FAQ DNA

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over DNA-afname en DNA-afstammingsonderzoek.


Wie neemt het DNA van de pups af?

Een van onze buitendienstmedewerkers neemt tijdens de nestcontrole met een speciale 'swab' wat wangslijmvlies af.

We adviseren om de pups een half uur vooraf geen eten meer te geven, water mag natuurlijk wel.
Ook graag oppassen met buitenspelen; aarde of andere vuiligheid in de bekjes kan een DNA monster onbruikbaar maken. 

 

Wie neemt het DNA van de ouderdieren af?

Het DNA van de ouderdieren kan worden afgenomen door een van onze buitendienstmedewerkers. Wij adviseren om het DNA-profiel al beschikbaar te hebben bij de dekaangifte. Dit om vertragingen in het latere proces te voorkomen. 

Het DNA van de ouderdieren kan ook door een praktiserend dierenarts afgenomen worden. Nadat de identiteit van de hond is vastgesteld zal er DNA worden afgenomen, onze buitendienstmedewerkers nemen met een speciale 'swab' wangslijmvlies af.

We adviseren om de hond(en) een half uur vooraf geen eten meer te geven, water mag natuurlijk wel.

 

Ontvang ik als fokker ook op papier DNA-profielen van de pups?

Nee, in het nieuwe systeem IT4Dogs dat per 1 december 2020 actief is worden alle DNA-certifcaten digitaal in het account van de fokker of eigenaar gezet. Voor alle pups wordt een ISAG 2006 DNA-profiel in de vorm van een certificaat opgesteld dat in eerste instantie door de fokker kan worden gezien en eventueel geprint als men dat wenselijk vindt.

Na de overschrijving van de pups naar de pupeigenaar verhuist het digitale DNA-profiel van de pup mee naar het account van de pupkoper.

De stambomen van het hele nest worden direct naar de fokker gestuurd. De stamboom hoort bij de pup en als fokker dien je deze naar de nieuwe eigenaar te sturen of te overhandigen bij een later bezoek.

 

Waar kan ik zien dat de afstamming van mijn pup is gecontroleerd?

Op de stamboom en op het DNA-certificaat wordt vermeld dat de afstamming van de pup gecontroleerd is.

 

Ik wil samen met een groep kennissen gelijktijdig DNA af laten nemen om zo voorrijkosten uit te sparen, is dat mogelijk?

Helaas, dit is niet mogelijk.

Je kunt alleen DNA af laten nemen van honden welke op jouw adres staan geregistreerd. Als je het afnemen van DNA combineert met een andere dienst, bijvoorbeeld een nest- of importcontrole, hoef je geen voorrijkosten te betalen. Dit moet dan wel tijdig aangegeven worden, zodat de opdrachten ook gelijktijdig naar de buitendienstmedewerker verzonden kunnen worden.

Een andere mogelijkheid is om via de rasvereniging tijdens een evenement DNA af te laten nemen. De aangesloten verenigingen zijn over deze mogelijkheid geinformeerd.

 

Een evenement is een mooie gelegenheid om collectief DNA-materiaal af te nemen. Is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Verenigingen kunnen dit bij ons aanvragen. Een buitendienstmedewerker zal dan langskomen om het DNA af te nemen.

 

Ik laat mijn teef dekken en er is nog geen ISAG 2006 DNA-profiel van mijn teef. Wat nu?

Bij voorkeur is het DNA-profiel van de hond beschikbaar bij de dekaangifte. Als er bij de geboorteaangifte nog geen DNA-profiel  van de teef bekend is, zal de buitendienstmedewerker bij de nestcontrole ook DNA van de teef afnemen. De fokker is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het DNA-profiel van de ouderdieren voor de afstammingscontrole.

 

Ik wil mijn dekreu inzetten maar er is nog geen ISAG 2006 DNA-profiel. Wat nu?

Bij voorkeur is het DNA-profiel van de hond beschikbaar bij de dekaangifte.

U kunt via de website een DNA-profiel aanvragen, een buitendienstmedewerker komt dan langs om het DNA af te nemen. Dit kan ook tijdens de nestcontrole, dit kan de fokker dan aangeven bij de geboorteaangifte.

Het is ook mogelijk om het DNA af te laten nemen door een praktiserend dierenarts.

