Basiscursus Fokken en Houden van Honden (BFH)

De Basiscursus Fokken en Houden van honden biedt de basisinformatie voor iedereen die meer van honden wil weten. Als (toekomstig) fokker bijvoorbeeld geeft deze cursus je de basiskennis om je hobby te kunnen beoefenen. Voor (toekomstige) bestuurders geeft het je de kennis om de leden binnen een rasvereniging te begrijpen en eventueel van advies te voorzien. Deze cursus is daarnaast een goede basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur. Voor de opleiding tot exterieurkeurmeester is deze opleiding zelfs verplicht.


De Basiscursus Fokken en Houden van honden vervangt de oude cursus Kynologische Kennis 1. Deze vernieuwde opleiding is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat de opleidingen zijn opgedeeld in verschillende modules. Je kunt per module examen doen. 

Vakken Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH)

In deze cursus komen de volgende vakken aan bod:

●        Module 1- Erfelijkheidsleer (basis)

●        Module 2- Voortplanting

●        Module 3- Gezondheid rond het nest

●        Module 4- Wetten en Regels

●        Module 5- Gedragsleer;

●        Module 6- Voeding en verzorging;

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

Cursuslocaties

Je kunt voor deze cursus terecht bij een bij de Raad van Beheer aangesloten regionale vereniging, een zogenaamde kynologenclub. Ook rasverenigingen organiseren soms deze cursus. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de cursus en bepalen het cursusgeld. 

Hieronder een overzicht waar je terecht kunt voor de Basiscursus Fokken en Houden van honden.

Cursus aanbod BFH  (20181127)  

Lesmateriaal 

Hieronder vind je het lesmateriaal. Dit lesmateriaal kan in pdf-formaat en per vak gratis worden gedownload. De vereniging waar je de cursus volgt, kan daarnaast nog een lijst met aanbevolen literatuur verstrekken ter verdieping van de lesstof.  

Het aanvullende presentatiemateriaal voor de docenten is te downloaden via het docentenaccount.

Module 1 Erfelijkheidsleer 

Module 2 Voortplanting

Module 3 Gezondheid rond het nest

Module 4 Wetten en regels

Module 5 Gedragsleer

Module 6 Voeding en verzorging 

Studiedruk en examen

De vereniging waar je de cursus volgt, bepaalt de duur en het tarief van de cursus. Gemiddeld zijn er in totaal twintig cursusavonden. Daarnaast moet je rekenen op 60 uur zelfstudie, afhankelijk van het niveau van je (voor)opleiding.

In principe organiseren wij tweemaal per jaar een landelijk examen in De Camp Sport & Cultureel Centrum te Woudenberg. Het examen is schriftelijk op basis van stellingvragen. Het is mogelijk één totaal examen af te leggen, maar er kan ook gekozen worden voor een of enkele vakken per examendag. Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maximum gebonden.

De regionale verenigingen en rasverenigingen kunnen ook examens organiseren. De keuze van de locatie is aan de organiserende vereniging.

Ben je dyslectisch, geef dit dan bij het aanmelden aan. Voorafgaand aan het examen moet je een medische verklaring kunnen tonen. Je krijgt dan extra tijd voor het maken van het examen.

Heb je om medische redenen een probleem met schrijven, meld dit dan ook bij de aanmelding voor het examen. Voorafgaand aan het examen moet je een medische verklaring kunnen tonen. 

De Algemene Vergadering van de Raad van Beheer stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Je vindt deze terug in de tarievenlijst

Vrijstelling BFH

Mensen die in het bezit zijn van het diploma Besluit Houders van Dieren krijgen vrijstelling voor Modules 1 t/m 6 (diploma Basiscursus Fokken en Houden van honden) en mogen direct instromen op de opleiding VKK (Voortgezette Kynologische Kennis). Ook is voor deze mensen vrijstelling voor Module 9 (rassenkennis) aangezien dat zeer uitgebreid in genoemde opleiding aan de orde is geweest.

Examens BFH (of KK1)

Er is een overgangsperiode van KK1 naar BFH: voor degenen die KK1 hebben gedaan en volgens de oude lesstof examen willen doen is die mogelijkheid er nog op 8 juni 2019. Als je de Basiscursus Fokken en Houden van honden hebt gevolgd of gaat volgen, zul je het nieuwe examen afleggen.  

Er wordt een maximum aantal kandidaten toegelaten. Wij hanteren het principe ‘vol is vol’. De examens starten in principe om 09.30 uur. Wijzigt de begintijd, dan communiceren wij dit tijdig.

Locatie:  Sport en Cultureel Centrum "De Camp", De Bosrand 15-17 te Woudenberg. 

2019 BFH

  • 8 juni (indien gewenst is KK1 nog mogelijk)
  • 26 oktober

Klik hier om je in te schrijven.

Mocht je inschrijven met een Apple of een Macbook dan kun je problemen ondervinden bij het doorsturen naar de betaalpagina. We adviseren je dan via een andere computer in te schrijven.