FAQ Opleidingen in de kynologie

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over opleidingen in de kynologie.


Opleidingen BFH & VKK (Voorheen KK1& KK2)

 

Waar kan ik een opleiding Kynologische Kennis volgen?

Je kunt bij een aantal kynologenclubs terecht voor de opleidingen BFH & VKK. Daarnaast kan het lesmateriaal gratis gedownload worden (kijk bij Opleidingen en trainingen). Klassikaal de lessen volgen is geen verplichting, echter wel aan te bevelen.

 

Waar kan ik examen doen?

De examens BFH kunnen plaats vinden op diverse locaties in het land, georganiseerd door onze verenigingen of 2 x per jaar in Woudenberg, georganiseerd vanuit de Raad van Beheer. De examens BFH en module 9 VKK (Rasherkenning) vinden altijd schriftelijk plaats. De overige modules van de opleiding VKK vinden hier om kantoor plaats. Dit zijn mondelingen examens en vinden plaats op een aantal vrijdagen in het jaar.

 

Ik heb het AKK, KK1 of diploma. Krijg ik dan geheel of gedeeltelijk vrijstelling?

Wij geven wel vrijstelling voor de opleiding BHF, maar niet voor VKK. Het diploma KK2 geeft vrijstelling voor VKK.

 

 

Waar vind ik de reglementen voor de kynologische opleidingen?

De reglementen vind je onder 'regelgeving voor opleidingen'. Je kunt de reglementen hier gratis downloaden als PDF.

 

Is de opleidng BFH verplicht voor fokkers?

Nee, je hoeft deze opleiding niet te doen om te mogen fokken. Wij adviseren echter om de opleiding wel te volgen. Richting kopers van je honden geeft het een uitstraling van professionaliteit en het is altijd verstandig om je kennis over rashonden te vergroten.

 

Is er een minimum leeftijd om aan de kynologsiche opleidingen deel te nemen?

Nee, die is er niet. Gezien de mogelijkheid om verdere kynologische cursussen te kunnen volgen, is het verstandig om niet beneden de 18 jaar aan de BFH / VKK deel te nemen.

 

Hoe word je docent bfh en/of vkk?

De kynologenclubs zorgen voor docenten. Zij benaderen mensen die zij geschikt achten om één of meerdere vakken te doceren. Daarmee verschilt het docentenkorps per vereniging. De docenten zijn vaak leraren met een kynologische achtergrond uit het reguliere onderwijs, exterieurkeurmeesters, gediplomeerd hondentrimmers, dierenartsen, gedragstherapeuten et cetera.

 

Hoe kan ik mij aanmelden voor examens?

Je kunt je hier online aanmelden voor examens.

 

Hoe wordt het examen voor de opleiding BFH afgenomen?

Het examen is schriftelijk en onderverdeeld in modules. Het examen duurt voor module 1 tot en met 6 duur 15 minuten per module. Alle (te examineren) moduels worden in 1 keer aan de kandidaat overhandigd.

 

Hoe wordt het examen voor de opleiding VKK afgenomen?

Het zijn mondeling examen bestaande uit de volgende modules, Module 7-anatomie & basis bewegingsleer, Module 8-fysiologie,   Module 10-Kennis van Showreglementen, Module 11- Embryologie en Histiologie, Module 12- Erfelijkheidsleer (gevorderd). Voor ieder examenonderdeel kan je een andere examinator voor je hebben. Ieder examenonderdeel duurt maximaal 30 minuten. Naar gelang het aantal kandidaten kan het voorkomen dat er twee in plaats van drie examinatoren het examen afnemen. 

Module 9- Rasherkenning en Terminologie, wordt wel schriftelijk geëxamineerd. Dit examenonderdeel vindt tegelijk plaatst met de landelijke BFH examens en/of kan ook aangevraagd worden door verenigingen die een BFH examen organiseren. Je krijgt 50 foto’s van rashonden die je moet kunnen herkennen. Bij ieder vijfde ras vragen we niet alleen naar de naam van het ras, maar ook de rasgroep waarin deze thuishoort en zijn gebruiksdoel. Voor dit deel krijg je één uur de tijd. Daarnaast krijg je ook 25 terminologie stelling vragen. Hiervoor krijg je totaal anderhalf uur de tijd.

Is er een maximum aantal keren verbonden aan het doen van een examen?

Nee, je kunt je blijven aanmelden totdat je het diploma behaald hebt.

 

Hoe wordt het examen BFH nagekeken?

Ezamens worden nagekeken door de Raad van Beheer. Examens kunnen niet meer ingekeken worden.  

 

Hoe vindt de oproep voor het examen georganiseerd door de Raad van beheer plaats?

Ongeveer vier weken voor het examen ontvang je een oproep voor het examen. In de oproep staan de locatie en de aanvangstijd van het examen vermeld. Zorg ervoor dat je het aanmeldingsformulier volledig invult en direct betaalt, zodat de oproep je op tijd bereikt.

