Nieuw handboek & reglementen

Tijdens de Algemene Vergaderingen van 16 oktober en 4 december jl. zijn diverse wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement, de Algemene Voorwaarden van Levering, het Kynologisch Reglement en het Procesreglement Tuchtrecht aangenomen. Deze wijzigingen treden op 1 januari 2022 in werking.


Op 15 november jl. waren al de wijzigingen met betrekking tot de SNP data en het fokverbod (limited registration) in werking getreden. De wijzigingen die nu op 1 januari a.s. in werking treden hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Normenmatrix
  • Tuchtrecht
  • Reikwijdte taakveld aangesloten verenigingen
  • Windhondenrensport
  • Bezwaar en beroep
  • Aankeuren look-alikes
  • Nationaal erkende rassen

In het Handboek zijn de gewijzigde artikelen geel gearceerd. Tevens is de datum van inwerkingtreding toegevoegd. Het Handboek kan gedownload worden.

Ten aanzien van de ‘Aankeuring van Look-alikes’ treden ook de Uitvoeringsregels op 1 januari a.s. in werking.