Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)

De cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) is bedoeld als vervolg op de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), maar je kunt hem ook los volgen (het diploma BFH of KK1 is dus niet verplicht voor het volgen van deze cursus en of examens). De cursus biedt meer diepgang wat betreft je kennis van honden maar is ook de tweede (verplichte) stap in de opleiding naar exterieurkeurmeester.


Vakken voortgezette kynologische kennis

De volgende vakken komen aan bod:

 

●        Module 7- Anatomie en Basis Bewegingsleer

●        Module 8- Fysiologie

●        Module 9- Rassenkennis;

●        Module 10- Kennis van Showreglementen

●        Module 15- Embryologie

●        Module 16- Erfelijkheidsleer (gevorderd);

De modules 11, 12, 13 en 14 zijn onderdeel van het vakbekwaamheidsbewijs Besluiten Houders van Dieren (BHVD) en worden niet via aangesloten verenigingen van de Raad van Beheer gegeven. Hiervoor verwijzen we u graag naar Aeres-instituten

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

Cursuslocaties

Je kunt voor deze terecht bij een bij ons aangesloten regionale vereniging, een zogenaamde kynologenclub. Ook rasverenigingen organiseren soms deze cursus. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie en bepalen de hoogte van het cursusgeld.
Een overzicht waar je terecht kunt voor de cursus Voortgezette Kynologische Kennis volgt zodra de lesstof gepubliceerd is. 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze cursus komt in het najaar van 2019 online beschikbaar. Het kan dan in pdf-formaat en per vak gratis wordt gedownload. De verenigingen die de cursus verzorgen, hebben beschikking tot presentaties die de docenten kunnen gebruiken tijdens hun lessen. De vereniging waar je de cursus volgt, kan daarnaast nog een lijst met aanbevolen literatuur verstrekken ter verdieping van de lesstof. 
Dit varieert per vereniging.  

Studiedruk en examen

De vereniging bepaalt de duur van de cursus. De duur varieert van ongeveer vijftien tot twintig cursusavonden. Daarnaast je rekenen op 90 uur zelfstudie, afhankelijk van het niveau van je (voor)opleiding.

De examens voor de modules van VKK vinden plaats op het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam en is mondeling. Twee of drie examinatoren nemen het examen af. Meestal organiseren we zowel in het voorjaar als in het najaar examens. 
Deelname aan examens voor modules van de VKK is altijd mogelijk, ook als je het diploma basiscursus Fokken en houden van honden nog niet behaald hebt. Je ontvangt voor elke behaalde modules een certificaat. Heb je alle modules VKK gehaald, dan ontvang je het diploma onder voorbehoud dat je het diploma BFH ook afgerond hebt. 

Het examen rassenkennis wordt apart afgenomen en is een landelijk examen. Het kan gelijk met de BFH-examens worden afgenomen, maar organiserende verenigingen kunnen er ook voor kiezen het zelf te organiseren. Het is altijd een klassikaal afgenomen examen.

Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maximum gebonden. Of een examen doorgaat, hangt af van het aantal aanmeldingen. Vrijstelling voor bepaalde vakken is niet mogelijk! De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Hoeveel dat is, vind je in de tarievenlijst.

Vrijstelling (BFH &) VKK

Mensen die in het bezit zijn van het diploma Besluit Houders van Dieren krijgen vrijstelling voor Modules 1 t/m 6 (diploma Basiscursus Fokken en Houden van honden) en mogen direct instromen op de opleiding VKK (Voortgezette Kynologische Kennis). Ook is voor deze mensen vrijstelling voor Module 9 (rassenkennis) aangezien dat zeer uitgebreid in genoemde opleiding aan de orde is geweest.

Ben je in het bezit van het diploma KK1, dan kun je deelnemen aan de cursus/examen VKK. Er is dan een vrijstelling voor module 9 (Rassenkennis).

Voor een vrijstelling kan je mailen naar opleidingen@raadvanbeheer.nl, samen met de datum dat je geslaagd bent voor KK1,  of een kopie van je behaalde diploma "Besluit houders van dieren". Dit graag samen met je n.a.w. gegevens ter controle en verwerking.

Examens VKK

Examens voor 2019 worden binnenkort gepland.

Data onder voorbehoud van beschikbaarheid examinatoren en aantal kandidaten. Er geldt zowel een minimum als maximum aantal kandidaten.

De examens worden altijd op vrijdag afgenomen. 

Locatie: Kantoor van de Raad van Beheer, Emmalaan 16-18 te Amsterdam.

Mocht je inschrijven met een Apple of een Macbook dan kun je problemen ondervinden bij het doorsturen naar de betaalpagina. We adviseren je dan via een andere computer in te schrijven.