Nieuw KR per 1-8-2016

Nieuwsbericht 26-07-2016


Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2016 zijn er weer wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld.

 

De volgende aanpassingen treden op 1 augustus 2016 in werking:

  • Aanpassing van artikel 33 HR (samenstelling financiële commissie)
  • Aanpassing van artikel 13 HR (procedure initiatiefvoorstel)
  • Aanpassing van artikel III.21 KR (spermabank)
  • Aanpassing van artikel 1.4 en IV.132 KR (organisator clubmatch)
  • Toevoeging van artikel IV.54 KR (organisator tentoonstellingen)
  • Artikel IV.12 KR is geschrapt (beschikbaar stellen prijzen)
  • Aanpassing van artikel IV.121 KR (volgorde keuren KCM)
  • Aanpassing van artikel V.32 en artikel V.33A KR (windhondenrennen)


Klik op de link om naar de pagina over het Kynologisch Reglement te gaan.