Kynologische Kennis 1 (Overgangsfase)

De KK1 cursus is vanaf oktober 2018 vervangen door de Basiscursus Fokken en Houden van Honden. Er is een overgangsperiode van Kynologische Kennis 1 naar Basiscursus Fokken en Houden van Honden. Als je nog KK1 hebt gevolgd, kun je nog examen hiervoor doen op 8 juni of 26 oktober 2019.


De cursus KK1 wordt niet meer gegeven, zie verder bij Basiscursus Fokken en Houden van honden.

 

Kynologische Kennis 1 (overgangsfase)

De cursus Kynologische Kennis 1 (KK1) biedt de basisinformatie voor iedereen die meer van honden wil weten. Als (toekomstig) bestuurder van een kynologische vereniging of als (toekomstig) fokker bijvoorbeeld geeft deze cursus je de basiskennis om je hobby te kunnen beoefenen. Deze cursus is daarnaast een goede basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur. Voor de opleiding tot exterieurkeurmeester is deze opleiding zelfs verplicht. 

Vakken Kynologische Kennis 1 (Overgangsfase)

In deze cursus komen de volgende vakken aan bod:

 

  • Structuur, werkwijze van de georganiseerde kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch Reglement);
  • Rassenkennis (het aan de hand van foto’s herkennen van rashonden);
  • Voedingsleer;
  • Voortplanting;
  • Gedragsleer;
  • Erfelijkheidsleer (basis);
  • De in de kynologie gehanteerde terminologie;
  • Gezondheidsleer en verzorging.

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

 

Waar wordt deze cursus gegeven?

De cursus KK1 wordt niet meer gegeven, zie verder bij Basiscursus Fokken en Houden van honden.

 

Lesmateriaal

Het boek “Handboek Kynologische Kennis 1”, het Kynologisch Reglement en een rashondenboek vormen het lesmateriaal. 

Mocht je het “Handboek Kynologische Kennis 1” toch nog willen bestellen, dan kun je mailen naar opleidingen@raadvanbeheer.nl. 

 

Studiedruk en examen

De vereniging waar je de cursus doet, bepaalt de duur van de cursus. Gemiddeld zijn er twintig cursusavonden. Daarnaast moet je rekenen op 90 uur zelfstudie, afhankelijk van het niveau van je (voor)opleiding.

In principe organiseren wij tweemaal per jaar een landelijk examen in De Camp Sport & Cultureel Centrum te Woudenberg. Het examen is schriftelijk op basis van stellingvragen. De rassenkennis toetsen we met foto’s via een presentatie. Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maximum gebonden. Vrijstelling voor bepaalde vakken is niet mogelijk!

Ben je dyslectisch, geef dit dan bij het aanmelden aan. Voorafgaand aan het examen moet je een medische verklaring kunnen tonen. Je krijgt dan extra tijd voor het maken van het examen.

Heb je om medische redenen een probleem met schrijven, meldt dit dan ook bij de aanmelding voor het examen. Voorafgaand aan het examen moet je een medische verklaring kunnen tonen. 

De Algemene Vergadering van de Raad van Beheer stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Je vindt deze terug in de tarievenlijst.

 

Examen KK 1

Er wordt een maximum aantal kandidaten toegelaten. Wij hanteren het principe ‘vol is vol’. De examens starten in principe om 09.30 uur. Wijzigt de begintijd, dan communiceren wij dit tijdig.

Locatie:  Sport en Cultureel Centrum "De Camp", De Bosrand 15-17 te Woudenberg. 

Klik hier om je in te schrijven.

Mocht je inschrijven met een Apple of een Macbook dan kun je problemen ondervinden bij het doorsturen naar de betaalpagina. We adviseren je dan via een andere computer in te schrijven.

2019

  • 8 juni
  • 26 oktober