Stambomen aanvragen voor pups

Bij een rashond in Nederland hoort een stamboom en een registratiebewijs, maar hoe kom je daaraan? Op deze pagina vind je alle informatie over de verschillende stappen die je moet doen voor de aanvraag van stambomen voor je nest pups.


Checklist

Je bent van plan een nest stamboompups te fokken. Dan is een overzicht van de procedure en regels die je moet volgen een handig hulpmiddel. Daarvoor hebben we de checklist fokker stamboomhonden gemaakt.

In de checklist fokker stamboomhonden staan de belangrijkste regels en de procedure voor het online aanmelden van je nestje stamboompups. 

De folder is verdeeld in vier periodes:

 1. Dekaangifte
 2. Geboorte aangifte
 3. Nestcontrole, chippen & DNA-afname
 4. Stambomen, DNA-profiel, registratiebewijs & nazorg

Per handeling kun je afvinken of deze is gedaan. Een handig hulpmiddel zodat je zeker weet dat je niks vergeet. 
cover checklist

Je kunt de checklist hier downloaden of je kunt een gedrukte versie aanvragen door een mail te sturen naar info@raadvanbeheer.nl met je naam en adresgegevens. Dan ontvang je de folder binnen enkele dagen thuis per post. 

Checklist Fokker Stamboomhonden (editie juni 2022)

Uiteraard dien je als fokker ook te voldoen aan de wettelijke regels en criteria die de overheid stelt. Je bent als fokker aansprakelijk voor de keuze van de ouderdieren en het fokken van de pups en juridisch verantwoordelijk in het kader van artikel 3.4 van de wet dieren.

Kunstmatige Inseminatie (KI)

In het Besluit Houders van dieren art. 3.4 (lid 2d) staat vermeld dat dekking en dracht zoveel mogelijk via de natuurlijke weg dienen te verlopen.
Dat houdt in dat het structureel toepassen van kunstmatige inseminatie niet toegestaan is.

Er kan sprake zijn van een uitzonderingssituatie waarin KI wel toegestaan is:

 • Natuurlijke dekking voor de teef of reu niet mogelijk is in verband met kortdurende blessure zoals bijvoorbeeld kreupelheid.
  Let op: de hond moet verder volledig geschikt zijn voor de fokkerij en in staat zijn om de dracht volledig uit te dragen
 • Gebruik wordt gemaakt van een dekreu/sperma uit een ander land of van een overleden reu (met gunstige eigenschappen), eventueel voor het verbreden van de genetische basis van een ras in Nederland. 

Bij KI is het noodzakelijk dat - naast de verklaring van de dierenarts met daarop alle gevraagde data/gegevens - er ook een verklaring van de reu-eigenaar wordt meegestuurd waaruit blijkt dat het sperma voor die specifieke teef gebruikt mag worden (zie artikel III.21 lid 7 of 8 KR).


Dekaangifte

Van de dekking van je hond moet je als fokker, eigenaar van de teef, aangifte doen. Je kunt dit doen door in te loggen in je Mijn RvB account.

Zorg dat je alle informatie die nodig is voor de dekaangifte bij de hand hebt en je kunt uploaden. Dit kunnen bijvoorbeeld kopieën van de stamboom van een buitenlandse reu, DNA-profielen of een dierenartsverklaring bij kunstmatige inseminatie zijn.

 

Voor de rassen American Staffordshire TerrierCavalier King Charles Spaniel, Dobermann, Mopshond, Franse Bulldog, Boston Terriër, Shih Tzu en andere brachycephale rassen gelden aanvullende regels voor de stamboomafgifte. Neem bij vragen contact op met de rasvereniging


Voor bepaalde rassen gelden extra regels waardoor je niet mag fokken met bepaalde vachtkleuren, vaak 'niet erkende kleuren' of NEK genoemd. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fokken met niet erkende kleuren'. 


Ben je als fokker aangesloten bij een rasvereniging dan zal je moeten voldoen aan het Verenigingsfokreglement (VFR). De vereniging publiceert zelf het VFR en controleert of je aan de voorwaarden hebt voldaan. 

 

Je dekaangifte moet binnen 3 weken na de dekking bij ons binnen zijn. Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen en ontvang je ook de stambomen later. Ook brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening.

Heb je dekaangifte gedaan maar is je teef niet drachtig? Geef dit dan in je account bij het nest aan.

