Rasexamens

Ben je aangemeld voor één of meerdere rassen als Aspirant Exterieurkeurmeester, dan vind je hier de examendata voor de rasexamens en andere relevante informatie over het opleidingstraject.


Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid

Per 1 januari 2024 gaan de nieuwe Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid in. 

Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid (per 1 januari 2024, versie 1 februari 2024)

Hoe word ik aspirant-keurmeester

Als je de cursus Exterieur & Beweging hebt behaald, kun je je aanmelden voor het vervolg-traject om Aspirant Exterieurkeurmeester te worden.
In het traject wordt uitgebreid stilgestaan bij het keurmeesterschap, het opgeven voor en deelnemen aan rasexamens, de voorbereiding op het rasexamen en het schrijven van keurverslagen voor rasexamens.
Het traject omvat onder andere een motivatiegesprek, een aantal lesdagen en het towijzen van het coach. 
Na het doorlopen van het traject mag je je als aspirant-keurmeester opgeven. 

Dat doe je door het toelatingsformulier in te vullen en op te sturen. 

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester


Aanmelden als aspirant exterieurkeurmeester

Als je Aspirant Exterieurkeurmeester bent of als je al Exterieurkeurmeester voor één of meerdere rassen bent, kun je je aanmelden voor rasexamens. Wij plaatsen je dan op de aspirant-keurmeesterlijst voor dat ras of die rassen. De aanmelding én presentering doe je niet alleen schriftelijk bij ons maar ook bij de desbetreffende rasvereniging(en) en de Nederlandse Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied (VKK). De VKK is betrokken bij de organisatie van de rasexamens.

Als je een rasexamen wil doen ben je verplicht een portfolio op te bouwen en minimaal 6 maanden van tevoren op te sturen voor akkoord. In dit portfolio leg je vast hoe je je voorbereid op het examen. 

De uitgebreide examenplanning kun je als (aspirant-)keurmeesters inzien via je account. Heb je nog geen account, maak hem dan aan op onze website en kies bij mijn profiel voor de functie 'keurmeester'. Na controle van je gegevens zullen we je toegang geven tot deze pagina's.


Stage voor de eerste tien GESLAAGDE EXAMENS

Als je stage wilt lopen, moet je je stage ruim voor de sluitingsdatum van het evenement waar je stage wilt lopen aanvragen. 

Stageformulier beginnend keurmeester


Van tevoren moet je Uitvoeringsregels keurmeesterbeleid lezen. Onderdeel daarvan is ook het Stageprotocol
Op de show handel je hiernaar. Tijdens de keuring mag je niet in discussie gaan met de keurmeester. Hij mag je wel uitleg geven tijdens de keuring. Als de keurmeester dat goed vindt, mag je ook honden betasten.

2015 Richtlijnen keurmeester stageverzoek

2015 Guidelines for traineeships

Portfolio

Minimaal 6 maanden voorafgaand aan een rasexamen stuur je je portfolio op voor akkoord. In dit portfolio leg je vast hoe je je voorbereid op het examen. Gebruik hiervoor het onderstaande portfolio, wat je aan kan vullen naar eigen inzicht. 

Het kantoor beoordeeld of je portfolio voldoet aan de minimum-eisen: het aantal honden volgens de richtlijn (zie bijlage 1. Sectie-indeling van de Uitvoeringsregels), en minimaal 5 ondernomen (verschillende) activiteiten. 

Format portfolio

Rasexamens

De examens vinden plaats in (tenzij anders vermeld bij de datum):

Sport & Cultureel Centrum De Camp, De Bosrand 15, 3931 Woudenberg, tel. 033 2864748.