De fokker is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het ISAG 2006 profiel van de ouderdieren, vastgelegd door een geaccrediteerd laboratorium voor de afstammingscontrole.

 

Ik wil een hond gebruiken uit een niet EU-land. Mag de swab meegenomen worden over de grens?

Ja , dat mag. Let op dat u onderstaande op de verklaring (customs declaration) vermeldt:

1. Buccal swabs from healthy dogs in stabilizing buffer for parentage verification tests

2. No commercial value (e.g. 1 USD)

Als deze informatie er niet bij zit kan het zijn dat een douanemedewerker een officiële dierenarts het monster laat inspecteren, met bijkomende kosten voor degene die de swab vervoert. Indien er een commerciële waarde opgegeven wordt, zijn er ook bijkomende kosten. Alle bijkomende kosten worden aan de aanvrager van het DNA-profiel doorberekend.

 

Van alle pups en ouderdieren worden ISAG 2006 DNA-profielen vastgelegd. Wat zijn de kosten en wanneer moet ik betalen?

De kosten voor het ISAG 2006 DNA-profiel en de afstammingscontrole zijn vastgesteld; zie tarievenlijst. Deze kosten worden gelijktijdig met de stambomen en identificatiekosten gefactureerd. Pas wanneer de factuur volledig is betaald zal een buitendienstmedewerker langskomen voor de nestcontrole.

 

Wat gebeurt er wanneer de afstamming van de pups niet correct blijkt?

In het geval dat de afstamming niet correct blijkt te zijn worden er geen stambomen afgegeven. 

 

Mag ik meer dan één dekreu gebruiken om mijn teef te laten dekken?

Het gebruik van meer dan één dekreu per nest is vanaf 1 december 2020 toegestaan. Er zijn wel kosten verbonden aan de extra controle. Zie voor meer informatie de pagina 'dubbele dekking'

 

Ben ik verplicht om van mijn importhond een DNA-profiel te laten vastleggen?

Nee, dat is niet verplicht voor opname in het Nederlands Honden Stamboek. Wil je met de hond gaan fokken dan moet je wel een DNA-profiel laten vastleggen.

 

Van mijn hond is al een DNA-profiel vastgelegd. Kan dit profiel worden gebruikt voor de verplichte afstammingscontrole?

Alle ISAG 2006 profielen met minimaal 18 markers met daarachter een resultaat zijn hiervoor geschikt. (de geslachtsbepalende marker telt hierbij niet mee, meestal aangegeven als AMELOGENIN). Je kan dit profiel dan meesturen met de dekaangifte.

 

 

Moet er van de (over)grootouders ook een DNA-profiel aanwezig zijn?

Nee, van de (over)grootouders hoeft geen DNA-profiel aanwezig te zijn.
Tijdens de DNA-afstammingscontrole wordt uitsluitend gekeken of de opgegeven ouderdieren correct zijn.

 

Hoe lang duurt het voor ik de stambomen van mijn pups kan verwachten?

Je ontvangt de stambomen van de pups in het algemeen tussen de 12 en 14 weken na de geboorte. Dit is mede afhankelijk van de termijn van het chippen en DNA-afname. Ook zijn wij afhankelijk van de mate waarin het proces ongehinderd door kan lopen (interne verwerking, tijdige betalingen, proces van DNA-controle in het laboratorium, bezorging post, etc.).
Soms worden de stambomen daardoor sneller geleverd, soms later. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de stambomen zo snel mogelijk bij de fokker komen maar het proces kost nu eenmaal tijd. 

 

Ik heb in het verleden een ISAG 2006 DNA-profiel van mijn hond laten vastleggen via de Raad van beheer maar ben het certificaat kwijt. Wat nu?

De geregistreerde eigenaar kan altijd het certificaat in zijn account op Mijn RvB downloaden en zo nodig printen. Het certficaat staat bij de desbetreffende hond. 

 

Ik heb van mijn hond bij een buitenlands laboratorium al een DNA-profiel laten vastleggen. Is dit profiel bruikbaar?

Elk ISAG 2006 DNA-profiel kan gebruikt worden Profielen met minimaal 18 markers met daarachter een resultaat zijn hiervoor geschikt. (de geslachtsbepalende marker telt hierbij niet mee, meestal aangegeven als AMELOGENIN). ook als dit niet is vastgelegd bij VHL/Certagen.
Je kan dit profiel dan meesturen met de dekaangifte.

