Nederlands Honden Stamboek

Alle Nederlandse rashonden worden geregistreerd in het Nederlands Honden Stamboek of kortweg NHSB.


Internationaal erkend stamboek

Het NHSB is het enige Nederlandse stamboek dat wordt erkend door de internationale koepelorganisatie FCI en door de nationale kennelclubs in landen die niet zijn aangesloten bij de FCI, zoals de Engelse en de Amerikaanse kennelclub.

 

Rashonden

Al heel lang fokken mensen honden met verschillen in uiterlijk en karakter. In het verleden werden honden meestal geselecteerd om een bepaalde taak uit te voeren. Bij het fokken lette je op uiterlijk, gedrag en de natuurlijke aanleg voor die specifieke taak. Hierdoor ontstonden veel verschillende rassen.

Eind 1900 werden de eerste rassen beschreven in standaards en erkend door de nationale kennelclubs.  Na erkenning door de nationale kennelclubs volgde ook erkenning door de FCI. Inmiddels erkent de FCI meer dan driehonderd rassen. Die rassen zijn verdeeld over tien rasgroepen. Bij het samenstellen van de rasgroepen is gekeken verwantschap of functie.

De allereerste inschrijving in het NHSB was de Pointer Nelly, geboren op 21 juli 1888.

 

Afstammingsbewijs 

De stamboom van de Raad van Beheer is een afstammingsbewijs. Er zijn verschillende soorten stambomen. Welke stamboom je hond krijgt, is afhankelijk van het aantal geregistreerde generaties.

Er zijn 3 verschillende soorten stambomen:

 

1. Het hoofdstamboek

Honden waarbij drie generaties voorouders volledig bekend zijn en in het NHSB of een vergelijkbaar buitenlands stamboek staan. Deze voorouders moeten in principe behoren tot dezelfde variëteit als binnen een ras van meer variëteiten sprake is.

   

2. De bijlagen van het hoofdstamboek

In een aantal gevallen bestaat de mogelijkheid om honden op te nemen in de bijlage van het hoofdstamboek. De bijlage kent drie onderdelen aangeduid met de letter G (van generatie) en een cijfer: G-0, G-1 en G-2.

In Bijlage G-0 schrijven wij in:

  • Honden die niet zijn ingeschreven in de Nederlandse of een andere door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding, maar die toch - naar onze mening of die van de rasvereniging - waardevol zijn. In overleg met de rasvereniging kunnen wij je hond registreren in Bijlage G-0.
  • Honden die wat kleur, vacht, grootte of oordracht betreft tot een andere variëteitsgroep behoren dan de ouders. Tegelijk met het verzoek tot inschrijving in het stamboek dien je een gemotiveerd verzoek in. Als dat voor de instandhouding van het ras of een variëteit binnen een ras belangrijk is, kunnen wij na overleg met de rasvereniging zulke pups ook direct in het hoofdstamboek inschrijven. In heel bijzondere gevallen doen wij dit ook bij pups van ouderdieren die tot verschillende rassen horen maar slechts in een klein onderdeel verschillen.

In Bijlage G-1 schrijven wij in:

  • Honden van wie wel beide ouders zijn geregistreerd (registratie in het Voorlopig Register geldt niet) maar niet (alle) grootouders.
  • Honden van wie één ouder is ingeschreven in G-0, en de andere in het NHSB of één van de bijlagen.

In Bijlage G-2 schrijven wij in:

  • Honden van wie alleen de ouders en de grootouders zijn geregistreerd, maar niet (alle) overgrootouders.
  • Honden van wie één ouder is geregistreerd in Bijlage G-1 en de ander in G-1, G-2 of het NHSB.

 

3. Het Voorlopig Register 

Voor Nederlandse rassen die in opbouw zijn maar nog niet door de FCI zijn erkend, kunnen we een Voorlopig Register openen. Dit kan ook voor buitenlandse rassen die nog niet door de FCI zijn erkend. Soms doen we van tevoren een keuring om te controleren de in te schrijven hond aan het rasbeeld voldoet. 

 

CAC's

Voor het winnen van een CAC gelden de artikelen IV.89 en IV.126 Kynologisch Reglement

Voor de toekenning van een kampioenschapsprijs en een reserve-kampioenschapsprijs komen slechts in aanmerking honden:

  • Die de kwalificatie “uitmuntend” hebben behaald, en
  • Die, voor zover zij in de Nederlandse stamboekhouding zijn ingeschreven, niet zijn ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het NHSB of in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding, of
  • Waarvan, voor zover zij zijn ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.


Terminologie op de stamboom

Op de stamboom staan soms termen die onduidelijk kunnen zijn. Hier leggen we ze uit.

Niet geverifieerd: dit betekent dat de afstamming niet geregistreerd is in een geldige, door de FCI erkende, stamboekhouding.

NEK ofwel Niet Erkende Kleur: dit betekent dat de hond een vachtkleur heeft die niet voldoet aan de FCI-standaard van dat ras.

DNA certified parentage: dit betekent dat de afstamming van de hond is geverifieerd door middel van DNA. Zo is met zekerheid te zeggen dat de hond afstamt van de vermelde ouderdieren. 

 

Openbare database: Dutch Dog Data

De Raad van Beheer heeft een openbare database van alle Nederlandse rashonden:

www.dutchdogdata.nl

Hier kun je de afstamming van honden die in het NHSB staan opzoeken. Ook de nestgenoten, eventuele afstammelingen en uitslagen van (gezondheids)onderzoeken en titels kun je hier terugvinden. Je kunt zoeken op (een gedeelte van) de naam van de hond, ras, jaar, NHSB-nummer of chipnummer (indien door ons geregistreerd). De hond moet wel op of na 1 januari 1997 geboren zijn. Van oorsprong buitenlandse honden vind je hier niet terug.

 

Inschrijvingen in het NHSB per jaar

Wil je de inschrijvingen in het NHSB per jaar bekijken? Klik dan op de onderstaande button.  

 

Inschrijvingen NHSB per jaar 

 

Veel informatie vind je ook terug in magazine ‘Onze Hond’ of 'Dogzine'. In deze bladen vind je iedere maand een overzicht van nieuwe inschrijvingen.

Wij verstrekken deze gegevens ook aan de rasverenigingen. Je mag de gegevens publiceren mits je de bron vermeldt (Bron: Raad van Beheer – Houden van honden – www.houdenvanhonden.nl).