Tijdelijke aanpassing stageverplichting beginnende kandidaat-keurmeesters

Beginnende kandidaat exterieurkeurmeesters moeten, volgens de Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid (Artikel 5) voorafgaand aan de rasexamens stage lopen. Door de wereldwijde pandemie en het daardoor vervallen van exterieurkeuringen, kunnen kandidaten niet altijd voldoen aan de stageverplichtingen, buiten hun schuld om.


Update 3 augustus 2022

De dispensatie wordt per 31 december 2022 opgeheven. Voor examens vanaf 1 januari 2023 is de stageverplichting weer van toepassing!

Het bestuur heeft op 1 juli 2020 besloten een tijdelijke aanpassing te doen op de Uitvoeringsregels, zodat kandidaten kunnen blijven deelnemen aan rasexamens. 

Aangezien het doel van stage lopen is om de kandidaat voor te bereiden op het examen, heeft het achteraf stage lopen meestal geen nut.

Tot nader order is besloten dat, indien de kandidaat slaagt voor een bepaald ras, de examencommissie besluit of de kwaliteit van het examen goed genoeg was om de stageverplichting voor dit ras volledig te laten vervallen of deels alsnog te laten uitvoeren. 

Hierbij kan gedacht worden aan het gericht aangeven dat er een stage gelopen moet worden tijdens een specifiek evenement of bij een specifieke keurmeester.

De benoeming voor het ras volgt nadat de stageverplichting alsnog is voldaan.