Er zijn diverse laboratoria welke ISAG 2006 DNA-profielen vastleggen.
Je kunt een kopie het bestaande profiel meesturen met de dekaangifte, deze wordt dan gecontroleerd.

 

Wie is de eigenaar van het afgenomen en opgeslagen DNA-materiaal van de hond?

Het DNA-materiaal behoort samen met de stamboom tot de hond en is dan ook eigendom van de bij ons geregistreerde eigenaar van de hond. Bij verkoop van de hond moet de stamboom aan de nieuwe, bij ons geregistreerde eigenaar worden overgedragen. Het DNA-profiel verhuist digitaal mee naar de nieuwe eigenaar.

 

Is de kans niet groot dat het DNA verwisseld wordt? De buitendienstmedewerker bezoekt immers meerdere locaties op dezelfde dag.

Nee, de kans van verwisseling van DNA is nihil. In het bijzijn van de fokker/eigenaar wordt de swab gekoppeld aan het chipnummer van de hond. Daarna worden alle swabs van een locatie in een envelop gedaan. De envelop wordt vervolgens verzegeld.

Het laboratorium tekent voor ontvangst van een verzegelde en onbeschadigde envelop. Mocht de envelop beschadigd zijn of de inhoud niet overeenkomen met de opdracht dan ontvangen wij daar bericht van.

 

Ik weet zeker dat de afstamming van mijn nest klopt met de door mij opgegeven ouderdieren. Uit het afstammingsonderzoek komt een andere uitslag. Wat nu?

Wanneer een fokker/eigenaar het niet eens is met de uitslag van het DNA-afstammingsonderzoek is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaar is het mogelijk om contra-expertise aan te vragen.

Het is voor de fokker/eigenaar mogelijk om de test te herhalen met materiaal dat eerder is afgenomen en bij het laboratorium is opgeslagen. Bij een dergelijk bezwaar is het mogelijk om op kosten van de eigenaar de bepaling in een ander laboratorium te laten plaatsvinden. Dat laboratorium moet volgens de ISAG 2006 richtlijnen handelen en geaccrediteerd zijn voor DNA-afstammingscontrole bij honden.

Het is voor de fokker/eigenaar ook mogelijk om de gehele procedure opnieuw te laten plaatsvinden. Daarbij wordt het DNA opnieuw afgenomen door een chipper of bevoegd dierenarts. Wederom moet de verzending verzegeld plaatsvinden en moet het materiaal altijd terug te vinden zijn. Dezelfde eisen voor het laboratorium gelden zoals hierboven benoemd.

De kosten worden door de eigenaar/fokker gedragen, tenzij de eerste onderzoeken door (procedure)fouten buiten de fokker om gelegen, hebben geleid tot een eerste uitslag die verkeerd was. In dat geval zijn de kosten voor de Raad van Beheer c.q. het bedrijf dat de fout veroorzaakte.

 

Ik ben onlangs eigenaar geworden van een hond met een ISAG 2006 DNA-profiel. Ik heb het certificaat niet gekregen. Wat nu?

Het ISAG 2006 DNA-profiel behoort samen met de stamboom en het registratiebewijs bij de hond. Bij verkoop van de hond moeten stamboom en ISAG 2006 DNA-profiel aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

Als de hond in IT4Dogs is opgenomen dan kan de nieuwe eigenaar zelf een digitaal DNA-profiel downloaden en zonodig printen. 

 

De buitendienstmedewerker komt al langs, kan ik ook DNA af laten nemen van mijn andere honden?

Dit is mogelijk, indien deze honden allemaal op jouw adres geregistreerd staan, dit dien je dan wel vooraf aan te vragen. In het opmerkingen veld onderaan het aanvraagformulier even aangeven met welke dienst je dit wilt combineren, bijvoorbeeld:
"Graag DNA afname gelijktijdig met nestcontrole nest 0001/2019".

Op het moment dat de chipper al bij je komt voor een ‘dienst’ zullen er geen voorrijkosten worden berekend.

Zie voor de kosten van het DNA profiel en voorrijkrijkosten de tarievenlijst.