Speuren

Elke hond kan speuren: een hondenneus kan fenomenale dingen, en ruiken hoef je een hond niet te leren. Wil je met je hond als sport of werk gaan speuren, dan is het belangrijk dat je hond gemotiveerd is om volgens opdracht een spoor uit te werken. Is dat het geval, dan kun je voor speuren gaan trainen.


Speuren voor werkhonden

‘Speuren voor werkhonden’ is niet alleen een zelfstandige sport (SpH) maar speuren maakt ook deel uit van het IPO-programma (IPO staat voor Internationale Prüfungs Ordnung, zie ook pakwerk/verdediging). Dit kan verwarrend zijn.

Als je de sport ‘Speuren voor werkhonden’ (SpH) beoefent, kun je op twee niveaus examen doen, I en II. Bij SpH moet je hond een lang, ongeveer drie uur oud spoor uitwerken, met diverse hoeken, meerdere voorwerpen die de hond moet aanwijzen of apporteren, en verleidingssporen die hij moet negeren. Lijkt dit je leuk om samen met je hond te doen, neem dan contact op met je rasvereniging.

Trainen voor SpH kan via de rasverenigingen of kringgroepen van de grote werkhondenrassen. Ook zijn er in deze sport gespecialiseerde verenigingen; zij zijn verenigd in de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen. Wil je via de NBG trainen, dan moet je ras behoren tot de FCI-werkhonden. Behoort je hond tot een ander ras, dan moet je beschikken over een verklaring-van-geen-bezwaar van je rasvereniging.

 

Speuren voor jachthonden (zweetwerk)

Bij jachthonden wordt het speuren ‘zweetwerk’ genoemd. Zweet is de benaming voor het bloed van het door een schot of aanrijding gewond dier (of een nabootsing daarvan). Met name Teckels (rasgroep 4) en veel rassen uit rasgroep 6 zijn hier goed in. Maar ook bij de terriers en enkele rassen uit de rasgroepen 5 (zoals Elandhonden) en 7 zijn er honden met een aanleg voor speuren. Je kunt je hond trainen in dit ‘zweetwerk’. Sommige jachthonden zijn goed in het uitwerken van sporen van te bejagen wild. Ook hier kun je je hond op trainen.


Er worden regelmatig testen en proeven volgens het ORWEJA-reglement georganiseerd. ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Het is een samenwerkingsverband tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer. Is je hond getraind, dan kun je je laten oproepen door politie of jachtopzieners als gewond wild moet worden getraceerd.

 

Clean boot

Een derde vorm van speuren voor jachthonden is het ‘clean boot’ speuren, waarbij een speurhond een ‘vermiste’ persoon opspoort. Deze vorm wordt vooral met de Bloedhond beoefend maar is niet exclusief aan dit ras voorbehouden. Ook andere brakken bijvoorbeeld vinden dit mooi werk. Bij deze sport werkt de hond geen dieren- maar een mensenspoor uit. De ‘runner’ loopt op zijn gewone, schone schoenen zonder bijzondere luchtjes (‘clean boots’) een parcours door liefst ruig terrein. Het is de bedoeling dat de hond de runner zoekt en luidkeels aankondigt waar hij is.

 

bloedhond speuren clean boot 

Wil je meer weten over clean boot? Of wil je een training volgen? Neem dan contact op met rasvereniging van de Bloedhond: De Nederlandse Bloedhonden Club. Een andere aanbieder is Stichting ‘De Jagende Brak’. Ook voor clean boot speuren zijn er wedstrijden.

 

Waarom speuren?

Omdat elke hond beschikt over een fenomenale neus die hij graag gebruikt om mee te werken.

 

Voor wie is speuren geschikt?

Afhankelijk van de vorm van speuren zijn bepaalde rassen daar echt voor in de wieg gelegd, maar eigenlijk kan elke hond het. Herders en veedrijvers (rasgroep 1) vinden het prachtig, maar ook met name jachthonden (rasgroep 4 – dashonden; veel rassen uit rasgroep 6 – lopende honden, zweethonden en verwante rassen; en rasgroep 8 – retrievers) zijn vaak superspeurders. Ook onder de terriers (rasgroep 3) en rassen uit rasgroep 5 (spitsen en oertypes) zijn er honden met een aanleg voor speuren. En inderdaad: als hij op de juiste manier gemotiveerd wordt, kan ook een Sint Bernard of een Chihuahua speuren.

 

Recreatief of wedstrijden?

De hierboven genoemde vormen van speuren kun je zowel recreatief als in wedstrijdverband beoefenen.

 

Waar kan ik deze sport beoefenen?

Je kunt op diverse plaatsen terecht als je met je hond wilt speuren. Verschillende rasverenigingen, kynologenclubs en gespecialiseerde verenigingen bieden trainingen aan. Zie ook hierboven. Per vorm van speuren staat vermeld waar je terecht kunt om te speuren met werkhonden, jachthonden of aan cleanboothunting te doen.

 

Wat heb je nodig voor speuren?

Een hond met een goede neus en vooral met voldoende motivatie. En goede instructie, zodat je je hond op de juiste manier kunt leren om zijn neus te volgen.