MijnRvB Info Fokken

Als fokker kun je veel zaken digitaal regelen via je account op MijnRvB.nl. Op deze pagina tref je een overzicht aan van de belangrijkste acties die je kunt doen op MijnRvB.nl.


Er is ook een informatiepagina over de algemene onderwerpen van MijnRvB.nl

Checklist

Je bent van plan een nest stamboompups te fokken? Dan is een overzicht van de procedure en regels die je moet volgen een handig hulpmiddel. Daarvoor hebben we de checklist fokker stamboomhonden gemaakt. In deze checklist staan de belangrijkste regels en de procedure voor het online aanmelden van je nestje stamboompups. 
De folder is verdeeld in vier periodes:

 1. Dekaangifte
 2. Geboorte aangifte
 3. Nestcontrole, chippen & DNA-afname
 4. Stambomen, DNA-profiel, registratiebewijs & nazorg

Per handeling kun je afvinken of deze is gedaan. Een handig hulpmiddel zodat je zeker weet dat je niks vergeet. 

Checklist Fokker Stamboomhonden (pdf, editie juni 2022)

 

Kennelnaam aanvragen

Om pups met stambomen te fokken, is het hebben van een Kennelnaam niet verplicht. Maar met een Kennelnaam, onderscheidt een fokker zich wél in positieve zin omdat het toch professionaliteit uitstraalt en de door jouw gefokte honden zijn daardoor sneller te herleiden naar jou.   

Het aanvragen van een Kennelnaam kost veel tijd. Meestal is dit binnen 3-4 maanden geregeld maar afhankelijk van verschillende omstandigheden, kan dit toch wat langer duren, start dus op tijd met het aanvragen van je Kennelnaam. Alle informatie over hoe de procedure van de aanvraag van een Kennelnaam in zijn werk gaat, is te lezen op onze site, zie: Fokken met je hond - kennelnaam 

Een aanvraag voor een Kennelnaam kun je niet digitaal doen maar via het aanvraagformulier, wat terug te vinden is op onze website : Aanvragen Kennelnaam  

Fokken met je hond  

Er is veel informatie te vinden over het fokken met honden. Kijk hiervoor op de pagina Fokken met je hond

Als je als eigenaar met je hond wilt gaan fokken of reeds gefokt hebt, moet je voldoen aan een aantal eisen. Aan hoeveel eisen je moet voldoen, ligt aan het ras waarmee je wilt fokken. Ben je lid van een rasvereniging dan moet je in ieder geval voldoen aan het VFR (VerenigingsFokReglement) maar dat is vooralsnog niet aan de Raad van Beheer om dat te controleren. 

Wil je meer weten en aan welke eisen je (ook wettelijk) moet voldoen, ga dan naar de uitgebreide pagina en de daar te vinden pdf met verkorte informatie op onze site stambomen aanvragen voor pups.  
 
Hieronder vind je een praktische samenvatting hoe je op MijnRvB.nl te werk moet gaan bij het fokken.

Fokken en kosten

Fokken kost veel inspanning en geld. De kosten die je maakt voor de stamboomregistratie van jouw pups zijn op dit moment (2024): € 154,25 per pup (dat is een samengesteld bedrag voor de registratie van je pup in het stamboek, de komst van de buitendienstmedewerker om de chip in te brengen én door te geven aan de overheid (RVO) en het afnemen van DNA t.b.v. het DNA-profiel + afstammingscontrole).  
Eventuele bijkomende kosten:  

 • Heffing niet lid rasvereniging per nest € 170,10. 

 • Mogelijke boetes bij te late aangifte van zowel de dekking (binnen 3 weken) als de geboorte (binnen 10 dagen). 

 • Het afnemen van DNA bij een volwassen hond die nog geen DNA-profiel heeft en die één van de ouders is van dat nest.

 • Denk aan andere kosten bijv. voor het aanvragen van een UBN-nummer (bij de overheid)

Wij bieden diverse diensten aan, zie hiervoor de volledige lijst met tarieven (bij de genoemde bedragen is de actuele tarievenlijst voor dit jaar leidend).

