Commissies van de Raad van Beheer

De Raad van Beheer zorgt er voor dat veel mensen actief kunnen zijn met hun hond. Voor sommige activiteiten is specifieke kennis en ervaring nodig. Die kennis en ervaring is aanwezig bij de verschillende commissies van de Raad van Beheer. Zo zijn er de  Commissie Jachthonden, Commissie Werkhonden, Commissie Windhondenrensport en de Commissie Kynologisch Instructeur. Hier stellen we de verschillende commissies aan je voor.


Commissie Opvoeding & Gedrag

De Commissie Opvoeding & Gedrag heeft als doelstelling het bevorderen van het gewenste gedrag bij (ras)honden en het bevorderen van de relatie tussen mens en hond in onze maatschappij.

De Commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over:

  • Socialisatie en opvoeding van pups;
  • Gedragstraining van honden;
  • Gedragstesten en gedragsbeoordeling;
  • Het algemeen belang van rashonden m.b.t. het signaleren van gedragsproblemen binnen een ras.

De commissie is belast met de kwaliteitsbewaking van:

  • De uitvoering van ingestelde gedragstesten en beoordelingen;
  • Opleiding en examens van gedragskeurmeesters;
  • De nascholing van de benoemde gedragskeurmeesters. En stelt daarvoor reglementen en protocollen op.

Commissie Gezondheid

De Commissie Gezondheid wordt gevraagd om advies te geven over gezondheidsonderwerpen die spelen binnen de kynologie. 

Hoe werkt de commissie gezondheid (Raadar nr 7 - april 2020)

Commissie Jachthonden

Honden zoals de Dashonden, Terriers, Lopende Honden, Staande Jachthonden, Spaniels en Retrievers zijn typische jachthonden. De Commissie Jachthonden houdt zich bezig met alles rondom deze honden in relatie tot de jacht. De commissie is opgericht door de Raad van Beheer en de De Jagersvereniging  en maakt onderdeel uit van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden).

De Commissie Jachthonden stelt de reglementen vast voor wedstrijden en proeven met jachthonden. Ook zorgt zij voor de handhaving daarvan. Als je als vereniging een proef of een wedstrijd wilt organiseren, moet je toestemming van de commissie krijgen. De commissie mag eisen aan de wedstrijd stellen. Er is regelmatig overleg tussen de verenigingen die veldwedstrijden organiseren en de commissie; dit heet de Jachthonden wedstrijdraad.

Een wedstrijd of proef kan niet zonder keurmeesters. Het opleiden van keurmeesters is ook een taak van de commissie. De benoeming van keurmeesters gebeurt – op voordracht van de commissie - door de Raad van Beheer en De Jagersvereniging samen.

Honden die succesvol een proef of wedstrijd afleggen, kunnen een diploma halen. De meeste wedstrijden en proeven zijn proeven voor apporterende honden; daarbij brengt de hond een weggegooid voorwerp of geschoten wild naar zijn baas.

Meer weten over wedstrijden? Kijk dan op de site van ORWEJA. Meer lezen over de jacht en training van jachthonden? Ga dan naar de site van De Jagersvereniging of op de pagina 'jachttraining'.

 

Commissie Werkhonden

Honden hadden vroeger vaak een nuttige functie voor de mens: ze hielpen bij de jacht, ze bewaakten het erf of ze hoedden het vee. Veel honden hebben tegenwoordig niet meer zo’n rol, maar kunnen en willen het vaak nog wel. Bij het werken met honden benut het baasje het instinct van zijn hond. De Commissie Werkhonden regelt alles rondom dit werken met honden.

Bij de Werkhonden zijn er 5 disciplines, namelijk uithoudingsvermogen (UV), verkeerszekere hond (VZH), Internationale Prüfungs Ordnung (IPO), speurhond (SpH) en reddingshondenwerk. Dit kan uiteraard niet zonder instructeurs voor de training en keurmeesters voor de wedstrijden. Het opleiden en examineren van instructeurs en keurmeesters is een taak van de commissie. De Raad van Beheer benoemt de keurmeesters.

Honden die getraind zijn in een discipline kunnen examen doen. De verenigingen vragen de examens aan; de commissie coördineert dit en houdt het overzicht over de inzet van de keurmeesters. De verenigingen organiseren vaak ook wedstrijden. Er is regelmatig overleg tussen de verenigingen die wedstrijden organiseren en de commissie; dit heet de Werkhondenraad.

De Commissie Werkhonden organiseert ieder jaar de Nederlandse Kampioenschappen voor Speurhonden en voor Werkhonden. Ook bepaalt hij wie Nederland vertegenwoordigt op het Wereldkampioenschap.

Ook het kuddehondenwerk valt onder de Commissie Werkhonden.

De commissieleden en de taken die zij uitvoeren kun je hier bekijken. 

 

Commissie Windhondenrensport

Sommige honden staan er om bekend dat ze snelle renners zijn. Denk aan Whippets, Greyhounds, Afghaanse Windhonden en Saluki’s. Deze groep honden noemen we ‘windhonden’. Windhondenrensport is het rennen en coursen met windhonden. Bij het rennen lopen de honden over gras of zand op een renbaan; de renbaan lijkt op een atletiekbaan. Coursen is het rennen in het vrije veld achter een lokaas aan. Er zijn zo’n 60 ren- en coursing evenementen per jaar. De Commissie Windhondenrensport regelt alles rondom deze hondensport.

