrijk omdat de Raad van Beheer heeft afgesproken géén stambomen af te geven als er gefokt wordt met een ‘niet erkende kleur’. Neem voor meer informatie contact op met de rasvereniging(en) van het betreffende ras.

 

Bij de volgende rassen mag je niet met alle kleuren fokken:

Ras

Niet-erkende kleur

Chihuahua

Merle

Dobermann

Blauw

Isabel

Franse Bulldog

Blauw

Blue merle

Chocoladebruin

Black & tan

Keeshonden (alle variëteiten)

Merle

Labrador Retriever

Zilver

Weimaraner (alle variëteiten)

Blauw / Grijs
(ook bekend als Blue Weimaraner)