Tijdelijke aanpassing stageverplichting beginnende kandidaat-keurmeesters

Beginnende kandidaat exterieurkeurmeesters moeten, volgens de Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid (Artikel 5) voorafgaand aan de rasexamens stage lopen. Door de wereldwijde pandemie en het daardoor vervallen van exterieurkeuringen, kunnen kandidaten niet altijd voldoen aan de stageverplichtingen, buiten hun schuld om.


Het bestuur heeft besloten een tijdelijke aanpassing te doen op de Uitvoeringsregels, zodat kandidaten kunnen blijven deelnemen aan rasexamens. 

Aangezien het doel van stagelopen is om voor te bereiden op het examen, zal het niet altijd nog nut hebben voor de kandidaat om achteraf stage te lopen.

Tot nader order is besloten dat, naast het besluit of de kandidaat slaagt of afgewezen wordt, in geval van slagen, de examencommissie besluit of de kwaliteit van het examen goed genoeg was om de stageverplichting voor dit ras volledig te laten vervallen of deels alsnog te laten uitvoeren. 

Hierbij kan gedacht worden aan het gericht aangeven dat er een stage gelopen moet worden tijdens een specifiek evenement of bij een specifieke keurmeester.

De benoeming voor het ras volgt nadat de stageverplichting alsnog is voldaan.