Indien de teef leeg is gebleven dan wordt dit niet gezien als een nest. De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren. 

 

Geboorteaangifte

Gefeliciteerd, er zijn pups geboren!

In je overzicht nesten op www.mijnrvb.nl kan je via het actiemenu de geboorteaangifte starten.

Mocht het nest op een ander adres zijn geboren dan je eigen woonadres, hoef je niet het woonadres in je account aan te passen maar kan je het correcte adres van het nest opgeven tijdens het doen van de geboorteaangifte.

Ben je lid van een rasvereniging dan kan je dit op de pagina 'mijn profiel' aangeven. 

Je geboorteaangifte moet binnen 10 dagen na de geboorte bij ons binnen zijn. Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen. Ook brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening. 

Verplichte registratie fokker bij overheid (UBN nummer) 

LET OP: vanaf 1 november 2021 moet iedere fokker, dus ook als je maar 1 nestje fokt, zich registreren bij de overheid via het loket van de RVO. Deze registratie is ook verplicht als je als fokker slechts één nestje wil fokken!  De chipper van de Raad van Beheer mag wettelijk geen honden meer chippen als de fokker geen UBN-nummer heeft! 

Aanmelden kan via de knop 'direct UBN-nummer aanvragen' op de website www.rvo.nl/hond-kopen. 

Procedure 

 • De fokker vraagt een UBN-nummer aan via het RVO-loket. Dit moet vóór het bezoek van de chipper gedaan zijn. 
 • De fokker registreert het UBN-nummer in zijn account op mijnrvb.nl.
 • De fokker volgt verder de normale procedure voor het melden van dek- en geboorte-aangifte in mijnrvb.nl.

Namen van de pups

De namen van honden die worden ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek moeten aan een aantal regels voldoen. Houd hiermee rekening bij het bedenken van de namen voor je pups. De namen moet je opgeven als je geboorteaangifte doet en kun je daarna maximaal nog twee keer wijzigen. Dit is mogelijk tot 1 werkdag voordat de buitendienstmedewerker de pups komt chippen. Zodra de pups eenmaal gechipt zijn, is er geen wijziging meer mogelijk. 

De namen mogen uit maximaal 40 letters/karakters bestaan, dus inclusief de kennelnaam, spaties en leestekens. In de namen mogen geen afkortingen gebruikt worden. De namen mogen geen andere bestaande bij de FCI geregistreerde kennelnaam bevatten of tot verwarring met een andere geregistreerde kennelnaam leiden.

Tevens mogen de namen van alle pups in 1 nest niet allen hetzelfde woord bevatten, wanneer dit woord voorafgaand is aan, of direct gevolgd wordt door de kennelnaam. Hiermee zou kunnen worden gesugereerd dat dit woord bij de kennelnaam hoort.

Meer informatie over kennelnamen vind je op de pagina 'kennelnaam'.

Als je geen gebruik maakt van een kennelnaam, dan mag de naam maar uit één woord bestaan. Het mag ook geen samengestelde naam zijn, zoals bijvoorbeeld DIRKJAN.

De volledige regels voor de namen van de pups vind je in het Kynologisch Reglement.

 

Betalen

Na het indienen van de geboorteaangifte kan je aangeven hoe je wilt betalen. Dit kan direct of later via een bankoverschrijving.

Pas als de betaling door ons ontvangen is, sturen wij de opdracht voor de nestcontrole naar de buitendienstmedewerker. Wil je dat de buitendienstmedewerker snel komt, betaal de factuur dan ook vlot.

 

Nestcontrole, chippen en afnemen DNA

Tussen de vijf en zeven weken na de geboorte van de pups komt er een buitendienstmedewerker langs om de pups te chippen. Ook neemt hij DNA af van de pups en, als dit is aangevraagd, van de ouderdieren. Deze termijn is een streeftermijn en hangt onder andere af van het moment waarop wij de dek- en geboorteaangifte en de betaling ontvangen. De buitendienstmedewerker stuurt altijd een e-mail of een afspraakkaartje met een voorstel voor een datum en tijd waarop hij/zij langs zal komen.

Om te zorgen dat de buitendienstmedewerker snel aan de slag kan, kun  je vast de volgende formulieren klaarleggen:

 • Stamboom van de moederhond.
 • Lidmaatschapskaart van de rasvereniging; als je geen lid bent van een rasvereniging voor het gefokte ras op het moment dat de pups zijn geboren, brengen we een extra heffing in rekening.
 • Kennelregistratiekaart (alleen voor fokkers met een kennelnaam).

