Informatieavond herzien tuchtrecht KR 26/1/16

Nieuwsbericht 08-01-2016


De Raad van Beheer organiseert op dinsdag 26 januari 2016 een informatieavond over de komende herziening van het Tuchtrecht in het Kynologisch Reglement. Deze avond wordt georganiseerd voor leden en fokkers in ‘De Camp’ te Woudenberg. 

 

Omdat de afgelopen tijd is gebleken dat het Tuchtrecht op een aantal punten niet duidelijk, minder werkbaar of door de actualiteit ingehaald is, zal er een herziening plaatsvinden van het Tuchtrecht in het Kynologisch Reglement. De Raad van Beheer is in samenspraak met oud-voorzitter en de huidige voorzitter van het Tuchtcollege, resp. mr. Pieter Rooijakkers en mr. Emile Gimbrère, tot een gewijzigde opzet van het tuchtrecht gekomen zoals vastgelegd in het concept.  

 

Informatieavond

Het Tuchtrecht is taaie kost, daarom vinden we het belangrijk om tijdig uitleg te geven middels een informatieavond. Er wordt besproken wat de wijzigingen behelzen en waarom hiervoor gekozen is. Tijdens de bijeenkomst zal er veel ruimte zijn voor discussie en vragen.

 

Werkgroep

Het concept van het herziene Tuchtrecht dient als discussiestuk. Tijdens de bijeenkomst zullen de reacties van de aanwezige leden gehoord worden. Hierna wordt, wanneer nodig, een kleine werkgroep geformeerd, die zich over het concept zal buigen. Deze werkgroep zal het concept bekijken en advies uitbrengen.

 

Indien een werkgroep wordt gevormd, zal Henk Wolters (lid van het Tuchtcollege en ervaren in dit soort processen) de bijeenkomsten ervan voorzitten. Tijdens een tweede informatieavond zal de werkgroep vervolgens zijn bevindingen rapporteren.

 

Vaststelling

Zodra het stuk voldoende ‘rijp’ is, zal het worden geagendeerd voor een Algemene Vergadering. Indien het stuk niet voldragen genoeg is om te agenderen voor de AV van juni 2016, dan worden de wijzigingen van het Tuchtrecht en de daarbij behorende wijzigingen in de statuten geagendeerd voor de AV van eind 2016.

 

In het kort

Informatieavond herzien van het Tuchtrecht Kynologisch Reglement

Datum: dinsdag 26 januari 2016

Locatie: ‘De Camp’, Bosrand 15-17, Woudenberg

Aanvang: 20:00 uur

Inschrijven kan via het inschrijfformulier