Stamboomprocedure Nederlandse rassen in het buitenland

Nederland heeft negen nationale rassen: Stabijhoun, Wetterhoun, Markiesje, Nederlands Kooikerhondje, Hollandse Herder, Saarlooswolfhond, Drentsche Patrijs, Nederlandse Schapendoes en de Hollandse Smoushond. Enkele van deze rassen worden helaas (nog) niet erkend in het buitenland. 


De Stabijhoun en de Wetterhoun worden bijvoorbeeld niet erkend in Engeland en Amerika. Voor deze honden worden in Engeland en Amerika dus geen stambomen afgegeven. Dit is niet alleen heel jammer, ook gaan zo de populaties in deze landen verloren. In deze tijd waarin de Raad van Beheer streeft naar grotere populaties en daarmee een grotere genenpool (om gezondheidsproblemen te verminderen), is dit betreurenswaardig.

De Raad van Beheer heeft besloten dat er een mogelijkheid wordt geboden om voor deze buitenlandse nesten stambomen af te geven. Ook oudere nesten van vóór deze afspraak kunnen alsnog in ons stamboek ingeschreven worden. Dit is uniek in de geschiedenis van de Raad van Beheer.

 

Dekaangifte

Van de dekking van je hond moet je als fokker, eigenaar van de teef met een Nederlandse stamboom, aangifte doen. Je kunt het ingevulde dekaangifteformulier per e-mail of per post naar ons opsturen. Dit formulier dient binnen 3 weken door ons ontvangen te zijn anders volgen er administratiekosten wegens het overschrijden van de termijn.


Bij de dekaangifteformulier kun je, als je dit hebt, direct het ISAG 2006 DNA profiel van de reu en de teef mee sturen. Als het om een buitenlandse reu gaat dient een kopie van de stamboom meegestuurd te worden. Ook als je lid bent van een bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging ontvangen wij graag een kopie van jouw lidmaatschapsbewijs. De kosten van stambomen zijn voor leden van aangesloten rasverenigingen namelijk goedkoper (zie tarievenlijst).

Je ontvangt van ons een bevestiging van de dekaangifte en een geboorteformulier.


Geboorteaangifte

Gefeliciteerd, er zijn pups geboren!

Je kunt nu de gegevens aanvullen op het geboorteformulier wat je van ons hebt ontvangen.

De namen van honden die worden ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek moeten aan een aantal regels voldoen. Houd hiermee rekening bij het bedenken van de namen voor je pups. De namen moet je opgeven als je geboorteaangifte doet en kunnen daarna niet meer gewijzigd worden. De namen mogen uit maximaal 30 letters bestaan, dit is inclusief de kennelnaam. Spaties worden niet meegeteld. In de namen mogen geen cijfers, leestekens of losse letters voorkomen. Als het een buitenlandse naam is, mogen sommige losse letters wel als het een bestaand woord is. De namen mogen geen afkortingen of een (deel van een) andere bestaande kennelnaam bevatten. De volledige regels voor de namen van de pups vind je in het Kynologisch Reglement.

Je kunt het geboorteformulier terug sturen via de post of een e-mail. Let goed op dat je geen gegevens vergeet in te vullen, dit voorkomt vertraging. Op dit formulier kan ook aangegeven worden of er eventueel nog een DNA profiel gemaakt moet worden van de reu en/of teef. De gegevens moeten binnen 10 dagen na de geboorte bij ons binnen zijn. Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen en worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.

 

Let er bij betaling vanuit het buitenland op dat er eventueel extra bankkosten worden berekend.

 

Stamboomaanvraag

Pas al de betaling is gedaan wordt de volgende stap in het proces gezet.

Je ontvangt per mail per pup een digitaal aanvraagformulier stambomen.

Per post ontvang je een aanvraagformulier stambomen en aanvraagformulieren registratiebewijzen. Tevens ontvang je een speciaal swabsetje inclusief formulieren voor de dierenarts t.b.v. de DNA profielen van de pups en eventueel ook van de teef en/of reu. In dit pakket zit ook een retourenvelop naar het Van Haeringen Laboratorium.

 

Bij de eigen dierenarts
De eigen dierenarts chipt de pups en neemt met de swab een DNA monster af van de pups en desgewenst de ouder dieren.
Op het stamboomaanvraagformulier wordt per pup de kleur ingevuld. De dierenarts staat in voor de juistheid van de gegevens en voor een juiste identificatie van de dieren en de DNA swabs. Dit wordt bevestigd door het ondertekenen van de formulieren.

Voor een snellere en efficiente verwerking is het noodzakelijk als de barcodestickers volgordelijk en corresponderend met het correcte NHSB-nummer op zowel het stamboomaanvraagformulier, de aanvraagregistratiebewijzen, het opdrachtformulier chippen en op de swabbuisjes geplakt zijn. Plak de barcodesticker dwars op het buisje zodat de barcode afgelezen kan worden met een reader.

Het aanvraagformulier stambomen kun je met de aanvullende gegevens en barcodes inscannen en mailen naar de Raad van Beheer ( stamboek@raadvanbeheer.nl  ) 

De ondertekende aanvraagformulieren registratiebewijzen dien je per post te versturen. Indien dit binnen een half jaar na de geboortedatum gedaan wordt zijn er geen kosten verbonden aan de registratie op naam van de eigenaar.

Het opdrachtformulier chippen en de swabs dien je middels de retourenvelop naar VHL te sturen.

De stambomen en DNA certificaten worden afgegeven en verstuurd zodra de resultaten van het DNA afstammingsonderzoek afgerond zijn.

 

Ouder(e) nesten

Het zal ook mogelijk zijn om voor oude(re) nesten (geboren voor 1 juni 2014) alsnog stambomen aan te vragen. Voorwaarde hiervoor is dat beide ouderdieren in het bezit van een stamboom zijn. Let op: de reu mag een buitenlandse stamboom hebben maar de teef dient een Nederlandse stamboom te hebben. Mocht de teef in het bezit zijn van een buitenlandse stamboom dan dient deze eerst in het NHSB opgenomen te worden. Zie voor meer informatie hier over de Importprocedure pagina. Voor deze nesten oude(re) zullen wel administratiekosten in rekening gebracht worden.

Voor deze oudere nesten is de DNA afname/certificaten niet verplicht vanuit de Raad van Beheer. Hier dient de fokker, indien door hem/haar gewenst, zelf zorg voor te dragen.

 

Bovenstaande procedure geldt enkel voor Nederlandse rassen die in een aantal landen niet geregistreerd worden.