Inschrijven nationaal erkend ras

Bent u in het bezit van een in het buitenland nationaal erkend ras? Dan kunt u gebruik maken van deze regeling als, persoon, vereniging of groep van liefhebbers van deze rassen.


Er zijn meer dan 350 verschillende door de FCI erkende hondenrassen. Daarnaast zijn er rassen die wel door nationale kennelclubs zijn erkend, maar niet door de FCI. Een voorbeeld van een dergelijk ras in Nederland is het Markiesje. 

In het Kynologisch Reglement wordt de mogelijkheid geboden buitenlandse rassen – die niet door de FCI zijn erkend – nationaal te erkennen. Deze rassen worden dan in het voorlopig register van de Nederlandse stamboekhouding (VR) ingeschreven. 

 

Voordeel nationaal erkennen van buitenlandse rassen

Veel buitenlandse kennelclubs erkennen wel de nationale rassen als deze door een FCI erkende kennelclub waar ook in de wereld nationaal zijn erkend. Het belangrijkste voordeel van het nationaal erkennen van buitenlandse rassen is dat wij meer hondenliefhebbers aan ons kunnen binden. In landen om ons heen hebben bepaalde rassen zich opmerkelijk positief ontwikkeld, in uiterlijk, gedrag en werk-sport eigenschappen. De Raad van Beheer zal formeel een melding maken bij de nationale kennelclub in kwestie, zodat zij weten dat het ras nationaal erkend gaat worden door de Raad van Beheer. Tevens zal de Raad van Beheer bevorderen dat deze nieuw te erkennen rassen zich zullen aansluiten bij reeds bestaande verenigingen. Bij het inzetten voor de fokkerij van deze honden is de actuele regelgeving op het gebied van de fokkerij vanuit de Raad van Beheer van toepassing.

 

Besluit

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft in 2018 besloten dat buitenlandse rassen – die nog niet door de FCI zijn erkend, maar wel door een FCI erkende kennelclub, contractpartner of associatiepartner – door de Raad van Beheer nationaal erkend kunnen worden en ingeschreven worden in het Voorlopig Register (VR) middels de importprocedure of middels een aankeuring. Opname in het VR betekent dat deze honden dezelfde mogelijkheden krijgen als de honden die zijn ingeschreven in het hoofdstamboek (NHSB). De enige uitzondering is dat deze honden op shows alleen het CAC kunnen behalen en niet het CACIB, dit omdat deze rassen nog niet de FCI erkenning hebben.

 

Buitenlandse rassen

De nationale erkenning zal per ras beoordeeld worden. Daarbij zal onder andere naar gedrag en gezondheid gekeken worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om gevaarlijke rassen of rassen met extreme uiterlijke kenmerken te gaan erkennen. Per ras zal door de Raad van Beheer onderzocht worden of er geen negatieve publiciteit aan het betreffende ras is gekoppeld. Het door de Raad van Beheer te erkennen nationale ras mag de reputatie van de koepelorganisatie Raad van Beheer niet in diskrediet brengen.

 

Erkende rassen door Raad van Beheer

Hieronder vind je een overzicht van de nationale rassen die erkend zijn door de Raad van Beheer of waarvoor een aanvraag loopt.

 • Alano Español
 • American Hairless Terrier
 • Barbado da Terceira
 • Biewer Terrier
 • Bolonka Zwetna
 • Franse Krulhaar, meerkleurig
 • Polski Spaniel Mysliwski (Poolse Jacht Spaniel)
 • Toy Fox Terrier
 • Chongqing Dog
 • Chuandong Hound
 • Vostochno Evropeyskaya Ovcharka (Oost-Europese Herder)

Inschrijving in het Voorlopig Register (VR)

Er zijn twee manieren waarop deze nationaal erkende rassen in het VR van de Nederlandse stamboekhouding kunnen instromen, n.l. via de importprocedure of via aankeuringen.

Importprocedure

De honden kunnen ingeschreven worden via de importprocedure indien zij in het bezit zijn van een (originele) nationaal erkende stamboom. De procedure verloopt verder exact hetzelfde als voor FCI erkende rassen.

Als je een hond met een stamboom in het buitenland hebt gekocht, kun je deze in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) laten inschrijven. Hieronder lees je wat je hiervoor moet doen.

 

Aangifte via je Mijn RvB account

Als je een buitenlandse hond wilt laten inschrijven in het Voorlopig Register (VR) kan je dit doen via 'importaangifte' in het account. Voeg hier een goed leesbare kopie van de originele nationaal-erkende stamboom en eventuele bijbehorende papieren aan toe.

 

Let op: Als een hond geen chip heeft, mag je deze niet importeren. Alle honden dienen volgens Europese regelgeving gechipt te zijn. Als Je hond niet is gechipt dan kan je hem niet inschrijven in het stamboek. 

 

Controle door buitendienstmedewerker

Als we de betaling voor de inschrijving hebben ontvangen, komt een buitendienstmedewerker controleren of het chipnummer dat op de stamboom staat, klopt met het chipnummer van de hond.

Op de stamboom plaatsen wij een stempel met de tekst ‘import Nederland’, de datum en het VR-nummer. Zorg dat je deze klaar hebt liggen als de buitendienstmedewerker langskomt.

In sommige gevallen nemen wij niet de naam over zoals deze is vermeld op de stamboom. Voor de regels over de namen verwijzen we je naar het Kynologisch Reglement artikel III.32 en artikel III.33.

Inschrijving in het Voorlopig Register (VR)

De buitendienstmedewerker laat aan het kantoor weten of alles in orde is. Als dat het geval is, dan is de hond officieel ingeschreven in het Voorlopig Register van het NHSB.

Aankeuringen

Indien de hond niet in het bezit is van een nationaal erkende stamboom dan kan de hond aangekeurd worden. De hond dient aangekeurd te worden door twee allround en/of groepskeurmeesters. Dit regelt de Raad van Beheer. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit wat meer tijd kosten. In geval van een collectieve aankeuring, kunnen wij maatwerk leveren. Na een positieve aankeuring kan de hond ingeschreven worden in het voorlopig register (VR) en zal er een VR-stamboom en registratiebewijs afgegeven worden.

Aanvraagformulier aankeuring

Nationaal te erkennen rassen op tentoonstellingen

De nationaal erkende rassen kunnen wel een CAC behalen maar geen CACIB.

 • Het is mogelijk om voor deze honden een aparte keuring voor nationale rassen te organiseren. Bijvoorbeeld: “De verkiezing van de beste hond nationaal erkend ras.
 • Als het ras voorlopig erkend is door de FCI kan het nog steeds geen CACIB behalen. Wel kan men dan de sectie- of wereldtitel halen (World Winner, European Winner, etc).