Databank Honden

Op Databank Honden kun je je hond(en), zowel rashond als niet-rashond, eenvoudig en goedkoop registreren!

Het is in Nederland wettelijk verplicht om iedere geboren of geïmporteerde hond te registreren bij een officieel portaal (voorheen: databank).

Kijk voor meer informatie op de site van de overheid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): RVO.nl en meer specifiek: Algemene informatie registratie honden

Of dit filmpje (2 minuten) van de overheid:
 

Honden met een stamboom staan tweemaal geregistreerd: 1) bij MijnRvB.nl voor het stamboek-register en 2) bij een portaal (databank) voor de wettelijk verplichte registratie.

 naar inloggen DatabankHonden.nl


Fokker
Een fokker vraagt een UBN-nummer aan (zie hier onder) bij de RVO. Bij stamboomhonden registreert de fokker dit nummer in het profiel bij MijnRvB.nl en doet hierin ook de geboorte-aangifte.  De chipper van de Raad van Beheer komt langs om het nest te chippen en meldt als eerste registratie de chip en pup aan bij de RVO. Maar de fokker moet ook nog een geboorteregistratie (na het chippen dus) doen via een databank/portaal bij de RVO voordat de pups 8 weken oud zijn. Via onze DatabankHonden.nl kan de fokker dit heel eenvoudig doen bij een stamboomnestje.
De fokker gaat met de pups naar een dierenarts en laat ze inenten en krijgt een dierenpaspoort. De dierenarts registreert het paspoort bij de RVO. 

Eigenaar
Gaat de pup (+dierenpaspoort) naar een nieuw thuis, dan meldt de fokker de pup af bij de RVO en moet de nieuwe pupeigenaar de pup binnen twee weken na aanschaf bij een databank registreren. Dit proces hebben wij heel eenvoudig gemaakt voor de nieuwe eigenaar.
Pas na een gelukkig en lang hondenleven meldt de eigenaar bij het overlijden van de hond deze weer af bij de RVO.
Maar tijdens het hondenleven kunnen nog een paar extra registratie-momenten  bij de RVO voorkomen zoals: verkoop/overdracht, verhuizing, vermissing c.q. terug vinden.

Import
Degene die een hond importeert moet een UBN-nummer aanvragen bij de RVO. Alle geïmporteerde honden moeten binnen 2 weken door een dierenarts geregistreerd worden en krijgen eventueel een dierenpaspoort en een eerste registratie bij de RVO.
Daarna kan een hond ook worden aangemeld bij een databank/portaal. Bij een stamboomhond moet een extra aangifte gedaan worden in MijnRvB.nl. Onze chipper komt langs voor een controle (chip/dna) en als alles goed verloopt wordt de hond ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). 

Waarom registratie bij de RVO? Met de registratie kan de malafide hondenhandel en malafide hondenfokkerij makkelijker voorkomen worden. 

Databank/portaal
Er zijn in totaal 9 door de overheid toegewezen portalen (waarvan 8 ook voor andere huisdieren) waar je je hond kunt registreren.  

Databank Honden is een initiatief van de Raad van Beheer, al ruim 120 jaar de overkoepelende organisatie voor de registratie van alle honden in Nederland en vooralsnog kun je hier alleen honden registreren.  

Het maakt voor de overheid niet uit bij welke portaal je de hond(en) registreert. Maar met één account (en dus één inlog) en lage kosten voor de eigenaar en/of fokker van stamboomhonden is Databank Honden een heel geschikt portaal. 

Maar niet alleen voor stamboomhonden is Databank Honden geschikt, ook eigenaren en/of fokkers van stamboomloze honden kunnen hier prima terecht. 

Hoe vind je een hond terug? De Terug Vind Service 

Als je een account aanmaakt of reeds hebt op ons portaal Databank Honden vergeet dan niet om in je profiel aan te vinken hoe instanties zoals een dierenarts, dierenasiel of de dierenambulance, contact met je op kunnen nemen als je hond vermist raakt. Via het ingebrachte chipnummer kan zo'n instantie dan de gevonden hond aan jou linken en contact met je zoeken. Vergeet niet om bij verandering van deze gegevens dit aan te passen in je profiel. 

Je kunt in je account ook aangeven dat je hond vermist is maar dat houdt niet in dat er dan actief gezocht gaat worden. Is je hond gevonden dan weten de instanties dat het inderdaad om een vermiste hond gaat.  

Als je de vermissing van je hond wilt melden zodat er actie genomen wordt, neem dan contact op met www.mijndieriszoek.nl (een service van de Dierenbescherming) of www.amivedi.nl. Neem daarnaast ook contact op met het plaatselijke dierenasiel, de plaatselijke dierenarts(en) en de dierenambulance zodat zij op de hoogte zijn van de vermissing.  
 
Heb je een hond gevonden en weet je niet waar die thuishoort? Lees de chip uit als je een chipreader hebt en zoek hier de gegevens van de eigenaar aan de hand van het chipnummer op Databank Honden. Raadpleeg anders www.chipnummer.nl (voor alle Nederlandse portalen) of www.petmaxx.nl (internationaal). 

Kosten registratie in Databank Honden 

Aan het registreren van honden zijn kosten verbonden. Op Databank Honden zijn de éénmalige kosten: 

 • Registratie hond/pup door eigenaar: € 3,95 per hond/pup 

 • Registratie pups door fokker: € 2,50 per pup 

Alle andere activiteiten zoals het aanpassen van je eigen profiel, het overlijden of afmelden van je hond/pup zijn gratis.   