 

Krijg ik na betaling voor een examen een ontvangstbevestiging?

Je krijgt een automotische bevestiging van je "bestelling" en betaling. Als je die niet ontvangt is er iets fout gegaan met de aanmelding.

Ongeveer vier weken voor het examen ontvang je een oproep. Heb je wel betaald, maar geen oproep ontvangen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@raadvanbeheer.nl.

 

Kan ik aangeven dat ik pas na een bepaalde tijd beschikbaar ben om aan het examen deel te nemen?

Ja, als je je aanmeldt kun je drie voorkeursdata opgeven. Je wordt in principe ingedeeld op je eerste voorkeursdatum.

 

Wij studeren in een groepje. Kunnen we tegelijk examen doen?

Ja, dat kun je bij opmerkingen aangeven als je je opgeeft. Als de groep te groot is, overleggen wij met de examinatoren of jullie allemaal op dezelfde dag het examen af kunnen leggen. Is dat niet mogelijk dan wordt de groep gesplitst en word je eventueel ingedeeld op de tweede voorkeursdatum.

 

Ik ben verhinderd voor het examen, hoe meld ik mij af?

Tot vier weken voor de opgegeven examendatum kun je je afmelden via opleidingen@raadvanbeheer.nl. In overleg wordt dan een andere examendatum gekozen. Meld je je later af, dan vervalt je aanmelding en betaling. Je moet je dan opnieuw aanmelden en opnieuw examengeld voldoen. Hierop is geen uitzondering mogelijk.

In geen enkel geval is restitutie mogelijk.

 

Waar en wanneer wordt het examen gehouden?

Het examen BFH wordt in ieder geval twee keer per jaar gehouden (bij voldoende deelname). De locatie voor het examen is Sport- & Cultureel Centrum De Camp in Woudenberg.

Het examen Kynologische Kennis 2 vindt plaats op ons kantoor te Amsterdam en wordt in principe zesmaal per jaar gepland (bij voldoende deelname).

 

Wanneer krijg ik na het examen het resultaat te horen?

Op grond van het examenreglement is dit voor de opleiding BFH maximaal zes weken nadat het examen gehouden is. Als het door omstandigheden langer duurt, delen we je dat zo snel mogelijk mee.

Bij de opleiding VKK hoor je het resultaat binnen een week nadat het examen gehouden is. Als het door omstandigheden langer duurt, delen we je dat zo snel mogelijk mee.

 

Opleiding Exterieur & Beweging

 

Kan ik met mijn in 1998 behaalde AKK diploma aan de opleiding Exterieur & Beweging deelnemen?

Nee, wij geven geen vrijstelling.

 

Ik beheers de Engelse taal niet zo goed. Zijn er ook Nederlandstalige leerboeken?

Er is weliswaar één Nederlandstalig naslagwerk, maar dat is niet voldoende. Als (aspirant) keurmeester moet je je minimaal in één van de FCI-talen (Engels, Frans, Duits en Spaans) verstaanbaar kunnen maken. We gaan er vanuit dat je de Engelse taal voldoende machtig bent om ook Engelstalige boeken te kunnen lezen.

 

Er is al weer enige tijd verstreken sinds het behalen van mijn diploma Kynologische Kennis 2 (KK2). Wordt er in de lessen nog aandacht aan de bewegingsleer van KK2 geschonken?

De docenten bepalen de inhoud van de les. Zij gaan er vanuit dat je de stof uit de opleiding KK2 voldoende beheerst.

 

Waar worden de praktijklessen gegeven?

Alle lessen worden gegeven bij Sport- & Cultureel Centrum De Camp in Woudenberg.

 

Hoe vindt de oproep voor het examen plaats?

Ongeveer vier weken voor het examen ontvang je een oproep. Het examen wordt afgenomen bij Sport- & Cultureel Centrum De Camp in Woudenberg. In de oproep staat de aanvangstijd van het examen vermeld. Zorg ervoor dat je het aanmeldingsformulier volledig invult en direct betaalt, zodat de oproep je op tijd bereikt.

 

Welk examen moet ik eerst afleggen: theorie of praktijk?

Je begint met het praktijkexamen. Het theorie-examen volgt zoveel mogelijk direct daarna. Het kan echter gebeuren dat je enige tijd moet wachten voordat je het theorie-examen af kunt leggen.

 

Hoe wordt het praktijkexamen beoordeeld?

Voordat je begint, hebben twee keurmeesters de door jou te beoordelen honden al gekeurd. Beiden hebben hiervan een schriftelijk verslag gemaakt. Zij vergelijken jouw verslag met hun bevindingen.

 

Hoe wordt het theorie-examen beoordeeld?

Tijdens het theorie-examen toetsen we je kennis van de biodynamica van de hond aan de hand van vragen en moet je je praktijkverslagen verdedigen. Je krijgt een voldoende of onvoldoende voor de onderdelen praktijk en theorie en moet voor beide onderdelen een voldoende hebben om te slagen.