Benelux Winner titel vanaf 1 januari 2016

Nieuwsbericht 7-10-2016


Tot en met 2015 was het mogelijk met een jeugdhond of een veteraan een dubbeltitel te halen op de Benelux Winner Shows. De titel ‘Benelux Winner’ werd gegeven aan de beste reu c.q. beste teef van het ras. Dit is gewijzigd per 1 januari 2016. Vanaf die datum gaat de titel Benelux Winner naar de hond die het CACIB krijgt.


Deze aanpassing is gedaan na de evaluatie tussen de 3 Benelux-landen omtrent deze titels. Met deze aanpassing sluiten de landen aan bij de internationale FCI-regels, zoals die van de sectieshows van de FCI (Europese- en Wereldshow). De jeugdhond of veteraan kan nog steeds beste reu/teef en/of BOB worden en in erering komen. De hond in de erering is dus niet automatisch de CACIB/Benelux Winner. Deze aanpassing was noodzakelijk om de Benelux Winner titels officieel erkend te krijgen door de FCI.

Na de officiële erkenning door de FCI geeft de titel Benelux Kampioen (BNLCh.) toegang tot de kampioensklas.

Voor de rassen met voorlopige of geen FCI-erkenning (Lancashire Heeler en Markiesje), geldt hetzelfde als op de sectieshows: de titel Benelux Winner gaat naar de beste reu/teef die komt uit de tussenklas, open klas, gebruikshondenklas of kampioensklas. Voor de goede orde: alle titels die tot 31 december 2015 zijn behaald, blijven behouden.

Zoals bekend dient het Kynologisch Reglement (KR) hierop te worden aangepast. Voorbereiding tot wijzigingen van het KR nemen enige tijd in beslag en in het geval van de Benelux Winner titels zal ook Nederland zich moeten conformeren aan de internationaal gemaakte afspraken en richtlijnen.
De Benelux Winner Shows zijn Internationale titelshows in samenwerking met België en Luxemburg. Besluiten die internationaal genomen zijn treden dan in werking op de afgesproken datum. Om de continuïteit van de Benelux Winnershows te garanderen en in lijn te brengen met de FCI (Europese- en Wereldshow) is het besluit zo genomen door de 3 landen gezamenlijk. In januari 2016 zijn de wijzigingen in het toekennen van deze titels gecommuniceerd via onze website en de Raadar naar onze leden en deelnemers.

Hierbij maakt het bestuur van de Raad van Beheer gebruik van de mogelijkheid die artikel IX.6 KR biedt. Dit artikel luidt als volgt:


Artikel IX.6

  1. In bijzondere gevallen kan de Raad van Beheer afwijken van dit Reglement, indien de belangen van betrokkene(n) en/of de belangen van de kynologie daardoor worden gediend en geen dezer belangen noch de belangen van derden daardoor worden geschaad.
  2. Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt met redenen omkleed en op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Om te voorkomen dat exposanten gedupeerd worden, heeft het bestuur besloten over te gaan tot een overgangsregeling. Deze overgangsregeling houdt in dat beide regels naast elkaar blijven bestaan, totdat het KR formeel is gewijzigd. Zowel de honden die volgens de nieuwe (website) als die volgens de bestaande regel (KR) de titel Benelux Winner winnen, krijgen de titel.

 

De gewijzigde regels zijn reeds gepubliceerd:

 

Bovengenoemde overgangsregeling wordt ook op beide websites en in de nieuwsbrief Raadar gepubliceerd.

 

De noodzakelijke KR-wijziging zal ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.