Kynologische Kennis 2 (overgangsfase)

De cursus Kynologische Kennis 2 (KK 2) is bedoeld als vervolg op de cursus KK 1, maar je kunt hem ook los volgen. De cursus biedt meer diepgang wat betreft je kennis van honden maar is ook de tweede (verplichte) stap in de opleiding naar exterieurkeurmeester.


Vakken Kynologische Kennis 2

De volgende vakken komen aan bod:

  • Cytologie;
  • Anatomie;
  • Fysiologie;
  • Erfelijkheidsleer (voortzetting van de KK 1);
  • Bewegingsleer;
  • Embryologie;
  • Reglementen betreffende de exterieurkeurmeester.

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

 

Waar wordt deze cursus gegeven?

Je kunt voor deze terecht bij een bij ons aangesloten regionale vereniging, vaak kynologenclub genoemd. Deze vereniging is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en bepaalt de hoogte van het cursusgeld. 

 

Lesmateriaal

De vereniging laat je weten welk lesmateriaal zij aanbeveelt. Dit varieert per vereniging. Sommige verenigingen verzorgen zelf het complete lespakket, andere verenigingen gebruiken bestaand lesmateriaal. De leidraad voor het examen is de inhoud van het boek “Elementaire Kynologische Kennis” van Robert van de Molen. Dit boek is echter niet meer te koop.

 

Studiedruk en Examen

De vereniging bepaalt de duur van de cursus. De duur varieert van ongeveer vijftien tot twintig cursusavonden. Daarnaast je rekenen op 90 uur zelfstudie, afhankelijk van het niveau van je (voor)opleiding.

Het examen KK 2 vindt plaats in het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam en is mondeling. Twee of drie examinatoren nemen het examen af. Meestal organiseren we zowel in het voorjaar als in het najaar examens. Je kunt alleen aan het examen KK 2 deelnemen, als je het examen KK 1 met goed gevolg hebt afgelegd. 

Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maximum gebonden. Of een examen doorgaat, hangt af van het aantal aanmeldingen. Vrijstelling voor bepaalde vakken is niet mogelijk! De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Hoeveel dat is, vind je in de tarievenlijst.

 

Examens KK 2

Voor 2020 worden in de eerste helft van het jaar nog KK2 examens aangeboden. 
De data zijn:

  • 1 mei 2020 (extra)
  • 15 mei 2020
  • 19 juni 2020

Data onder voorbehoud van beschikbaarheid examinatoren en aantal kandidaten. Er geldt zowel een minimum als maximum aantal kandidaten. Examens kunnen aangevraagd worden via opleidingen@raadvanbeheer.nl.

De examens worden altijd op vrijdag afgenomen. 

Locatie: Kantoor van de Raad van Beheer, Emmalaan 16-18 te Amsterdam.

Klik hier om je in te schrijven (nieuwe data voor 2020 volgen).

Als je inschrijft met een Apple gestuurde computer kun je problemen ondervinden bij het doorsturen naar de betaalpagina. We adviseren dan ook zo'n computer niet te gebruiken voor het inschrijven.