Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)

De cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) is bedoeld als vervolg op de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), maar je kunt hem ook los volgen (het diploma BFH of KK1 is dus niet verplicht voor het volgen van deze cursus en of examens). De cursus biedt meer diepgang wat betreft je kennis van honden maar is ook de tweede (verplichte) stap in de opleiding naar exterieurkeurmeester.


Vakken voortgezette kynologische kennis

De volgende vakken komen aan bod:

 

●        Module 7- Anatomie en Basis Bewegingsleer

●        Module 8- Fysiologie

●        Module 9- Rassenherkenning en Terminologie (examen van deze module valt samen met examens BFH)

●        Module 10- Kennis van Showreglementen

●        Module 11- Embryologie en Histiologie

●        Module 12- Erfelijkheidsleer (gevorderd)

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

Cursuslocaties

Je kunt voor deze terecht bij een bij ons aangesloten regionale vereniging, een zogenaamde kynologenclub. Ook rasverenigingen organiseren soms deze cursus. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie en bepalen de hoogte van het cursusgeld.

Indien er informatie beschikbaar is waar je terecht kunt voor de cursus Voortgezette Kynologische Kennis, vind je die hier. Op dit moment is er geen aanmelding gedaan van de aanvang van een opleiding VKK.

Lesmateriaal

Hieronder vind je het lesmateriaal. Dit lesmateriaal kan in pdf-formaat en per vak gratis worden gedownload. De verenigingen die de cursus verzorgen, hebben beschikking tot presentaties die de docenten kunnen gebruiken tijdens hun lessen.
De vereniging waar je de cursus volgt, kan daarnaast nog een lijst met aanbevolen literatuur verstrekken ter verdieping van de lesstof. 
Dit varieert per vereniging.  

Module 7 Anatomie en Basis Bewegingsleer

Module 8 Fysiologie

Module 9 Rassenherkenning en Terminologie - Rassenherkenning

Module 9 Rassenherkenning en Terminologie - Rassenlijst

Module 9 Rassenherkenning en Terminologie - Terminologie 

Module 10 Kennis van Showreglementen

Module 11 Embryologie en Histologie

Module 12 Erfelijkheidsleer (gevorderd)

Studiedruk en examen

De vereniging bepaalt de duur van de cursus. De duur varieert van ongeveer vijftien tot twintig cursusavonden. Daarnaast je rekenen op 90 uur zelfstudie, afhankelijk van het niveau van je (voor)opleiding.

De examens voor de modules 7,8,10,11 & 12 van VKK vinden plaats op het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam en zijn mondeling. Alleen module 10 is deels schriftelijk (10 stellingen) en deels mondeling.

Twee of drie verschillende examinatoren nemen het examen af. Door het jaar heen zijn er een aantal examens met uitzondering van de maanden juli & augustus en december & januari.

Deelname aan examens voor modules van de VKK is altijd mogelijk, ook als je het diploma Basiscursus Fokken en houden van honden nog niet behaald hebt.

Heb je alle modules VKK gehaald, dan ontvang je het diploma onder voorbehoud dat je het diploma BFH ook afgerond hebt. 

Het examen rassenkennis (Module 9) wordt apart afgenomen en is een landelijk examen. Het kan gelijk met de BFH-examens worden afgenomen, maar organiserende verenigingen kunnen er ook voor kiezen het zelf te organiseren. Het is altijd een klassikaal afgenomen examen.

Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maximum gebonden. Of een examen doorgaat, hangt af van het aantal aanmeldingen. Vrijstelling voor bepaalde vakken is niet mogelijk! De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Hoeveel dat is, vind je in de tarievenlijst.

Vrijstelling (BFH &) VKK

Tot 1 juli 2020 konden vrijstellingen op basis van extern behaalde diploma's aangevraagd worden.
Na deze datum zijn geen vrijstellingen meer mogelijk. 

Behaalde KK1 diploma's blijven wel recht geven op vrijstelling. 

Ben je in het bezit van het diploma KK1, dan kun je deelnemen aan de cursus/examen VKK. Er is dan tevens een vrijstelling voor module 9 (Rassenherkenning en Terminologie).

Examens VKK

Digitaal examen:

  • Online examen april (bij voldoende aanmeldingen wordt er een datum wordt vastgesteld) 

Examendata 2024 (Fysiek)

  • 31 mei 2024 (Vervalt)
  • 28 juni 2024
  • 20 september 2024
  • 25 oktober 2024
  • 6 december 2024

Online Examen VKK

Er mag voor maximaal 2 modules gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot online examen met uitzondering van module 7 (Anatomie en Bewegingsleer). Module 7 wordt alleen fysiek geëxamineerd. Data online examens worden altijd ingepland in overleg met de examinatoren en kandidaten.

Voor zowel fysieke als voor online examens geldt zowel een minimum als maximum aantal kandidaten. Je kan tot uiterlijk vier weken vóór de examendatum inschrijven.

De fysieke examens worden altijd op vrijdag afgenomen.

Online examens worden in overleg ingepland. Kies dan een fictieve examendatum en geef verderop in de aanvraag in het opmerkingen vakje aan dat het een verzoek tot online examen is.

Locatie fysiek examen: Kantoor van de Raad van Beheer, Emmalaan 16-18 te Amsterdam.

Klik hier om in te schrijven. Wij verzoeken je de voorkeur van de examedatum mee te geven, niet altijd kan je uit de juiste data kiezen. Svp ook aangeven als je online examen wilt doen.

Mocht je inschrijven met een Apple of een Macbook dan kun je problemen ondervinden bij het doorsturen naar de betaalpagina. We adviseren je dan via een andere computer in te schrijven.