De examendata voor de volledige rasexamens komende jaren zijn:

Voor 2024:

 • 9 maart (Cairn Terrier, Nederlandse Kooikerhondje)
  Let op: afwijkende locatie: Margriethal, Schiedam
 • 6 april (Shetland Sheepdog, Boston Terrier, Ierse Setter)
 • 1 juni (Shetland Sheepdog, Vizsla kort- en draadhaar) 
 • 6 juli (Dalmatische Hond, Pyreneese Berghond, Spinone) 
 • 7 september (Schnauzers, Bracco Italiano) 
 • 5 oktober (Schotse Terrier, Finse Lappenhond, Heidewachtel)
 • 26 oktober (Flatcoated Retriever, Whippet, Cesky Fousek) 
 • 9 november (Hollandse Herdershond, Franse Bulldog)
  Let op: afwijkende locatie: Margriethal, Schiedam

Voor 2025:

 • 22 maart (Hollandse Herdershond, Beagle)
  afwijkende locatie, locatie volgt
 • 12 april (Poedel, Boxer)
 • 10 mei (Poedel, Border Collie)

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Je vindt deze in de 'tarievenlijst'.

Afrondingstages

Keurmeesters die voldoen aan de eisen om afrondingstages te lopen, kunnen dit formulier gebruiken om de afrondingsstages te laten aftekenen. 

Formulier Afrondingstage Nederlands

Formulier Afrondingstage Engels

Als je een afrondingstage plant, vragen we je om die vooraf door te geven via keurmeesters@raadvanbeheer.nl. Vermeld de locatie, het ras en de keurmeester in je mail. Buitenlandse keurmeesters ontvangen van ons een bericht met een korte uitleg over afrondingstages. 

Speciale regeling zgn. VHB-rassen

In overleg met de Vereniging van Herders- en Berghonden uit Zuid- en Oost-Europa en Azië (VHB) is een speciale regeling getroffen m.b.t. de rassen waarvan de VHB de belangen behartigt. Het betreft 14 rassen:

Rasgroep 1

Bergamasco

Berghond v.d. Maremmen

Hrvatski Ovcar

Slovensky Cuvac

Zuid-Russische Ovcharka

Komondor

Puli

Pumi

Mudi

Rasgroep 2

Centraal-Aziatische Ovcharka

Kangal Köpek

Kaukasische Ovcharka

Kraski Ovcar

Sarplaninac

Deze regeling is van toepassing voor onderstaande keurmeesters:

 1. Groepskeurmeesters van de rasgroep 1 of 2 komen in aanmerking voor de “Regeling VHB- rassen”.
 2. Keurmeesters die meer dan 50% van het aantal rasexamens hebben afgelegd in rasgroep 1 en/of 2 en rassen hebben in minimaal 4 secties per rasgroep komen in aanmerking voor de “Regeling VHB-rassen”.

Voorwaarden voor een benoeming als keurmeester voor de rassen aangesloten bij de VHB

 1. Eenmaal stage lopen voor de betreffende rassen
  • op een evenement van de VHB;
  • op een evenement in Nederland waar een gelijk aantal of meer honden van het ras vertegenwoordigd is/zijn als op een clubevenement in Nederland van de VHB;
  • op een evenement in het buitenland waar een gelijk aantal of meer honden van het ras vertegenwoordigd is/zijn als op een clubevenement in Nederland van de VHB.
 2. Stage lopen dient te gebeuren bij een voor het ras bevoegde FCI keurmeester.
 3. Per ras dient een door de Raad van Beheer vastgesteld speciaal stageformulier ingevuld te worden en te worden ondertekend door de keurmeester en de kandidaat-keurmeester.
 4. De stage dient vooraf te worden aangevraagd bij de Raad van Beheer en dient gemeld te worden aan de VHB.
 5. Stageplekken buiten de clubevenementen van de VHB worden in goed overleg tussen de Raad van Beheer en de VHB goedgekeurd.
 6. Na het ontvangen van het ondertekende stageformulier en het hebben voldaan aan de regels opgenomen in het “Stageprotocol voor (aspirant) exterieurkeurmeesters” zal de Raad van Beheer tot benoeming overgaan voor het betreffende ras.