Zo geeft de commissie toestemming voor het houden van rennen en coursings en handhaaft hij de reglementen. Ook zorgt hij voor opleidingen. Er is regelmatig overleg tussen de windhondenrenverenigingen en de commissie; dit heet de Windhondenrenraad.

Meer lezen over de windhondenrensport? Ga dan naar de site van de Commissie Windhondenrensport of kijk elders op deze site.

 

Commissie Kynologisch Instructeur

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat honden goed opgevoed worden. Honden maken ten slotte deel uit van de maatschappij en moeten geen ongewenst gedrag vertonen. De kynologisch instructeur is degene die weet hoe je honden moet opvoeden en kan daarover instructie geven aan hun baasjes. Voordat iemand kynologisch instructeur wordt, doet hij eerst examen. Wij verzorgen de opleiding tot Kynologisch Instructeur en het examen niet zelf. Je kunt hiervoor terecht bij door de Raad van Beheer geaccrediteerde instituten.

 

Commissie Agility

De Commissie Agility zorgt voor de regelgeving van de agilitywedstrijdsport. De commissie communiceert met keurmeesters, wedstrijdorganiserende verenigingen en deelnemers. Zij zorgt onder andere voor reglementering, selectiecriteria, competitiestructuur en –criteria en promotie- en degradatievoorschriften. Er is minstens eenmaal per jaar een keurmeestersoverleg en een secretariatendag. De commissie verzorgt ook met enige regelmaat de opleiding tot agilitykeurmeester.

Om de commissie te ondersteunen zijn er diverse werkgroepen. Zo is er de Werkgroep Wedstrijden. Deze werkgroep organiseert  - al dan niet in samenwerking met een rasvereniging of kynologenclub - enkele wedstrijden. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands Kampioenschap, selectiewedstrijden voor het Wereldkampioenschap en voor het European Open en de jaarlijkse Royal Canin Masters. De overige wedstrijden worden georganiseerd door bij de Raad van Beheer of Stichting GGB aangesloten verenigingen. De Commissie Agility beheert de agilitykalender.

Introductie Commissie Agility

Commissie Flyball

De Commissie Flyball beheert de reglementen en organiseert de wedstrijdkalender. Ook verzorgt zij de verwerking van de wedstrijduitslagen en de communicatie met verenigingen, keurmeesters en deelnemers.

Veel informatie is te vinden op de website van de commissie.

 

Commissie FCI Obedience

De Commissie FCI Obedience is verantwoordelijk voor de regelgeving van de FCI Obedience examens en de wedstrijdsport. Zo stelt zij de reglementen en de selectiecriteria voor diverse wedstrijden op en zorgt zij voor verwerking van de resultaten van wedstrijden. Minstens eenmaal per jaar is er een keurmeestersoverleg en een secretariatendag waar de wedstrijdorganiserende verenigingen aanwezig zijn. De commissie organiseert ook cursussen voor ringstewards. Daarnaast biedt zij met enige regelmaat  keurmeestersopleidingen aan. De verenigingen kunnen examens bij de Raad van Beheer aanvragen. Daarna wordt er gezorgd voor een keurmeester.

De commissie deelt de wedstrijdkalender in. Ook organiseert zij ieder jaar een of meerdere selectiewedstrijden en het Nederlands Kampioenschap en zorgt zij voor de uitzending van één of meerdere combinaties naar internationale wedstrijden zoals het Wereldkampioenschap.

Op de website van de commissie is veel informatie en nieuws te vinden.

Introductie Commissie FCI Obedience

 

Commissie Waterwerk

De Commissie Waterwerk zorgt voor de regelgeving van het waterwerk. De commissie communiceert met keurmeesters, wedstrijdorganiserende verenigingen en deelnemers. Zij zorgt onder andere voor de reglementering en houdt de uitslagen van de brevettendagen en basistoets gehoorzaamheid bij. De commissie is ook verantwoordelijk voor de selectie voor de jaarlijkse 'International Cup for Waterworkdogs'. 

 

Commissie Mondioring

In 2021 heeft het bestuur de Commissie Mondioring ingesteld, in eerste instantie voor een jaar. 

De Commissie is verantwoordelijk voor de regelgeving van de sport. 

 

Commissie Dog Dance

In 2021 heeft het bestuur de Commissie Dog Dance ingesteld, in eerste instantie voor een jaar. 

De Commissie is verantwoordelijk voor de regelgeving van de sport. 

 

Commissie Hoopers

In 2021 heeft het bestuur de Commissie Hoopers ingesteld, in eerste instantie voor een jaar. 

De Commissie is verantwoordelijk voor de regelgeving van de sport. 

 

Commissie Exposities

De Commissie Exposities is momenteel niet actief (januari 2021).

In de Algemene Vergadering van 22 juni 2019 heeft de Raad van Beheer besloten een commissie in te stellen ter bevordering van het organiseren van exposities door aangesloten verenigingen en ter bevordering van samenwerking tussen de expositie-organiserende verenigingen: de Commissie Exposities. 

 

Commissie Keurmeesters

De Commissie Keurmeesters heeft tot doel het organiseren van de Nascholingsdagen Exterieurkeurmeesters. 
De Commissie bestaat uit de volgende personen: Wendy van Dijk, Joke Nijhuis, Erna Upmeijer en Mark Wibier (1/6/2023). 

Vacatures bij Commissie

Hier vindt je de openstaande vacatures bij de commissies.