Voortgezette Kynologische Kennis (VKK)

De cursus Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) is bedoeld als vervolg op de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), maar je kunt hem ook los volgen (het diploma BFH of KK1 is dus niet verplicht voor het volgen van deze cursus en of examens). De cursus biedt meer diepgang wat betreft je kennis van honden maar is ook de tweede (verplichte) stap in de opleiding naar exterieurkeurmeester.


Vakken voortgezette kynologische kennis

De volgende vakken komen aan bod:

 

●        Module 7- Anatomie en Basis Bewegingsleer

●        Module 8- Fysiologie

●        Module 9- Rassenherkenning en Terminologie;

●        Module 10- Kennis van Showreglementen

●        Module 11- Embryologie en Histiologie

●        Module 12- Erfelijkheidsleer (gevorderd);

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

Cursuslocaties

Je kunt voor deze terecht bij een bij ons aangesloten regionale vereniging, een zogenaamde kynologenclub. Ook rasverenigingen organiseren soms deze cursus. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie en bepalen de hoogte van het cursusgeld.

Hieronder een overzicht waar je terecht kunt voor de cursus Voortgezette Kynologische Kennis, vooruitlopend op de publicatie van de lesstof. 

Cursus aanbod VKK (23-01-2020)

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze cursus komt in het najaar van 2019 online beschikbaar. Het kan dan in pdf-formaat en per vak gratis wordt gedownload. De verenigingen die de cursus verzorgen, hebben beschikking tot presentaties die de docenten kunnen gebruiken tijdens hun lessen. De vereniging waar je de cursus volgt, kan daarnaast nog een lijst met aanbevolen literatuur verstrekken ter verdieping van de lesstof. 
Dit varieert per vereniging.  

Module 7 Anatomie en Basis Bewegingsleer

Module 8 Fysiologie

Module 9 Rassenherkenning en Terminologie - Rassenherkenning

Module 9 Rassenherkenning en Terminologie - Rassenlijst

Module 9 Rassenherkenning en Terminologie - Terminologie 

Module 10 Kennis van Showreglementen

Module 11 Embryologie en Histologie

Module 12 Erfelijkheidsleer (gevorderd)

Studiedruk en examen

De vereniging bepaalt de duur van de cursus. De duur varieert van ongeveer vijftien tot twintig cursusavonden. Daarnaast je rekenen op 90 uur zelfstudie, afhankelijk van het niveau van je (voor)opleiding.

De examens voor de modules van VKK vinden plaats op het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam en is mondeling. Twee of drie examinatoren nemen het examen af. Meestal organiseren we zowel in het voorjaar als in het najaar examens. 
Deelname aan examens voor modules van de VKK is altijd mogelijk, ook als je het diploma basiscursus Fokken en houden van honden nog niet behaald hebt.
Heb je alle modules VKK gehaald, dan ontvang je het diploma onder voorbehoud dat je het diploma BFH ook afgerond hebt. 

Het examen rassenkennis wordt apart afgenomen en is een landelijk examen. Het kan gelijk met de BFH-examens worden afgenomen, maar organiserende verenigingen kunnen er ook voor kiezen het zelf te organiseren. Het is altijd een klassikaal afgenomen examen.

Tot uiterlijk vier weken vóór het examen kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is aan een maximum gebonden. Of een examen doorgaat, hangt af van het aantal aanmeldingen. Vrijstelling voor bepaalde vakken is niet mogelijk! De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de hoogte van het examengeld vast. Hoeveel dat is, vind je in de tarievenlijst.

Vrijstelling (BFH &) VKK

Tot 1 juli 2020 kunnen vrijstellingen op basis van extern behaalde diploma's aangevraagd worden, na die datum worden er geen vrijstellingen meer verleend. 

Mensen die in het bezit zijn van het diploma Besluit Houders van Dieren krijgen vrijstelling voor Modules 1 t/m 6 (diploma Basiscursus Fokken en Houden van honden) en mogen direct instromen op de opleiding VKK (Voortgezette Kynologische Kennis). Ook is voor deze mensen vrijstelling voor Module 9 (Rassenherkenning en Terminologie) aangezien dat zeer uitgebreid in genoemde opleiding aan de orde is geweest.

Behaalde KK1 diploma's blijven recht geven op vrijstelling.
Ben je in het bezit van het diploma KK1, dan kun je deelnemen aan de cursus/examen VKK. Er is dan een vrijstelling voor module 9 (Rassenherkenning en Terminologie).

Voor een vrijstelling kan je mailen naar opleidingen@raadvanbeheer.nl, samen met de datum dat je geslaagd bent voor KK1,  of een kopie van je behaalde diploma "Besluit houders van dieren". Dit graag samen met je n.a.w. gegevens ter controle en verwerking.

Examens VKK

Examendata voor 2020:

I.v.m. de Corona crisis, gaat voor nu het schema op zijn kop. Zodra de mogelijkheid er weer komt om examens af te kunnen gaan nemen, zullen wij alle kandidaten die ingeschreven hebben voor 15 maart jl.. De verwachting is dat wij in juli 2020 weer een start kunnen gaan maken met een rooster vanaf september. Wij gaan proberen extra data in te roosteren. Dit natuurlijk in overleg met de kandidaten (Update 12 mei 2020).

  • 17 april 2020 (Gecanceld i.v.m. Corona crisis)
  • 1 mei 2020 (Gecanceld i.v.m. Corona crisis)
  • 15 mei 2020 (Gecanceld i.v.m. Corona crisis)
  • 19 juni 2020 (Gecanceld i.v.m. Corona crisis)
  • 18 september 2020 (Vol geboekt)
  • 23 oktober 2020
  • 27 november 2020

Data onder voorbehoud van beschikbaarheid examinatoren en aantal kandidaten. Er geldt zowel een minimum als maximum aantal kandidaten. Je kan tot maximaal 1 maand voor de examendatum inschrijven.

De examens worden altijd op vrijdag afgenomen. 

Locatie: Kantoor van de Raad van Beheer, Emmalaan 16-18 te Amsterdam.

Klik hier om in te schrijven.

Let op: je schrijft je in per module, maar je selecteert voor welke module(s) je examen wilt doen. 

Mocht je inschrijven met een Apple of een Macbook dan kun je problemen ondervinden bij het doorsturen naar de betaalpagina. We adviseren je dan via een andere computer in te schrijven.