Rasexamens

Volg je de opleiding tot exterieurkeurmeester, dan vind je hier de examendata voor de rasexamens en andere relevante informatie over het opleidingstraject.


Aanmelden als aspirant-keurmeester

Als je het diploma Exterieur & Bewegingsleer hebt behaald of als je al exterieurkeurmeester bent, kun je je aanmelden als aspirant-keurmeester voor een aantal rassen. Wij plaatsen je dan op de aspirant-keurmeesterlijst voor dat ras of die rassen. De aanmelding én presentering doe je niet alleen schriftelijk bij ons maar ook bij de desbetreffende rasvereniging(en) en de Nederlandse Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied (VKK). De VKK is betrokken bij de organisatie van de rasexamens.

Let op: je dient minimaal 10x ringwerk hebben gedaan (bij voorkeur een goede verdeling over de verschillende ringfuncties). Je kunt je ervaring als ringmedewerker opschrijven in de bijlage van het toelatingsformulier.

Toelatingsformulier kandidaat exterieurkeurmeester


Als je een volledig rasexamen wil doen ben je verplicht het opleidingstraject te volgen. Dit geldt niet voor degenen die een compact rasexamen doen, het wordt wel aangeraden.

De uitgebreide examenplanning kun je als (aspirant-)keurmeesters inzien via je account. Heb je nog geen account, maak hem dan aan op onze website en kies bij mijn profiel voor de functie 'keurmeester'. Na controle van je gegevens zullen we je toegang geven tot deze pagina's.


Stage voor de eerste acht GESLAAGDE EXAMENS

Als je stage wilt lopen, moet je je stage ruim voor de sluitingsdatum van het evenement waar je stage wilt lopen aanvragen. 

Stageformulier beginnend keurmeester


Van tevoren moet je Uitvoeringsregels keurmeesterbeleid lezen. Onderdeel daarvan is ook het Stageprotocol. 
Op de show handel je hiernaar. Tijdens de keuring mag je niet in discussie gaan met de keurmeester. Hij mag je wel uitleg geven tijdens de keuring. Als de keurmeester dat goed vindt, mag je ook honden betasten.

Op dit moment geldt er een tijdelijke aanpassing op de stageverplichting.
Let op: de dispensatie geldt tot 1 januari 2023! Voor examens na deze datum, is de stageverplichting weer van toepassing.

2015 Richtlijnen keurmeester stageverzoek

2015 Guidelines for traineeships

Uitvoeringsregels Keurmeestersbeleid 

Rasexamens

De examens vinden plaats in:

Sport & Cultureel Centrum De Camp, De Bosrand 15, 3931 Woudenberg, tel. 033 2864748.

De examendata voor de komende jaren zijn:

Voor 2022:

 • 22 oktober (Siberian Husky, Saarloos Wolfhond, Ierse Rode Setter) *VOL*
 • 12 november (Belgische Herdershond, alle varieteiten) 

Voor 2023: 

 • 1 april (Weimaraner)
 • 15 april (Berner Sennenhond, Beauceron)
 • 6 mei (Newfoundlander)
 • 3 juni (Chow Chow, Bull Terrier en Miniatuur Bull Terrier)
 • 17 juni (Border Terrier)
 • 8 juli
 • 9 september (Vizsla Kort- en Draadhaar, Cavalier King Charles Spaniel)
 • 23 september (Landseer ECT, Basset Hound)
 • 7 oktober (American Staffordshire Terrier, Landseer ECT)
 • 21 oktober (Staffordshire Bull Terrier, Fox Terrier)

Voor 2024:

 • 9 maart
 • 6 april
 • 11 mei
 • 1 juni
 • 6 juli
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 26 oktober
 • 9 november

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Je vindt deze in de 'tarievenlijst'.

 

Speciale regeling zgn. VHB-rassen

In overleg met de Vereniging van Herders- en Berghonden uit Zuid- en Oost-Europa en Azië (VHB) is een speciale regeling getroffen m.b.t. de rassen waarvan de VHB de belangen behartigt. Het betreft 14 rassen:

Rasgroep 1

Bergamasco

Berghond v.d. Maremmen

Hrvatski Ovcar

Slovensky Cuvac

Zuid-Russische Ovcharka

Komondor

Puli

Pumi

Mudi

Rasgroep 2

Centraal-Aziatische Ovcharka

Kangal Köpek

Kaukasische Ovcharka

Kraski Ovcar

Sarplaninac

Deze regeling is van toepassing voor onderstaande keurmeesters:

 1. Groepskeurmeesters van de rasgroep 1 of 2 komen in aanmerking voor de “Regeling VHB- rassen”.
 2. Keurmeesters die meer dan 50% van het aantal rasexamens hebben afgelegd in rasgroep 1 en/of 2 en rassen hebben in minimaal 4 secties per rasgroep komen in aanmerking voor de “Regeling VHB-rassen”.

Voorwaarden voor een benoeming als keurmeester voor de rassen aangesloten bij de VHB

 1. Eenmaal stage lopen voor de betreffende rassen
  • op een evenement van de VHB;
  • op een evenement in Nederland waar een gelijk aantal of meer honden van het ras vertegenwoordigd is/zijn als op een clubevenement in Nederland van de VHB;
  • op een evenement in het buitenland waar een gelijk aantal of meer honden van het ras vertegenwoordigd is/zijn als op een clubevenement in Nederland van de VHB.
 2. Stage lopen dient te gebeuren bij een voor het ras bevoegde FCI keurmeester.
 3. Per ras dient een door de Raad van Beheer vastgesteld speciaal stageformulier ingevuld te worden en te worden ondertekend door de keurmeester en de kandidaat-keurmeester.
 4. De stage dient vooraf te worden aangevraagd bij de Raad van Beheer en dient gemeld te worden aan de VHB.
 5. Stageplekken buiten de clubevenementen van de VHB worden in goed overleg tussen de Raad van Beheer en de VHB goedgekeurd.
 6. Na het ontvangen van het ondertekende stageformulier en het hebben voldaan aan de regels opgenomen in het “Stageprotocol voor (aspirant) exterieurkeurmeesters” zal de Raad van Beheer tot benoeming overgaan voor het betreffende ras.