Kynologische Kennis 1 (Overgangsfase)

De KK1 cursus is vanaf oktober 2018 vervangen door de Basiscursus Fokken en Houden van Honden. In 2019 is er een overgangsperiode geweest van Kynologische Kennis 1 naar Basiscursus Fokken en Houden van Honden. Examens KK1 worden in 2020 niet meer standaard aangeboden.


De cursus KK1 wordt niet meer gegeven, zie verder bij Basiscursus Fokken en Houden van honden.

 

Kynologische Kennis 1 (overgangsfase)

De cursus Kynologische Kennis 1 (KK1) biedt de basisinformatie voor iedereen die meer van honden wil weten. Als (toekomstig) bestuurder van een kynologische vereniging of als (toekomstig) fokker bijvoorbeeld geeft deze cursus je de basiskennis om je hobby te kunnen beoefenen. Deze cursus is daarnaast een goede basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur. Voor de opleiding tot exterieurkeurmeester is deze opleiding zelfs verplicht. 

Vakken Kynologische Kennis 1 (Overgangsfase)

In deze cursus komen de volgende vakken aan bod:

 

  • Structuur, werkwijze van de georganiseerde kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch Reglement);
  • Rassenkennis (het aan de hand van foto’s herkennen van rashonden);
  • Voedingsleer;
  • Voortplanting;
  • Gedragsleer;
  • Erfelijkheidsleer (basis);
  • De in de kynologie gehanteerde terminologie;
  • Gezondheidsleer en verzorging.

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

 

Waar wordt deze cursus gegeven?

De cursus KK1 wordt niet meer gegeven, zie verder bij Basiscursus Fokken en Houden van honden.

 

Lesmateriaal

Het boek “Handboek Kynologische Kennis 1”, het Kynologisch Reglement en een rashondenboek vormde het lesmateriaal. 

Mocht je het “Handboek Kynologische Kennis 1” toch nog willen bestellen, dan kun je mailen naar opleidingen@raadvanbeheer.nl. 

 

Studiedruk en examen

De vereniging waar je de cursus doet, bepaalt de duur van de cursus. Gemiddeld zijn er twintig cursusavonden. Daarnaast moet je rekenen op 90 uur zelfstudie, afhankelijk van het niveau van je (voor)opleiding.

Er worden geen examens KK1 meer aangeboden. Mocht je toch nog een KK1 (her)examen willen doen, kun je deze schriftelijk aanvragen, minimaal 2 maanden van tevoren. Je kunt dan examen doen op 13 juni 2020.

Het examen is schriftelijk op basis van stellingvragen. De rassenkennis toetsen we met foto’s via een presentatie. 

Ben je dyslectisch, geef dit dan bij het aanmelden aan. Voorafgaand aan het examen moet je een medische verklaring kunnen tonen. Je krijgt dan extra tijd voor het maken van het examen.

Heb je om medische redenen een probleem met schrijven, meldt dit dan ook bij de aanmelding voor het examen. Voorafgaand aan het examen moet je een medische verklaring kunnen tonen. 

De Algemene Vergadering van de Raad van Beheer stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Je vindt deze terug in de tarievenlijst.

 

Examen KK 1

Locatie:  Sport en Cultureel Centrum "De Camp", De Bosrand 15-17 te Woudenberg.