Betaling gaat uitsluitend via iDeal. 

Registratie op DatabankHonden.nl 

Als je een hond wilt registreren moet je een account hebben op Databank Honden. Dit staat los van het account op MijnRvB.nl, hoewel je dus met dezelfde inlog op beide accounts kunt inloggen en ook vice versa kunt schakelen. Een account aanmaken of activeren kan op verschillende manieren: 

 • Heb je nog geen account, ga dan naar ienrhond.databankhonden.nl en maak een account aan. Daarna kun je je hond registreren in jouw account. 

 • Heb je al een account op MijnRvB.nl in verband met je (toekomstige) stamboomhond? Dan kun je via dit account naar Databank Honden om daar je profielgegevens in te vullen en het account daar te activeren. Daarna kun je je hond daar registreren door te klikken op “voeg hond toe”.  

 • Had je al eerder een hond geregistreerd staan op Databank Honden dan heb je in principe al een account. Als het om een hond zonder stamboom gaat moet je het account nog activeren. Voor een hond met stamboom, zie hieronder. 

 • Heb je op zowel MijnRvB.nl als op Databank Honden een account maar kun je niet bij je gegevens komen op Databank Honden, neem dan contact op met ons kantoor om beide accounts te laten koppelen zodat u met één inlog naar zowel Databank Honden als naar MijnRvB.nl kunt gaan. 

Als je een pup koopt van een fokker kun je de pup direct registreren bij een portaal. Je hoeft bij de stamboomhond niet te wachten tot de fokker de pup digitaal verkoopt aan je. Gebruik hierbij de gegevens (chipnummer enz.) zoals die in het paspoort van de pup staan. 

Wanneer je hond overlijdt of je verkoopt je hond naar iemand anders dan moet je in het portaal waar je hond geregistreerd is, je hond afmelden als overleden of verkocht. Let erop dat je dat ook doet in MijnRvB.nl als het een stamboomhond met een NHSB-nummer betreft. 

Voor meer informatie van de overheid op RVO.nl -  Houders van honden 

 

Ga je fokken met je hond of importeer je een hond? 

Belangrijk is dat iedere fokker (ook een niet-bedrijfsmatige) eerst een UBN-nummer moet laten registreren bij het RVO. Voor bedrijfsmatige fokkers gelden zwaardere eisen (zie RVO.nl) met meer kosten dan voor incidentele fokkers (éénmalige registratiekosten circa € 19,00). Iedere fokker heeft een DigiD nodig om een account aan te maken. Zie DigiD aanvragen.  

Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte:  

 • gechipt zijn (dit wordt door onze buitendienstmedewerker gedaan voor die fokkers die stambomen voor hun pups aanvragen, dus niet door je dierenarts);  

 • geregistreerd zijn (de chipregistratie wordt eveneens door onze buitendienstmedewerkers gedaan waarna je als fokker van een stamboomnest het nest alsnog in jouw account op een portaal zoals onze Databank Honden moet aanmelden en registreren. Laat dit dus niet doen door je dierenarts, maar registreer zelf); 

 • en een Europees Paspoort (EU-paspoort) hebben (hiervoor ga je met de door jou gefokte pups die gechipt en geregistreerd zijn naar de dierenarts die het paspoortnummer registreert en koppelt aan het chipnummer bij de RVO).  

Korte opsomming stappenplan: 

 • Registreer je op tijd via RVO.nl en noteer je UBN-nummer en relatienummer bij de RVO (zie uitgebreide info hoe dat te doen). 

 • Registreer je UBN-nummer en relatienummer ook bij de Databank Honden want registratie bij een portaal staat los van stamboomregistratie op MijnRvb.nl. 

 • In je profielgegevens op MijnRvb.nl kun je het UBN-nummer ook registreren. Dit is noodzakelijk voor onze buitendienstmedewerker. Zonder UBN nummer mag diegene de pups niet chippen. 

 • Heb je een stamboomhond?
  Ja, dan worden de pups door onze buitendienstmedewerker gechipt, en het chipnummer wordt geregistreerd bij de RVO, zelf registreer je de pups in je account van het portaal waar je voor kiest zoals Databankhonden.nl.
  of nee, dan moet de dierenarts de pups chippen en het chipnummer registreren bij de RVO waarna je de pups zelf kunt registreren in je account bij een door jou gekozen portaal (NB in dit geval heeft de dierenarts jouw UBN-nummer nodig) 

 • Als de pups verkocht zijn meld je alle verkochte pups in het account van het portaal af als verkocht. De nieuwe eigenaren moet de pup dan zelf weer registreren bij een portaal. Ook dit staat los van het verkopen/digitaal overdragen van je pup(s) in MijnRvB.nl. 

Als je een hond importeert moet je eveneens een UBN-nummer hebben of aanvragen. Je importhond wordt dan door de dierenarts bij de RVO geregistreerd met het reeds ingebrachte chipnummer en het meegekregen EU-paspoort. Daarna moet je de hond zelf registreren bij een portaal. 

Uitgebreide informatie over fokken met je hond (m.b.t. het UBN-nummer) of een hond importeren kun je vinden op onze site: Fokken met je hond - verplichte-registratie resp. exporteren en importeren van je hond  

Algemene informatie op de site van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): RVO.nl - identificatie en registratie honden 

 Vragen? 

Zie de veelgestelde vragen over Databank Honden. 

Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.