Exterieur & Bewegingsleer

De cursus Exterieur & Bewegingsleer (E&B) is de laatste algemene opleiding voordat je je kunt gaan specialiseren als exterieurkeurmeester. In de cursus leer je alles over de anatomie en beweging van de hond. Je leert ook om deze te beoordelen.


Vakken Exterieur en Bewegingsleer

In deze cursus leer je zowel vanuit de theorie als in praktijk om de anatomie en de beweging van een hond te beoordelen. In de cursus VKK / Kynologische Kennis 2 heb je over de beweging al het nodige geleerd. In de cursus Exterieur & Bewegingsleer verdiep je deze kennis. Uitgangspunt is niet een rashond maar een fictieve ‘standaardhond’. Je leert om een hond naar de maatstaven van deze standaardhond te beoordelen, zowel in stand als tijdens het gaan. Ook leer je om hiervan een verslag te schrijven.

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement

 

Waar wordt deze cursus gegeven

Een keer per jaar - als er voldoende aanmeldingen zijn - organiseren we deze cursus. Er kan een beperkt aantal cursisten meedoen. Docenten die hiervoor zijn aangesteld geven de cursus. Meestal vindt de cursus plaats in Sport en Cultureel Centrum "De Camp" te Woudenberg. Om de cursus te mogen volgen dien je in het bezit te zijn van de diploma’s Basis Cursus Fokken en Houden van Honden / Kynologische Kennis 1 en Voortgezette Kynologisch Kennis / Kynologische Kennis 2.


Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een door onszelf samengestelde map. We maken gebruik van diverse presentaties. De praktijk oefenen we met honden die we hier speciaal voor uitnodigen. Daarnaast is er een lijst met aanbevolen literatuur ter verdieping van de lesstof.

Aanbevolen literatuur

We adviseren je om voorafgaand aan en tijdens de cursus ervaring op te doen in de ring en/of op ringtrainingen.

 

Studiedruk en Examen

De cursusduur bestaat uit zes zaterdagen, exclusief de examendag. De laatste lesdag staat in het teken van een proefexamen. Voor de gehele cursus moet je gemiddeld 2 uur per week zelfstudie uittrekken. Dit is exclusief showbezoeken en het oefenen in de praktijk.

Je kunt geen examen doen als je de cursus niet hebt gevolgd. Daarnaast moet je 10 maal ringwerk hebben gedaan (bij voorkeur een goede verdeling over de verschillende ringfuncties). Voor de registratie van het ringwerk kan je onderstaand formulier gebruiken.

Formulier Ringwerk

Het examen bestaat uit een praktijkgedeelte waarbij je twee honden beoordeelt. Daarna volgt een mondeling gedeelte waarin je het praktijkgedeelte verdedigt en de examinatoren je kennis van de achterliggende theorie toetsen.

Als je dit examen met goed gevolg aflegt, kun je je aanmelden als aspirant-keurmeester voor één of meerdere rassen.

 

Inschrijving cursus E&B

De inschrijving voor de opleiding E&B 2021 is gesloten.

Voor het examen 26 februari 2022 kan je via onderstaande link inschrijven.

Klik hier om in te schrijven. 

 

kosten cursus en examen

De Algemene Vergadering van de Raad van Beheer stelt jaarlijks de hoogte van het cursus- en examengeld vast. Hoeveel dat is vind je in de tarievenlijst.

 

Cursusdata E&B 2021

In 2021 start de cursus E&B op 11 september ( was april). Natuurlijk onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen en dat de lesdagen door kunnen gaan binnen de Covid-19 regelgeving. 

De cursusdata zijn:

11 september 2021

9 oktober 2021

20 november 2021

4 december 2021

29 januari 2022 

19 februari 2022

26 feburari 2022 (examendag)