Aanvragen UBN-nummer

Iedere fokker moet zich registreren bij de overheid via het loket van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), dus ook als je maar 1 nestje fokt en ook als je geen stambomen aanvraagt. Je ontvangt dan – nadat je daar een account hebt aangemaakt – een uniek nummer, het UBN-nummer. De buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer mag wettelijk geen honden (meer) chippen als je als fokker geen UBN-nummer hebt!  

Aanmelden kan via de website van de RVO, klik onderin de pagina op de knop 'direct uw UBN-nummer aanvragen’. Je komt dan op de pagina voor het aanvragen een niet-bedrijfsmatig UBN-nummer. 

Meer info op onze site.

Voor bedrijfsmatige fokkers is een uitgebreider account nodig bij het RVO. Het is niet aan de Raad van Beheer te bepalen wanneer iemand een bedrijfsmatige fokker is.  
Je beoordeelt zelf of je bedrijfsmatig houder van dieren bent. Vind je dat je hobbymatig huisdieren houdt? Dan moet je dit bij een eventuele controle van de overheid aannemelijk maken.  

Verplichte registratie bij portaal (databank)

Wij versturen geen code meer voor digitale aanmelding. 

Als je fokt ben je wettelijk verplicht om je pups aan te melden bij een portaal. Dat geldt voor alle honden in Nederland en niet alleen voor de stamboekhonden.

Wij hebben hiervoor de door de overheid erkende aangewezen DatabankHonden opgezet. Aan de registratie zijn kosten verbonden (kosten DatabankHonden: €2,50 per pup door fokker; €3,95 per pup voor 1e eigenaar / pupkoper)) . 

Via je account op MijnRvB.nl kun je heel eenvoudig al je pups uit één nest aanmelden bij ons portaal Databankhonden.nl door op de 3 puntjes-button voor het betreffende nest te klikken en te kiezen voor Databank honden. Dat kan pas nadat de pups gechipt zijn. Meld je pups zelf aan en laat dat niet door de dierenarts doen, dat voorkomt dubbele registraties. 

Het kan zijn dat je daar je account nog moet aanmaken door je profielgegevens in te vullen (heb je al eerder een hond geregistreerd op onze Databankhonden.nl en kom je niet in je account daar, neem dan contact op met kantoor voor je verder gaat).  

En denk erom dat je in je profiel hier ook je UBN-nummer en het relatienummer bij de RVO moet invullen anders kun je de pups niet registreren (op geen enkel portaal). Je teef moet eveneens geregistreerd zijn bij een portaal. 
Zie op onze site voor meer informatie over het UBN-nummer.

Als een pup naar een nieuwe eigenaar gaat, moet deze de pup binnen twee weken op zijn naam laten registreren en moet jij als fokker aangeven dat je de pup hebt verkocht.

Kunstmatige Inseminatie (KI)

In het Besluit Houders van dieren art. 3.4 (lid 2d) staat vermeld dat dekking en dracht zoveel mogelijk via de natuurlijke weg dienen te verlopen.
Dat houdt in dat het structureel toepassen van kunstmatige inseminatie niet toegestaan is.

Er kan sprake zijn van een uitzonderingssituatie waarin KI wel toegestaan is:

 • Natuurlijke dekking voor de teef of reu niet mogelijk is in verband met kortdurende blessure zoals bijvoorbeeld kreupelheid.
  Let op: de hond moet verder volledig geschikt zijn voor de fokkerij en in staat zijn om de dracht volledig uit te dragen
 • Gebruik wordt gemaakt van een dekreu/sperma uit een ander land of van een overleden reu (met gunstige eigenschappen), eventueel voor het verbreden van de genetische basis van een ras in Nederland. 

Bij KI is het noodzakelijk dat - naast de verklaring van de dierenarts met daarop alle gevraagde data/gegevens - er ook een verklaring van de reu-eigenaar wordt meegestuurd waaruit blijkt dat het sperma voor die specifieke teef gebruikt mag worden (zie artikel III.21 lid 7 of 8 KR).

 

Dek- en geboorteaangifte

Als je besluit te gaan fokken en voor de pups stambomen wilt aanvragen, ben je verplicht melding te doen van de dekking binnen 3 weken na de dekking. Dat kan eenvoudig en digitaal via je account op MijnRvB.nl. Controleer in je account eerst of je e-mailadres, naam en telefoonnummer goed ingevuld staan.  

Zorg ervoor dat je alle gegevens hebt van zowel de reu als de teef. Denk aan:  

 • Stamboom- en chipnummers 

 • Correcte stamboomnamen 

 • Eventuele papieren van onderzoeken 

 • Bij een buitenlandse reu een kopie van de stamboom van de hond en eventueel het DNA-profiel 

 • De gegevens van de eigenaar van de reu (naam, adres, e-mailadres zoals die in het account van de eigenaar staan dus vraag daar naar) 

 • Dierenartsverklaring bij kunstmatige inseminatie indien van toepassing

Mocht je toch iets vergeten zijn dan kun je het gewoon afsluiten en op een later moment weer verder gaan (maak dan geen nieuwe dekaangifte aan!!!) door in je account naar “nesten” te gaan en voor de betreffende melding op de 3 puntjes te klikken. Je kiest dan voor ‘ga verder met dekaangifte” en de ontbrekende gegevens kun je alsnog invoeren of uploaden.

Fokken met bepaalde rassen
Voor de rassen American Staffordshire TerrierCavalier King Charles SpanielDobermannMopshondFranse BulldogBoston TerriërShih Tzu en andere brachycephale rassen gelden aanvullende regels voor de stamboomafgifte. Neem bij vragen contact op met de rasvereniging

Voor bepaalde rassen gelden extra regels waardoor je niet mag fokken met bepaalde vachtkleuren, vaak 'niet erkende kleuren' of NEK genoemd. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fokken met niet erkende kleuren'. 

Verenigingsfokreglement
Ben je als fokker aangesloten bij een rasvereniging dan zal je moeten voldoen aan het Verenigingsfokreglement (VFR). De vereniging publiceert zelf het VFR en controleert of je aan de voorwaarden hebt voldaan. 

 

Dekaangifte 

 • Je dekaangifte moet binnen 3 weken na de dekking bij ons binnen zijn. Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen en ontvang je ook de stambomen later. Ook brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening.
 • Klik in je account links op de menukeuze “Dekaangifte”. 

 • Vul het formulier in en bevestig iedere keer de gegevens die je te zien krijgt of ingevoerd hebt. Wordt de bevestigingsknop niet paars dan heb je iets fout ingevuld of ben je iets vergeten in te vullen. 

 • Vergeet niet om bij het laatste onderdeel met het complete overzicht op “dekaangifte bevestigen” te klikken. 

 • Je ontvangt dan een bevestigingsmail van de dekmelding, evenals de eigenaar van de reu. 

 • Onder het kopje Nesten in je account (“mijn omgeving”) zie je de status van het nest staan op “Da afgerond”.  

 • Als je daar de status “Da aangemaakt” ziet staan, betekent dit dat je de aangifte nog niet hebt afgerond door op “dekaangifte verzenden” te klikken. Dat kan je alsnog doen door op de 3 puntjes voor de melding te klikken en te kiezen voor “ga verder met dekaangifte”. De eerder ingevoerde gegevens staan nog steeds ingevoerd en je moet alleen de stappen weer herhalen door iedere keer op bevestigen te klikken. 

 • Als er 24 uur na de melding een andere status staat, neem dan contact op met kantoor. 

 • Helaas komt het ook voor dat je na een tijdje merkt dat de dekking niet gelukt is. Geef dit wel door, want anders blijft de status van de dekking open staan. Maar doe dat niet te vroeg. Soms kom je voor de verrassing te staan dat er toch een pup geboren wordt. Zie hieronder bij de geboorteaangifte wat je moet doen als dat het geval is. 

Geboorteaangifte

Als de dekking gelukt is en de pups zijn geboren dan kun je in je account de geboorte melden. 
Je geboorteaangifte moet binnen 10 dagen na de geboorte bij ons binnen zijn. Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen. Ook brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening. 

Een aantal aanbevelingen:  

 • Wacht tot een paar dagen na de geboorte, want soms wordt er nog een pup geboren. En helaas overlijden er ook wel eens pups binnen een paar dagen. Het scheelt veel administratief werk en (credit)facturen door dit in één keer goed te doen.  

 • Wanneer er sprake is van natural bobtail/staartloos geboren pups, moet je een dierenartsverklaring laten opstellen: binnen 3 dagen na de geboorte!
 • Bedenk van tevoren ook de namen van de pups. Hier zitten bepaalde voorwaarden aan. Zie verder op het onderdeel “pupnamen”. 

 • Ligt het nest op een ander adres dan je eigen huisadres dan geef je dat adres op bij de geboorteaangifte. 

 • Eventueel lidmaatschap aanvragen van de rasvereniging van het ras waartoe de pups behoren.
  Ben je niet lid? Dan betaal je een toeslag bij de geboorteaangifte. Voor dit nest kun je wellicht nog lid worden vóórdat de buitendienstmedewerker komt, maar de toeslag moet je eerst wel betalen. Het lidmaatschap heeft meer voordelen zoals een pupbemiddeling, meer kennis en informatie over het ras enz.
  Ben je wel lid? Controleer dit zelf nog goed, want zodra onze buitendienstmedewerker langskomt om de pups te chippen en DNA af te nemen, volgt een controle. Er kan dan alsnog een factuur volgen met extra administratiekosten wanneer blijkt dat je geen lid bent. 

 • Vraag op tijd een UBN-nummer aan in verband met de verplichte registratie van de overheid. Zie hierboven.

Werkwijze Geboorteaangifte

 • Ga in je account in de “mijn omgeving” naar het onderdeel Nesten. 

 • Klik links op de 3 puntjes-button voor de betreffende dekking (kijk of de status op “Da afgerond staat) en kies voor “ga verder met geboortemelding”.  

 • Eerst moet je nog éénmaal de dekking bevestigen en hierna krijg je het geboorte-aangifte formulier te zien 

 • Vul het formulier verder in en bevestig ook hier iedere stap. Als je voor de eerste keer (met dit ras) fokt moet je ook bevestigen dat je lid van een rasvereniging bent (als dat niet kan, heb je dat in je profiel nog niet ingevoerd dus doe dat alsnog en ga dan verder met de geboortemelding). Doe je dit niet dan zul je op de factuur de heffing voor niet-lid rasvereniging zien. 

 • Helaas komt het ook voor dat de dekking niet gelukt is. Kies dan ‘Bevestig teef leeg gebleven’. Zo sluit je de openstaande dekmelding goed af. 

 • Het formulier begint met een overzicht van de dekaangifte (dit ter controle dat het inderdaad om die dekking gaat). Bevestig dit dus ook. 

 • Als je tussendoor met het invullen stopt (de status van het nest staat dan op “Ga aangemaakt”) dan kun je later doorgaan met het formulier door op de 3 puntjes-button voor de melding te klikken en weer te kiezen voor “ga verder met geboorteaangifte”.  

 • Het systeem controleert heel oppervlakkig of de namen van de pups akkoord zijn. Is dat niet het geval dan geeft het systeem dat aan en kun je niet verder met de geboortemelding. Neem contact op met kantoor. Of vul (tijdelijk) een andere pupnaam in. Je kunt de naam later nog zelf aanpassen (max. 2x) tot de buitendienstmedewerker bij je is geweest en de pups gechipt zijn.
  De namen worden later nog een keer gecontroleerd door een medewerker.   

 • Staat je Kennelnaam (als je die hebt) niet bij het onderdeel Pups, neem dan contact op met kantoor. 

 • Het formulier wordt pas verzonden als je op de knop ‘geboorteaangifte verzenden’ klikt. Tot dan blijft de status van de melding “Ga aangemaakt”.  

 • Hierna krijg je een betaaloverzicht ter controle. Zie je hier onterechte kosten gemeld, rond het dan niet af en ga naar “mijn omgeving”. Afhankelijk van welke kosten onterecht zijn, neem je contact op met kantoor (is het vanwege het lidmaatschap van de rasvereniging dan kun je dat eerst zelf rechtzetten door dat in te voeren in je eigen profiel). 

 • Je kunt kiezen (advies) voor een directe betaling met iDeal of je kunt later betalen door de kiezen voor betalen via de bank. Te laat betalen kan zorgen voor een vertraging in de stamboomafgifte omdat de buitendienstmedewerker geen bericht krijgt bij jou het nest te chippen. 

 • Je krijgt een e-mail met de factuur. Zowel bij ‘berichten” rechtsboven in je account als onder het kopje Facturen zie je de factuur ook staan. Wanneer je nog niet betaald hebt, kun je alleen bij de factuur onder het kopje Facturen alsnog kiezen voor betalen via Ideal (via de drie puntjes-button voor Betalen via iDeal) of je maakt het over via je bank. Betaal altijd de volledige factuur, anders stopt de procedure. Mocht iets niet kloppen dan kan er altijd achteraf een creditfactuur aangemaakt worden. 

 • Nadat de betaling binnen is, komt de status van de melding op “Nest in behandeling” te staan. Staat er “Ga aangemaakt” dan heb je de geboorteaangifte niet verzonden. 

Na de Geboorteaangifte

Wat gebeurt er na bovenstaande stappen? 

Wanneer er geen problemen zijn, is het na de geboorteaangifte tot aan de stamboomafgifte een automatisch proces. Hoe ziet dat eruit?  

 1. De opgegeven pupnamen worden door ons gecontroleerd. Het kan zijn dat je deze alsnog moet aanpassen mocht (één van) de namen om welke reden ook afgekeurd worden. 

 1. Het kan zijn dat je één of meer pupnamen alsnog wilt aanpassen voordat ze gechipt worden. Daarna kan dat niet meer. Dat kan door naar het onderdeel ‘nesten’ te gaan en daar te klikken op het nummer/kenmerk van het nest (dus niet op de drie-puntjes button). Je komt dan op de nestpagina. Als je dan naar beneden scrolt zie je een onderdeel "pups”. Door daar te klikken op de 3-puntjesbutton voor de naam die je wilt aanpassen kun je kiezen voor “gegevens pup wijzigen” en de nieuwe naam invoeren.  

 1. Op dezelfde manier kun je daar de pup als overleden registreren mocht je helaas toch een pup verliezen of het informatieblad met een overzicht van de gegevens van een pup downloaden. 

 1. Nadat de betaling verwerkt is, plant de buitendienstmedewerker een datum in om langs te komen. Deze datum kun je vinden in je account als je op het nummer van het nest klikt zodat je naar de nestpagina gaat. Er staat eerst een voorlopig geplande datum maar die kan door de buitendienstmedewerker nog aangepast worden. Van die uiteindelijke datum ontvang je bericht. In overleg met de buitendienstmedewerker kun je de datum wijzigen mocht het écht niet uitkomen. Bij directe betaling komt de buitendienstmedewerker bij je langs als de pups 5 tot 7 weken oud zijn. Een exact tijdstip kan niet gegeven worden. 
  De buitendienstmedewerker stuurt altijd een e-mail of belt met een voorstel voor een datum en tijd waarop hij/zij langs zal komen.

 1. Zorg dat je alle papieren klaar hebt liggen zoals de stamboom van de teef, het lidmaatschapsbewijs van de rasvereniging en je kennelkaart.

 1. De buitendienstmedewerker komt bij je langs en.... 

  • brengt een chip met unieke code in bij de pup. Op dit moment worden ook de namen aan de pups gekoppeld, zorg dus ook voor een manier om de pups uit elkaar te houden. 

  • neemt DNA af met een swab 

  • activeert de chipnummers van de pups bij de verplichte databank van de overheid (RVO) . 

  • registreert de kleur van de pup zoals die op de stamboom komt te staan 

  • controleert je lidmaatschap van een rasvereniging, mocht dat van toepassing zijn. Leg je lidmaatschapskaart alvast klaar of een ander bewijs van lidmaatschap. 

  • beantwoordt eventuele vragen van jouw kant (noteer voor het bezoek je vragen zodat je die niet kunt vergeten) en kan je helpen met de registratie die je moet doen in bijv. Databankhonden.nl. 

  • Zie voor meer informatie Voorbereiding Bezoek buitendienst-medewerker
 1. Bij het laboratorium wordt gecontroleerd of de aangegeven reu en teef inderdaad de ouders zijn van de pup middels het afgenomen DNA. 

 1. Het laboratorium deelt ons mee of alles correct is zodat de stambomen aangemaakt kunnen worden en het stamboeknummer kan worden toegekend. 

 1. Je ontvangt de stambomen thuis (deze gaan dus niet naar de eigenaren van de pup). Je bent als fokker zelf verantwoordelijk om de stambomen bij de nieuwe eigenaren te krijgen. Alle andere documenten die behoren bij de pup(s) zijn downloadbaar via de profielpagina van de pup.  

 1. Het kan zijn dat de stambomen pas beschikbaar komen als de pups al zijn uitgevlogen. Meestal worden de stambomen tussen de 10 en 16 weken na geboorte geleverd. Duurt het langer dan 16 weken en alle nestcontroles zoals DNA zijn goed gegaan en je pups hebben een NHSB-nummer toegekend gekregen, neem dan contact met ons op. Je krijgt geen melding dat de stambomen verlaat of niet zijn afgestuurd dus houdt het zelf in je account in de gaten. Kijk regelmatig of de status van je nest is veranderd naar “afgerond”. Dit betekent dat de stambomen aangemaakt zijn (eenmaal per week worden ze geprint en verstuurd dus het kan zijn dat het ongeveer 14 dagen duurt voor je ze in de bus hebt. 

 2. Verplichte registratie bij aangewezen portaal (databank), zie onderdeel hier boven.

 3. Via MijnRvB.nl verkoop je de pups online aan de nieuwe eigenaar. Zie dit onderdeel.

Mogelijke problemen die de voortgang kunnen tegenhouden, zijn: 

 • Het niet betalen van de (volledige) factuur 

 • Pupnamen die niet correct zijn en niet worden aangepast

 • Ontbrekend UBN-nummer van de overheid (RVO.nl) 

 • Het DNA van de opgegeven reu klopt (deels) niet met die van (één van) de pups 

 • Er is een BWG melding die aangeeft dat er een overtreding van de regels is geconstateerd 

 • Het afgenomen DNA bevat onvoldoende materiaal om een goed DNA-profiel te maken. Er moet opnieuw DNA afgenomen worden. Dat gebeurt dan in overleg met jou en eventueel de nieuwe eigenaar als de pup op een nieuw adres woont.  

Namen van de pups

De namen van honden die worden ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek moeten aan een aantal regels voldoen. Houd hiermee rekening bij het bedenken van de namen voor je pups. De namen moet je opgeven als je geboorteaangifte doet en kun je daarna maximaal nog twee keer wijzigen. Dit is mogelijk tot 1 werkdag voordat de buitendienstmedewerker de pups komt chippen. Zodra de pups eenmaal gechipt zijn, is er geen wijziging meer mogelijk. 

De namen mogen uit maximaal 40 letters/karakters bestaan, dus inclusief de kennelnaam, spaties en leestekens. In de namen mogen geen afkortingen gebruikt worden. De namen mogen geen andere bestaande bij de FCI geregistreerde kennelnaam bevatten of tot verwarring met een andere geregistreerde kennelnaam leiden.

Meer informatie over kennelnamen vind je op de pagina 'kennelnaam'.

Als je geen gebruik maakt van een kennelnaam, dan mag de naam maar uit één woord bestaan. Het mag ook geen samengestelde naam zijn, zoals bijvoorbeeld DIRKJAN.

De volledige regels voor de namen van de pups vind je in het Kynologisch Reglement.

  

Aangifte op papier

Wil je geen gebruik maken van het Mijn RvB account dan kan je de onderstaande papieren aangiftes per post naar ons toe sturen. Je ontvangt dan wel per e-mail de bevestiging van de aangiftes en de factuur. 
Wij raden af om gebruik te maken van de papieren formulieren. Geschreven tekst kan soms anders gelezen worden en daardoor kan de afhandeling kan veel vertraging oplopen.

Hier kan je de verschillende aangifte formulieren downloaden:

Geboorteaangifte_versie_29-11-2020

Dekaangifte_versie_29-11-2020

Overdracht hond

Toch nog vragen of problemen? 

Kijk op de pagina Veelgestelde vragen/FAQ of hier jouw vraag en het antwoord staan.  

Of neem contact met ons op via  
.