De buitendienstmedewerker vult meteen voor de stambomen de chipnummers en kleuren online in. Op dit moment worden ook de namen aan de pups gekoppeld, zorg dus ook voor een manier om de pups uit elkaar te houden.

Via www.mijnrvb.nl  verkoopt u de pups online aan de nieuwe eigenaar. Van de buitendienstmedewerker heeft u handleiding ontvangen waarbij wordt uitgelegd hoe een nieuwe eigenaar zijn pup kan aanmelden. 

Let op: de eerste registratie aan de nieuwe pupkoper is gratis als dit binnen 6 maanden na de geboorte is. Is de hond ouder dan 6 maanden dan geldt het tarief voor herregistratie. De fokker of vorige eigenaar ontvangt daarvoor de factuur. 

 

Verplichte registratie bij aangewezen databank

Als fokker ben je verplicht om binnen acht weken na de geboorte de pups te registreren bij een door de overheid aangewezen databank. Deze registratie geldt voor alle fokkers in Nederland en staat los van de registratie in het stamboek!
Wij hebben hiervoor de door de overheid erkende aangewezen DatabankHonden opgezet. Aan de registratie zijn kosten verbonden (kosten DatabankHonden: €2,50 per pup door fokker; €3,95 per pup voor 1e eigenaar / pupkoper)) 

Wij versturen geen code meer voor digitale aanmelding, u zult de pups handmatig moeten aangeven bij de Databank Honden zodra wij de chipnummers van de pups in ons systeem hebben geregistreerd. 

Als een pup naar een nieuwe eigenaar gaat, moet deze de pup binnen twee weken op zijn naam laten registreren en moet jij als fokker aangeven dat je de pup hebt verkocht.

Nieuwe eigenaar pups

De pups vind je terug in het overzicht 'Mijn pups' in je Mijn RvB account op www.mijnrvb.nl .
Via het kopje 'nesten' ga je naar de profielpagina van de pup en bij het kopje 'eigenaar' kun je de pup verkopen aan het binnenland en buitenland. Er volgt een scherm om het emailadres van de nieuwe pupkoper en zijn postcode aan te geven. Deze ontvangt vervolgens een e-mail met een code welke binnen 72 uur geactiveerd moet worden.

Houd je de pup zelf dan vul je je eigen gegevens in en kan je met de code en 'koop hond' de hond registreren op jouw naam. Je kan ook wachten tot de pup 6 maanden is, want dan verschuift deze automatisch naar het blok 'Mijn honden'.

De eerste registratie is gratis; dit moet dan wel binnen 6 maanden na de geboorte van de pups worden gedaan. De pups die je op de leeftijd van 6 maanden niet hebt overgeschreven worden automatisch van het blok 'Mijn pups' naar 'Mijn honden' verplaatst. Verkoop je de hond na 6 maanden alsnog dan geldt het tarief voor herregistratie. De fokker/huidige eigenaar ontvangt daarvoor een factuur. 

Export pup naar buitenland

Gaat de pup naar het buitenland, dan heeft deze een export pedigree nodig. Hiervoor ontvangt de fokker/huidige eigenaar een factuur. Meer informatie zie pagina 'export hond'. 

 

Stambomen en DNA-certificaten

De buitendienstmedewerker stuurt het afgenomen DNA naar een laboratorium. Daar controleren ze de afstamming. Dit duurt gemiddeld 3 tot 4 weken, maar kan door oorzaken soms langer duren. 

Als de afstamming niet klopt of nog niet kan worden bepaald, nemen we contact met je op.

Als de afstamming klopt, sturen we de stambomen naar je toe, de DNA profielen kun je downloaden in je account op de profielpagina van de hond. Jij bent er dan verantwoordelijk voor dat deze bij de nieuwe eigenaren komen.

 

Aangifte op papier

Wil je geen gebruik maken van het Mijn RvB account dan kan je de aangiftes nog per post naar ons toe sturen. Je ontvangt dan wel per e-mail de bevestiging van de aangiftes en de factuur. 

Hier kan je de verschillende aangifte formulieren downloaden:

Geboorteaangifte_versie_29-11-2020

Dekaangifte_versie_29-11-2020

Overdracht hond