FCI-HWT Herding Working Test

FCI-HWT   Herding Working Test - Traditional Style en International Herding Trial – FCI  klasse 1, 2 en 3 – Traditional Style (zonder CACITR-titel).


Op 29 en 30 augustus 2015 zal voor de eerste maal in Nederland een evenement gehouden worden waarbij deelnemers mee kunnen doen aan een officiële FCI Herding Working Test (HWT) – Traditional Style en/of International Herding Trial (IHT) klasse 1, 2 en 3 – Traditional Style. 

Dit evenement wordt georganiseerd door de Werkgroep Herderen van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC) in samenwerking met de Kringgroep Midden-Nederland (NHC), de Werkgroep Kuddehonden en de Commissie Werkhonden (CWH) van de Raad van Beheer. 

 

De HWT en IHT’s worden gehouden volgens de FCI-regels. U kunt de regels d.m.v. PDF- files downloaden en/of bekijken via deze link: FCI-regels HWT en IHT. 

 

Dit jaar is er nog geen officiële kampioenschapsprijs te behalen, maar alle behaalde resultaten worden wel erkend en zullen worden bijgeschreven in het Logboek of vergelijkbaar document voor buitenlandse deelnemers. Behaalde resultaten kunnen toegang geven tot het deelnemen in een hogere klasse. 

 

Het programma is beide dagen nagenoeg hetzelfde; een flink aantal deelnemers voor de HWT en ook enkele deelnemers voor de IHT – 1 en IHT - 2.  Op moment van schrijven zijn er nog geen deelnemers aangemeld voor de IHT – 3, maar is de inschrijving nog niet gesloten. Keurmeester op beide dagen is Dhr. Manfred Voigt (Duitsland), ook zullen er stagiairs meelopen. 

 

Er zijn op moment van schrijven de volgende rassen aangemeld voor deelname:

 

Locatie:  Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4, 4503 PD Groede  (West-Zeeuws-Vlaanderen), Nederland.

 

Er zullen diverse stands aanwezig zijn beide dagen. De locatie is voorzien van een goede parking en horeca gelegenheid. Iedereen is welkom!!

 

Meer informatie over de trials en de link naar het inschrijfformulier vind u op: